Parenteel van Henderijkes Jacobs TAMMENGA
 
Datum:
18 april 2021
Selectie:
'Personen in parenteel van Henderijkes TAMMENGA [1109]'
Sortering:
Per tak

Privacy: Geen gegevens over geboorte- en huwelijksdatums van levende personen gepubliceerd.

Bronnen:
Periode 1845-1853: BS Groningen, Suriname (uit E.F. Verkade Cartier-van Dissel)
Periode 1853-1896: Koloniaal Verslag 1896
Periode 1896-1930: Tabellen/geslachtslijsten uit "Mogelijkheden landbouwkolonisatie voor blanken in Suriname" van E.F. Verkade-Cartier van Dissel, 1937
Periode 1890-1950: Afstammingslijsten personen per 1-10-1950 in Suriname aanwezig uit "De Europeesche Landbouwkolonisatie in Suriname" van Joh. Gemmink, 1980

Algemeen:
Van Ravenswaaij en van Rabenswaaij, Surinamers met een Veens verleden, van C. van Silfhout-van Ravenswaaij, 1995
De lotgevallen van Nederlandse boeren als kolonisten in Suriname, van J. van Barneveld en dr. A.J. de Jong, 1995
En gegevens van vele familieleden.

Momenteel wordt er druk gewerkt aan het bijwerken van de gegevens. Nog niet alle Tammenga's kunnen wij in de parenteel plaatsen. Bovendien krijgen wij nog steeds nieuwe informatie binnen.

Daarom gaarne al uw opmerkingen en aanvullingen naar: stichtingbkm@gmail.com


I.1
Henderijkes Jacobs TAMMENGA, Bakker, metselaar, catechiseermeester, geboren op 25‑07‑1815 te Leens, Groningen (gezindte: Ned.Hervormd), overleden op 06‑12‑1864 te Paramaribo op 49-jarige leeftijd. In november 1848 aangekomen in Suriname vanuit Vierhuizen. In voorjaar 1849 wordt hij, als vertrouweling van Ds. van den Brandhof, op diens kosten naar Nederland gestuurd met als opdracht het werven van nieuwe gezinnen met kapitaal. Herhaaldelijk dringt Van den Brandhof aan om vaker te schrijven en de tijd niet te rekken. Uiteindelijk verblijft hij anderhalf jaar in Nederland. Zijn berichten zijn somber: hij kan geen mensen vinden. Tammenga heeft geldzorgen en Van den Brandhof verwijt hem dat hij verkwistend is met geld dat geleend is van de familie Van den Brandhof. Hij koopt te veel spullen voor zijn familie in Suriname.
Dit is geheel tegen de zin van Ds. Van den Brandhof, die tenslotte eist dat hij zo spoedig mogelijk moet terugkeren, zuinig moet zijn met het geld, en de bestelde goederen niet meer moet meebrengen (KITLV, Archief Van den Brandhof inv.nr. 174).
In april 1852 uit het kolonisatiegebied vertrokken.
(J. Vree meldt in op 26 februari 2013, uit gevonden brieven van H. Tammenga aan P. Hofstede de Groot, hoogleraar Theologie te Groningen, 26 mei 1841, 29 aug. 1857; Arch. HdG 4a. Tussenliggende brieven ontbreken, maar worden wel in de laatste verondersteld.)
 
"Onderhield De Groot vooral dankzij W.R. baron van Hoëvell eerder geregeld contact met Nederlandsch Indië, in deze jaren richtte zijn aandacht zich meer op Suriname. Dit werd in de eerste plaats veroorzaakt door een correspondentie met een oude kennis uit Vierhuizen, H. Tammenga. Deze was in 1848 met zijn vrouw, twee jongens, een schoonmoeder en schoonzuster naar Suriname was vertrokken om daar zijn geluk te beproeven. Beide mannen kenden elkaar waarschijnlijk al van de tijd dat De Groot als predikant te Ulrum stond. De hoogleraar had Tammenga, die als bakker de kost verdiende, gestimuleerd om catechiseermeester te worden. Nadat deze in 1841 door het classikaal bestuur van Middelstum was toegelaten, schreef hij vol trots aan zijn 'vriend' De Groot dat de praeses van de classis, J.J. Damsté , hem 'nu kende als een leerling van Ue'. De Tammenga's waren in Suriname als enige Groningers terechtgekomen in de in 1845 gestarte, maar meteen slecht functionerende landbouwkolonie Groningen aan de Saramaccarivier, die voornamelijk bevolkt werd door armlastige emigranten van de Zuid-Veluwe, de Gelderse vallei en het rivierengebied. De leiding van de kolonie lag in handen van de eigenzinnige predikant A. van den Brandhof, eertijds te Elst, die met toestemming van de regering aan dit experiment was begonnen. Tammenga was vrijwel meteen Van den Brandhofs vertrouweling geworden. In diens opdracht was hij in 1849 naar Nederland teruggegaan om daar nieuwe kapitaalkrachtige gezinnen te werven. De missie leverde weinig op en in 1853 werd het hele project officieel afgeblazen. Tammenga was toen al een jaar uit het koloniegebied, dat op acht à tien uur varen ten Zuiden van Parimaribo lag, weggetrokken. Hij had zich nabij de hoofdstad gevestigd om daar op eigen kracht in een moerassig terrein een boerenplaats te ontginnen.
 
In 1857 was hij zover dat hij De Groot kon berichten dat 'onze zaken redelijk goed liepen'. Toch liet hij deze 'affaire' achter in handen van zijn nu bijna volwassen zoons, omdat gouverneur Ch.P. Schimp hem had aangezocht voor een nieuw project. Als bakker en koopman zou hij op één der gouvernementsplantages, twee uur varen zuidelijk van Groningen, leiding moeten geven aan een samenleving van zo'n 500 slaven en 100 vrije Chinezen. Vanwege de op handen zijnde emancipatie zou hij de 'negers' moeten leren voor loon te arbeiden om aldus 'Civilisatie te bewerken'. De voormalige catechiseermeester was met Schimps verzoek zeer verguld. Deze aanstelling was immers niet alleen een kolfje naar zijn hand, maar zij zou hem ook in staat stellen zijn perceel met toebehoren te kopen en vervolgens zijn schulden in 'Holland' (wellicht ook bij De Groot) af te betalen. Hoezeer Tammenga, die na veel wederwaardigheden nu een goede toekomst tegemoet ging, zich nog steeds aan De Groot verknocht voelde, bleek uit het slot: hij snakte ernaar om de ander nog 'eens te spreken omtrent mijn innerlijk Godsdienstig leven en gevoelen, omdat men daarmede bij niemand klaar komt'"
, zoon van Jacob Eisses TAMMENGA, koopman, en Jantje SIJGERS (Sigers), winkelierster.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 14‑07‑1836 te Groningen met Grietje Rentjes WERKMAN, 26 jaar oud (I.2), geboren op 20‑10‑1809 te Warffum, overleden op 09‑09‑1851 te Groningen, Suriname op 41-jarige leeftijd, dochter van Reintje Louwes WERKMAN, koopman, houtkoper, en Witske (Wiske) Eibes BRONSEMA, koopvrouw, houtkopersche.
Gehuwd (2) sep 1852 met Frederika DOBBENBERG (I.3), Landbouwer, winkelierster, geboren op 15‑01‑1825 te Apeldoorn, overleden op 09‑02‑1902 te Paramaribo op 77-jarige leeftijd, 21 juni 1845 in kolonisatiegebied aangekomen, komend uit Oosterbeek
In September 1852 vertrokken uit kolonisatiegebied
In 1895 4 runderen en 3 ha land in eigendom.
Dochter van Adriaan Derks DOBBENBERG, papiermaker [1825], en Cornelia MEIJRINK (Meijerink). {Zij was eerder gehuwd op 21-jarige leeftijd op 03‑10‑1846 te Suriname met Gart Jan LOOR, 36 jaar oud, Timmerman [1851], geboren op 06‑08‑1810 te Doetinchem (gezindte: Ned.Hervormd), overleden op 02‑11‑1851 te Groningen, Suriname op 41-jarige leeftijd. Op 21 juni 1845 in Suriname aangekomen. Zoon van Albert LOOR, Voerman, en Elsken SIEBELINK.}
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jacob Rentjes TAMMENGA, geboren op 03‑12‑1837 te Groningen, Nederland (zie II.1).
2.
Loeuwina TAMMENGA (II.3), geboren op 05‑12‑1839 te Vierhuizen, gem. Ulrum. Aangifte datum 6 dec 1839, overleden op 09‑02‑1840 te Vierhuizen, gem. Ulrum, 66 dagen oud.
3.
Reinbertus Aloysius (Bertus) TAMMENGA, geboren op 16‑04‑1841 te Ulrum, Groningen (zie II.4).
4.
Jan TAMMENGA (II.6), geboren 1843 te Vierhuizen, gem. Ulrum, overleden op 27‑10‑1847 te Vierhuizen, gem. Ulrum.
5.
Reintje TAMMENGA (II.7), geboren 1847 te Vierhuizen, gem. Ulrum, overleden op 13‑01‑1848 te Vierhuizen, gem. Ulrum.
Uit het tweede huwelijk:
6.
Jan TAMMENGA (II.8), geboren op 22‑10‑1855, overleden op 21‑12‑1855, 60 dagen oud.
7.
Jan TAMMENGA, geboren op 01‑06‑1857 (zie II.9).
8.
Cornelia TAMMENGA, geboren op 19‑10‑1862 te Paramaribo (zie II.12).

II.1
Jacob Rentjes TAMMENGA, geboren op 03‑12‑1837 te Groningen, Nederland. Aangifte 5 dec 1837, overleden op 10‑11‑1867 te Paramaribo op 29-jarige leeftijd, zoon van Henderijkes Jacobs TAMMENGA (zie I.1) en Grietje Rentjes WERKMAN (I.2).
Ondertrouwd op 08‑07‑1859 te Paramaribo, gehuwd 1859 met Hillegonda Geertruida GERBRANDS (II.2), Landbouwer, geboren op 25‑05‑1839 te Oosterbeek, overleden op 18‑11‑1912 te Paramaribo op 73-jarige leeftijd. In 1895 20 runderen, 1 steenezel en 46 ha land in eigendom. Dochter van Jan GERBRANDS, timmerman, en Johanna Abrahamina van MANEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Margretha Louisa TAMMENGA, geboren 1861 te Paramaribo (zie III.2).
2.
Johanna Wesselina TAMMENGA, geboren op 06‑02‑1864 (zie III.4).
3.
Hendrijkes Jacob TAMMENGA, geboren op 29‑10‑1866 te Paramaribo (zie III.5).

III.2
Margretha Louisa TAMMENGA, geboren 1861 te Paramaribo, overleden op 23‑01‑1916 te Paramaribo, dochter van Jacob Rentjes TAMMENGA (zie II.1) en Hillegonda Geertruida GERBRANDS (II.2), Landbouwer.
Ondertrouwd op 30‑10‑1890 te Paramaribo, gehuwd op 13‑11‑1890 met Gerrit Jan Hendrik ZWEERS, 30 jaar oud (III.1), Landbouwer, geboren op 05‑11‑1860, overleden op 23‑06‑1929 op 68-jarige leeftijd. In 1895 23 runderen, 1 paard, 1 steenezel en 17 ha land in eigendom, zoon van Brunes ZWEERS, landbouwer, en Johanna RONDS.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Gerhardina ZWEERS (IV.1), geboren op 01‑08‑1891, overleden op 13‑03‑1975 op 83-jarige leeftijd.
2.
Jacob Reintjes ZWEERS (IV.2), geboren op 27‑03‑1895, overleden op 26‑09‑1952 op 57-jarige leeftijd.
3.
Hillegonda Geertruida ZWEERS (IV.3), geboren op 17‑09‑1897, overleden op 19‑11‑1969 op 72-jarige leeftijd.
4.
Brunes Peter Jan ZWEERS (IV.4), geboren op 08‑08‑1899, overleden op 24‑06‑1962 op 62-jarige leeftijd.
5.
Cornelia Louisa ZWEERS, geboren op 10‑06‑1901 (zie IV.6).

IV.6
Cornelia Louisa ZWEERS, geboren op 10‑06‑1901, dochter van Gerrit Jan Hendrik ZWEERS (III.1), Landbouwer, en Margretha Louisa TAMMENGA (zie III.2).
Kinderen:
1.
Cornelis Leo ZWEERS, geboren op 16‑11‑1931 te Paramaribo (zie V.1).
2.
Jan Stuart ZWEERS (V.3), geboren te Paramaribo, zoon van LEEFMAN (IV.5).

V.1
Cornelis Leo ZWEERS, geboren op 16‑11‑1931 te Paramaribo, overleden op 13‑04‑2008 te Paramaribo op 76-jarige leeftijd. Kinderen,
Ronald en Mayling
Robert
Meagan
Kelly
, medewerker Batco, zoon van LEEFMAN (IV.5) en Cornelia Louisa ZWEERS (zie IV.6).
Gehuwd met Mildred Josephina Irmgard SWEEB (V.2).
Uit dit huwelijk:
1.
z ZWEERS (VI.1), geboren te Paramaribo.
2.
z ZWEERS (VI.2), geboren te Paramaribo.

III.4
Johanna Wesselina TAMMENGA, geboren op 06‑02‑1864, overleden 1952, dochter van Jacob Rentjes TAMMENGA (zie II.1) en Hillegonda Geertruida GERBRANDS (II.2), Landbouwer.
Ondertrouwd op 28‑11‑1888 te Paramaribo, gehuwd 1888 met Willem Anthonie van BRUSSEL (III.3), Landbouwer, geboren 1863, overleden ca 1927, 1927 of 1928. In 1895 56 runderen, 6 paarden en 43 ha land in eigendom.
Gedenkpenning 1920
, zoon van Johannes Cornelis van BRUSSEL, boekbinder (Ned.), boer (Sur.), en Jenneke TEUNISSEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Jenneke Elisabeth (Elisabeth, Betsie) van BRUSSEL, geboren op 25‑10‑1889 (zie IV.8).
2.
Ida Johanna Abrahamina van BRUSSEL (IV.9), geboren 1891, overleden, jong gestorven.
3.
Cornelia Geertruida (Corrie) van BRUSSEL, geboren op 05‑07‑1893 (zie IV.11).
4.
Johannes Cornelis (Johan) van BRUSSEL, geboren op 07‑03‑1895 (zie IV.12).
5.
Jacob Reinbertus van BRUSSEL, geboren op 03‑04‑1897 (zie IV.14).
6.
Hildegonda Wilhelmina Margaretha (Mientje) van BRUSSEL, geboren op 01‑06‑1899 (zie IV.17).
7.
Mathilda Antoinette (Mathilde) van BRUSSEL, geboren op 15‑01‑1901 (zie IV.19).
8.
Marie Elize Hermina (Marie) van BRUSSEL, geboren op 03‑06‑1903 te District Beneden-Suriname (zie IV.21).
9.
Annette Louise van BRUSSEL (IV.22), geboren op 01‑12‑1907, overleden op 21‑03‑1989 op 81-jarige leeftijd, begraven te Annette's Hof, Paramaribo, ongehuwd.
10.
Henriette Wesselina van BRUSSEL (IV.23), geboren op 11‑09‑1909, overleden op 25‑01‑1989 te Paramaribo op 79-jarige leeftijd, begraven te Annette's Hof, Paramaribo, ongehuwd.

IV.8
Jenneke Elisabeth (Elisabeth, Betsie) van BRUSSEL, geboren op 25‑10‑1889, overleden op 03‑11‑1978 op 89-jarige leeftijd, dochter van Willem Anthonie van BRUSSEL (III.3), Landbouwer, en Johanna Wesselina TAMMENGA (zie III.4).
Ondertrouwd op 29‑10‑1909 te Paramaribo, gehuwd, gescheiden van Jacobus Sopias Adriaan (Koos) BAKKER (IV.7), Landbouwer, geboren op 19‑09‑1889, overleden op 15‑06‑1956 op 66-jarige leeftijd. Gedenkpenning 1920. Woonde op Mattonshoop, zoon van Jacobus BAKKER en Sophia Johanna van der MEIJDEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Geertruida Johanna Sophia BAKKER, geboren op 19‑12‑1916 (zie V.5).
2.
Margretha Antonia (Greta) BAKKER, geboren op 23‑06‑1918 te Paramaribo (zie V.7).
3.
Johannes Jacobus (Johan) BAKKER, geboren op 30‑03‑1920 (zie V.8).
4.
Willem Reinbertus (Wim) BAKKER, geboren op 27‑10‑1921 (zie V.10).
5.
Elisabeth Maaike BAKKER, geboren op 11‑03‑1924 (zie V.11).
6.
Johanna Gerhardina Wesselina BAKKER, geboren op 16‑06‑1926 (zie V.12).
7.
Adriaan Marinus BAKKER, geboren op 10‑11‑1928 te Mattonshoop (zie V.13).
8.
Jacob Hendrijk BAKKER (V.15), geboren te Mattonshoop.
Gehuwd met Carmen VELDWACHTER (V.16).

V.5
Geertruida Johanna Sophia BAKKER, geboren op 19‑12‑1916, overleden 1966, dochter van Jacobus Sopias Adriaan (Koos) BAKKER (IV.7), Landbouwer, en Jenneke Elisabeth (Elisabeth, Betsie) van BRUSSEL (zie IV.8).
Ondertrouwd op 17‑08‑1935 te District Suriname, gehuwd met Karel Laurens ROZENBERG (V.4), geboren op 13‑09‑1911, overleden 1992, zoon van Johannes Anthonius ROZENBERG, Landbouwer, en Johanna Elisabeth van BRUSSEL. Verloofd 11 jan 1934, Mattonshoop (De West, 12 jan 1934).
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Jacobus (Johan) ROZENBERG (VI.3), geboren op 03‑07‑1936 te Moengo, Suriname, overleden 1976.
Gehuwd met DAAL (VI.4).
2.
Elisabeth Johanna (Liesbeth) ROZENBERG (VI.6), geboren te Suriname.
Gehuwd, gescheiden van Robby de BRUIN (VI.5).
3.
Erwien ROZENBERG (VI.7), geboren te Mattonshoop, Suriname.
Gehuwd met AMIE (VI.8).
4.
Robby ROZENBERG (VI.9), geboren op 23‑08‑1941 te Mattonshoop, Suriname, overleden jan 2006.
5.
Ronald ROZENBERG (VI.10), geboren te Suriname.
Gehuwd met Carla (VI.11).
6.
Hein ROZENBERG, geboren te Mattonshoop, Suriname (zie VI.12).
7.
Carolina Geertruida (Carla) ROZENBERG (VI.14), geboren op 25‑07‑1948 te Suriname, overleden 1970 te Canada.
8.
Lucien ROZENBERG, geboren op 28‑07‑1950 te Suriname (zie VI.15).
9.
Ida ROZENBERG (VI.16).
10.
Eline ROZENBERG (VI.17).
11.
12.
Rinia ROZENBERG, geboren op 25‑01‑1957 te Paramaribo (zie VI.21).
13.
Rudi ROZENBERG (VI.22).

VI.12
Hein ROZENBERG, geboren te Mattonshoop, Suriname, zoon van Karel Laurens ROZENBERG (V.4) en Geertruida Johanna Sophia BAKKER (zie V.5).
Gehuwd met Lea (VI.13).
Uit dit huwelijk:
1.
Ricardo ROZENBERG (VII.1).
2.
Marisca ROZENBERG (VII.2).
3.
Ernesto ROZENBERG (VII.3).
4.
Olivia ROZENBERG (VII.4).

VI.15
Lucien ROZENBERG, Militair Nationaal Leger, afdeling Spuitkamer, geboren op 28‑07‑1950 te Suriname, overleden op 23‑02‑2020 te Paramaribo op 69-jarige leeftijd, begraven op 03‑03‑2020 te Renee's Hof, Waakhuyzenlaan, zoon van Karel Laurens ROZENBERG (V.4) en Geertruida Johanna Sophia BAKKER (zie V.5).
Kinderen:
1.
Stephani ROZENBERG (VII.5).
2.
Doreen ROZENBERG (VII.6).
3.
Diego ROZENBERG (VII.7).

VI.19
Irène Marie ROZENBERG, dochter van Karel Laurens ROZENBERG (V.4) en Geertruida Johanna Sophia BAKKER (zie V.5).
Gehuwd met Matthijs JANSEN (VI.18).
Uit dit huwelijk:
1.
Peter JANSEN (VII.8).
2.
Theo JANSEN (VII.9).
3.
Marcelle JANSEN (VII.10).

VI.21
Rinia ROZENBERG, geboren op 25‑01‑1957 te Paramaribo, overleden op 27‑04‑2018 te Amsterdam op 61-jarige leeftijd, begraven op 03‑05‑2018 te De Nieuwe Ooster, Amsterdam, dochter van Karel Laurens ROZENBERG (V.4) en Geertruida Johanna Sophia BAKKER (zie V.5).
Gehuwd met Tari (Ted) KROMOWIRJO (VI.20).
Uit dit huwelijk:
1.
Kimberley KROMOWIRJO (VII.11).
2.
Martijn KROMOWIRJO (VII.12).

V.7
Margretha Antonia (Greta) BAKKER, geboren op 23‑06‑1918 te Paramaribo, overleden op 24‑02‑2004 te Baarn op 85-jarige leeftijd, dochter van Jacobus Sopias Adriaan (Koos) BAKKER (IV.7), Landbouwer, en Jenneke Elisabeth (Elisabeth, Betsie) van BRUSSEL (zie IV.8).
Gehuwd ca 1937 te Paramaribo met Anthonius Gerhardus (Toon) LAMMERS (V.6), militair, geboren op 18‑03‑1909 te Meppel, overleden op 17‑01‑1996 te Coevorden op 86-jarige leeftijd, zoon van Albert LAMMERS, agent van politie, en Frederika Geertruida (Dieka) van BRUSSEL.
Uit dit huwelijk:
1.
Jantine (Tine) LAMMERS, geboren te Paramaribo (zie VI.24).
2.
Anton Jacob LAMMERS (VI.25).
Gehuwd met Norma WELTAK (VI.26).
3.
Hendrik (Hein) LAMMERS, geboren te Paramaribo (zie VI.27).
4.
Albert LAMMERS (VI.29), geboren 1942, overleden 1944.
5.
Dennis LAMMERS (VI.30).
Gehuwd met Magosha NIEWCZAS (VI.31).

VI.24
Jantine (Tine) LAMMERS, geboren te Paramaribo, dochter van Anthonius Gerhardus (Toon) LAMMERS (V.6), militair, en Margretha Antonia (Greta) BAKKER (zie V.7).
Gehuwd met Kenneth WONG LIE SON (VI.23), Inspecteur van Politie, geboren op 27‑03‑1938, overleden op 04‑09‑1993 te Paramaribo op 55-jarige leeftijd, zoon van WONG LIE SON en Elize SCHRÖDER.
Uit dit huwelijk:
1.
Ricardo WONG LIE SON, geboren te Paramaribo (zie VII.13).
2.
Patricia WONG LIE SON, geboren te Paramaribo (zie VII.17).

VII.13
Ricardo WONG LIE SON, Automonteur, geboren te Paramaribo, zoon van Kenneth WONG LIE SON (VI.23), Inspecteur van Politie, en Jantine (Tine) LAMMERS (zie VI.24).
Echtgenote is Wildien LEEMHUIS (VII.14).
Gescheiden (2) van Linda CALIS (VII.15).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Sharon WONG LIE SON (VIII.1).
2.
Kenneth WONG LIE SON (VIII.2).
3.
Stanley WONG LIE SON (VIII.3).
4.
Lesley WONG LIE SON (VIII.4).
Uit het tweede huwelijk:
5.
Noa Roma WONG LIE SON (VIII.5).
6.
Owen Connor WONG LIE SON (VIII.6).

VII.17
Patricia WONG LIE SON, Medisch Analist, geboren te Paramaribo, dochter van Kenneth WONG LIE SON (VI.23), Inspecteur van Politie, en Jantine (Tine) LAMMERS (zie VI.24).
Gehuwd, gescheiden van Glenn LIE A LIEN (VII.16). {Hij is later gehuwd, gescheiden van Machteld (Maggie) BEEKER (VI.260), dochter van Roland Harry (Ro) BEEKER en Elly Johanna LOOR.}
Uit dit huwelijk:
1.
Rachella LIE A LIEN (VIII.7).
2.
Daphne LIE A LIEN (VIII.8), geboren te Paramaribo.
3.
Lindsay LIE A LIEN (VIII.9), geboren te Paramaribo.
4.
Dave LIE A LIEN (VIII.10), geboren te Paramaribo.

VI.27
Hendrik (Hein) LAMMERS, geboren te Paramaribo, zoon van Anthonius Gerhardus (Toon) LAMMERS (V.6), militair, en Margretha Antonia (Greta) BAKKER (zie V.7).
Gehuwd te Huizen met Janny Wietske louisa (Janny) KLUKKERT (VI.28), geboren te Haarlemmerliede-Spaarnwoude, dochter van Johan Herman KLUKKERT en Gaartje KATERS.
Uit dit huwelijk:
2.
Anthonius Gerhardus (Anton) LAMMERS, geboren te Bunschoten (zie VII.20).
3.
Gerdien Evelien (Gerdien) LAMMERS (VII.23), geboren te Amersfoort.
Gehuwd te Bunschoten met Melis Erik (Marcel) VERMEER (VII.22).

VII.19
Margretha Louise (Margreet) LAMMERS, dochter van Hendrik (Hein) LAMMERS (zie VI.27) en Janny Wietske louisa (Janny) KLUKKERT (VI.28).
Gehuwd te Bunschoten met Radboud BOEVE (VII.18), geboren te Hilversum.
Uit dit huwelijk:
1.
Jelyne Louise (Jelyne) (VIII.11), geboren te Lelystad.
2.
Suzette Evianne (Suzette) (VIII.12), geboren te Swifterbant.
3.
Esmeé Jannick (VIII.13), geboren te Swifterbant.
4.
Jesrey Rowin Jesrey (VIII.14), geboren te Lelystad.

VII.20
Anthonius Gerhardus (Anton) LAMMERS, geboren te Bunschoten, zoon van Hendrik (Hein) LAMMERS (zie VI.27) en Janny Wietske louisa (Janny) KLUKKERT (VI.28).
Gehuwd te Bunschoten met Naomi KRAMER (VII.21), geboren te Bunschoten.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrick Anton (Rick) LAMMERS (VIII.15), geboren te Baarn.
2.
Thomas Yoeri (Thom) LAMMERS (VIII.16), geboren te Amersfoort.

V.8
Johannes Jacobus (Johan) BAKKER, geboren op 30‑03‑1920, overleden op 30‑06‑2005 te Paramaribo op 85-jarige leeftijd, begraven op 07‑07‑2005 te Annette's Hof, Paramaribo. Op grafsteen staan Johannis Jacobus Bakker als naam. Zoon van Jacobus Sopias Adriaan (Koos) BAKKER (IV.7), Landbouwer, en Jenneke Elisabeth (Elisabeth, Betsie) van BRUSSEL (zie IV.8).
Gehuwd met Wilma Rinia van DIJK (V.9), dochter van Gerhardus Antonie (Gerrit) van DIJK en Harriette Carolina (Jetje) LOOR.
Uit dit huwelijk:
1.
2.
4.
Martha Rinia BAKKER (VI.38).
Gehuwd met Robert WOLFRAM (VI.37).
5.
Marion Johan BAKKER (VI.39).
Gehuwd met Elisabeth AMATROESIJAT (VI.40).
6.
David Jacob BAKKER (VI.41).

VI.32
Brigitte Johanna BAKKER, dochter van Johannes Jacobus (Johan) BAKKER (zie V.8) en Wilma Rinia van DIJK (V.9).
Gehuwd met Auke MONIZ (zie VI.409).
Uit dit huwelijk:
1.
Priscilla MONIZ (VII.24).
2.
Vanessa MONIZ (VII.25).
3.
Jo Ann MONIZ (VII.26).

VI.33
Ferdinand Willem BAKKER, zoon van Johannes Jacobus (Johan) BAKKER (zie V.8) en Wilma Rinia van DIJK (V.9).
Gehuwd met Martha Sulastrie KARTODIWIRJO (VI.34).
Uit dit huwelijk:
1.
Jason Vincent BAKKER (VII.27).
2.
David Randall BAKKER (VII.28).
3.
Shannon Karanie BAKKER (VII.29).

VI.36
Jenneke Elizabeth BAKKER, dochter van Johannes Jacobus (Johan) BAKKER (zie V.8) en Wilma Rinia van DIJK (V.9).
Gehuwd met Klaus Dieter SIEBERT (VI.35).
Uit dit huwelijk:
1.
Manuela Elizabeth SIEBERT (VII.30).
2.
Stephan Alexander SIEBERT (VII.31).

V.10
Willem Reinbertus (Wim) BAKKER, geboren op 27‑10‑1921, overleden op 21‑12‑1994 te Paramaribo op 73-jarige leeftijd, begraven te Annette's Hof, Paramaribo, zoon van Jacobus Sopias Adriaan (Koos) BAKKER (IV.7), Landbouwer, en Jenneke Elisabeth (Elisabeth, Betsie) van BRUSSEL (zie IV.8).
Kinderen:
1.
Ronald BAKKER (VI.42).
2.
Armand BAKKER (VI.43).
3.
Rita BAKKER (VI.44).
4.
Ria BAKKER (VI.45).
5.
Patricia BAKKER (VI.46).
6.
Maureen BAKKER (VI.47).

V.11
Elisabeth Maaike BAKKER, geboren op 11‑03‑1924, overleden op 09‑05‑2010 te Paramaribo op 86-jarige leeftijd, begraven op 15‑05‑2010 te Rene's Hof, Waakhuyzenlaan, Paramaribo, dochter van Jacobus Sopias Adriaan (Koos) BAKKER (IV.7), Landbouwer, en Jenneke Elisabeth (Elisabeth, Betsie) van BRUSSEL (zie IV.8).
Gehuwd met Reinbertus Hendrikus van RAVENSWAAY (zie IV.66).
Uit dit huwelijk:
1.
Marthin Ferdinand van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo (zie VI.48).
2.
Armand Frederik van RAVENSWAAY, geboren op 24‑05‑1957 te Paramaribo (zie VI.50).
3.
Peter Alan van RAVENSWAAY (VI.52), landbouwer, geboren te Paramaribo.
4.
Ingrid Thea Marijke van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo (zie VI.54).
5.
Thea Marriette van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo (zie VI.56).
6.
Henk Jan van RAVENSWAAY (VI.57), tuinarchitect, geboren te Paramaribo.

VI.48
Marthin Ferdinand van RAVENSWAAY, ondernemer, geboren te Paramaribo, zoon van Reinbertus Hendrikus van RAVENSWAAY (zie IV.66) en Elisabeth Maaike BAKKER (zie V.11).
Gehuwd te Miami, Florida, USA met Ingrid Mardina MOESTAPA (VI.49), bankemployé, geboren te Paramaribo, dochter van Roeslan Willem MOESTAPA en Eline Dorothea SAMMOESTAMAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Melissa Marthi van RAVENSWAAY (VII.32), geboren te Paramaribo.
2.
Jonatha Vernon Marthin van RAVENSWAAY (VII.33), geboren te Paramaribo.
3.
Tiffany Chanel van RAVENSWAAY (VII.34), geboren te Paramaribo.
4.
Jonas Christopher van RAVENSWAAY (VII.35), geboren te Paramaribo.

VI.50
Armand Frederik van RAVENSWAAY, landbouwer, geboren op 24‑05‑1957 te Paramaribo, overleden op 12‑10‑2011 te Suriname op 54-jarige leeftijd, begraven op 18‑10‑2011 te Begraafplaats Sewarieweg, Bernarddorp, zoon van Reinbertus Hendrikus van RAVENSWAAY (zie IV.66) en Elisabeth Maaike BAKKER (zie V.11).
Gehuwd te Para, Suriname met Maria Elisabeth JUNGERMAN (VI.51), geboren te Paramaribo, dochter van Waldo Francis JUNGERMAN en Veronica BISWANE.
Uit dit huwelijk:
1.
Amanda Shannon Verona van RAVENSWAAY (VII.36), geboren te Paramaribo.
2.
Romary Tiffany Jade van RAVENSWAAY (VII.37), geboren te Paramaribo.
3.
Devnon Barry van RAVENSWAAY (VII.38), geboren te Paramaribo.
4.
Chenlee Joy van RAVENSWAAY (VII.39), geboren te Paramaribo.
5.
Jody van RAVENSWAAY (VII.40).
6.
Joshua van RAVENSWAAY (VII.41).

VI.54
Ingrid Thea Marijke van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo, dochter van Reinbertus Hendrikus van RAVENSWAAY (zie IV.66) en Elisabeth Maaike BAKKER (zie V.11).
Gehuwd te Paramaribo met Gregory Gabriel ROY (VI.53), geboren te Ontario, Canada.
Uit dit huwelijk:
1.
Armand ROY (VII.42).
2.
Clayton ROY (VII.43).
3.
Taylor ROY (VII.44).

VI.56
Thea Marriette van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo, dochter van Reinbertus Hendrikus van RAVENSWAAY (zie IV.66) en Elisabeth Maaike BAKKER (zie V.11).
Gehuwd te Paramaribo met George David Camille FINDLAY (VI.55), journalist, geboren te Paramaribo, zoon van David George Albert FINDLAY en Rachel Simone Camille BELLEVUE.
Uit dit huwelijk:
1.
Gladys L C FINDLAY (VII.45).
2.
Dean FINDLAY (VII.46).
3.
Colin FINDLAY (VII.47).
4.
Angelica FINDLAY (VII.48).

V.12
Johanna Gerhardina Wesselina BAKKER, geboren op 16‑06‑1926, overleden op 07‑02‑2015 te Dunville, Ontario, Canada op 88-jarige leeftijd, dochter van Jacobus Sopias Adriaan (Koos) BAKKER (IV.7), Landbouwer, en Jenneke Elisabeth (Elisabeth, Betsie) van BRUSSEL (zie IV.8).
Gehuwd te Paramaribo met Gerrit Bartholomeus van RAVENSWAAY (zie IV.71).
Uit dit huwelijk:
1.
Jenneke Henriette van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo (zie VI.59).
2.
Anthony van RAVENSWAAY, geboren op 14‑04‑1954 te Paramaribo (zie VI.60).
3.
Marijke van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo (zie VI.63).
4.
Patrick Andrew David van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo (zie VI.64).
5.
Annemarie van RAVENSWAAY, geboren te district Para, Suriname (zie VI.67).
6.
Gerda Elisabeth van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo (zie VI.69).
7.
Joan Dorothy van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo (zie VI.71).

VI.59
Jenneke Henriette van RAVENSWAAY, verpleegster, geboren te Paramaribo, dochter van Gerrit Bartholomeus van RAVENSWAAY (zie IV.71) en Johanna Gerhardina Wesselina BAKKER (zie V.12).
Gehuwd te Dunnville, Ontario, Canada met Stanley Roy HAMMOND (VI.58), tool dresser, geboren te Dunnville, Ontario, Canada, zoon van Carson Lloyd HAMMOND en Florence BILLYARD.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit Carson HAMMOND (VII.49).
2.
Ryan Neal HAMMOND (VII.50).
3.
Stephanie Lesley HAMMOND (VII.51).

VI.60
Anthony van RAVENSWAAY, smelter, geboren op 14‑04‑1954 te Paramaribo, overleden, zoon van Gerrit Bartholomeus van RAVENSWAAY (zie IV.71) en Johanna Gerhardina Wesselina BAKKER (zie V.12).
Gehuwd te Fort Erie-Ontario, Canada met Holly HOLDEN (VI.61), gezinsverzorgster, geboren te Welland-Ontario, Canada, dochter van Kenneth HOLDEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Crystal Vannessa van RAVENSWAAIJ (VII.52), geboren te Welland-Ontario, Canada.
2.
Austin Anthony van RAVENSWAAIJ (VII.53), geboren te Welland-Ontario, Canada.
3.
Kyle Nicholis van RAVENSWAAIJ (VII.54), geboren te Welland-Ontario, Canada.
4.
Amber Nickole van RAVENSWAAIJ (VII.55), geboren te Welland-Ontario, Canada.

VI.63
Marijke van RAVENSWAAY, verpleegster, geboren te Paramaribo, dochter van Gerrit Bartholomeus van RAVENSWAAY (zie IV.71) en Johanna Gerhardina Wesselina BAKKER (zie V.12).
Gehuwd te Wainfleet, Ontario, Canada met Tom Willem de VRIES (VI.62), landbouwkundige, geboren te Paramaribo, zoon van Ronald Willem de VRIES en Irma Helen van HULTEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Beverly Helen de VRIES (VII.56).
2.
Ronald Willem de VRIES (VII.57).

VI.64
Patrick Andrew David van RAVENSWAAY, veehouder, geboren te Paramaribo, zoon van Gerrit Bartholomeus van RAVENSWAAY (zie IV.71) en Johanna Gerhardina Wesselina BAKKER (zie V.12).
Gehuwd te Wainfleet, Ontario, Canada met Laura Jo‑Anne Christine MC GOVERN (VI.65), secretaresse, geboren te Dunnville, Ontario, Canada, dochter van William Maurice MC GOVERN en Laura Jean CAMERON.
Uit dit huwelijk:
1.
Jason William Gerrit van RAVENSWAAY (VII.58), geboren te Hamilton, Ontario, Canada.
2.
Jeremy Patrick Bryant van RAVENSWAAY (VII.59), geboren te Hamilton, Ontario, Canada.
3.
Jeffrey Cameron Michael van RAVENSWAAY (VII.60), geboren te Hamilton, Ontario, Canada.

VI.67
Annemarie van RAVENSWAAY, geboren te district Para, Suriname, dochter van Gerrit Bartholomeus van RAVENSWAAY (zie IV.71) en Johanna Gerhardina Wesselina BAKKER (zie V.12).
Gehuwd te Wainfleet, Ontario, Canada met Brian Dale STOLYS (VI.66), monteur, geboren te Hamilton, Ontario, Canada, zoon van Adolf Carl STOLYS en Barbera Anne PHILIPS.
Uit dit huwelijk:
1.
Natasha Bianca Raven STOLYS (VII.61).
2.
Brandon Alexander STOLYS (VII.62).

VI.69
Gerda Elisabeth van RAVENSWAAY, gezinsverzorgster, geboren te Paramaribo, dochter van Gerrit Bartholomeus van RAVENSWAAY (zie IV.71) en Johanna Gerhardina Wesselina BAKKER (zie V.12).
Gehuwd te Ontario, Canada met Thomas Randall SMITH (VI.68), monteur, geboren te Caledonia, Canada, zoon van David Angus SMITH en Donna Patricia LEGETT.
Uit dit huwelijk:
1.
Jenna Patricia SMITH (VII.63).
2.
Lindsay Marijke SMITH (VII.64).
3.
Maranda Elisabeth SMITH (VII.65).

VI.71
Joan Dorothy van RAVENSWAAY, kapster, geboren te Paramaribo, dochter van Gerrit Bartholomeus van RAVENSWAAY (zie IV.71) en Johanna Gerhardina Wesselina BAKKER (zie V.12).
Gehuwd te Wainfleet, Ontario, Canada met William Gordon RICKER (VI.70), metaalbewerker, geboren te Dunnville, Ontario, Canada, zoon van Roy Wright RICKER en Donna May MOODIE.
Uit dit huwelijk:
1.
Sasha Johanna RICKER (VII.66).
2.
Devin Roy RICKER (VII.67).
3.
Jazlynn Candice RICKER (VII.68).

V.13
Adriaan Marinus BAKKER, geboren op 10‑11‑1928 te Mattonshoop, overleden juli 2008 te Paramaribo, begraven op 02‑08‑2008 te Annette's Hof, Paramaribo, zoon van Jacobus Sopias Adriaan (Koos) BAKKER (IV.7), Landbouwer, en Jenneke Elisabeth (Elisabeth, Betsie) van BRUSSEL (zie IV.8).
Gehuwd met Elfriede LAKIN (V.14).
Uit dit huwelijk:
1.
Chiquita BAKKER (VI.72), voorzitter Vereniging Surinaamse Melkboeren VSMB (2005).
2.
Anouska BAKKER (VI.73).
3.
Monique BAKKER (VI.74).
4.
Maurits A E BAKKER (VI.75), geboren op 17‑03‑1976, overleden op 18‑01‑1999 te Paramaribo op 22-jarige leeftijd, begraven op 25‑01‑1999 te Annette's Hof, Paramaribo.

IV.11
Cornelia Geertruida (Corrie) van BRUSSEL, geboren op 05‑07‑1893 (gezindte: NH), overleden op 06‑04‑1978 te Paramaribo op 84-jarige leeftijd, begraven te Annette's Hof, Paramaribo, dochter van Willem Anthonie van BRUSSEL (III.3), Landbouwer, en Johanna Wesselina TAMMENGA (zie III.4).
Gehuwd met Jan Cornelis (Cornelis) van DIJK (IV.10), geboren op 01‑05‑1891, zoon van Jan Cornelis van DIJK, Landbouwer, en Anna OVEREEM.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis Antonie (Toon) van DIJK, geboren op 16‑10‑1911 te District Beneden-Suriname (zie V.17).
2.
Hendrika Geertruida (Dika) van DIJK, geboren op 06‑02‑1913 (zie V.20).
3.
Anna Wesselina van DIJK, geboren op 28‑02‑1914 (zie V.22).
4.
Elize Margaretha (Rita) van DIJK, geboren op 21‑11‑1915 (zie V.24).
5.
Eline Louise van DIJK, geboren op 31‑07‑1917 (zie V.26).
6.
Henry Michel (Shelley) van DIJK, geboren op 07‑03‑1919 (zie V.27).
7.
Anette Wilhelmina (Nette) van DIJK (V.29), geboren op 01‑12‑1921, overleden op 07‑04‑2006 te Canada op 84-jarige leeftijd.
8.
Paul Leonard van DIJK (V.30).
9.
Irene Maria (Marie) van DIJK (V.32), geboren op 10‑07‑1925, overleden mei 2012.
Gehuwd met de WINDT (V.31).
10.
Jan Cornelis van DIJK (V.33).
11.
Erwin Siegfried van DIJK (V.34).
12.
Alma Elfride van DIJK (V.35).

V.17
Cornelis Antonie (Toon) van DIJK, geboren op 16‑10‑1911 te District Beneden-Suriname, overleden op 26‑11‑1998 te Paramaribo op 87-jarige leeftijd, begraven te Annette's Hof, Paramaribo, zoon van Jan Cornelis (Cornelis) van DIJK (IV.10) en Cornelia Geertruida (Corrie) van BRUSSEL (zie IV.11).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03‑01‑1935 te District Suriname met Gerhardina Wilhelmina (Dinie) OVEREEM, 23 jaar oud (V.18), geboren op 17‑12‑1911 te Paramaribo, overleden op 09‑11‑1987 te Paramaribo op 75-jarige leeftijd, begraven te Annette's Hof, Paramaribo, dochter van Hendrik Gijsbert OVEREEM en Marietje Josephina VREDEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Alwin Ewald van DIJK, geboren op 25‑10‑1933 te Paramaribo (zie VI.76).
2.
Warnalt Siegfried (Warnout) van DIJK, geboren op 21‑08‑1935 te Paramaribo (zie VI.78).
3.
Ilse Maria van DIJK, geboren op 01‑04‑1937 te Paramaribo (zie VI.80).
4.
Ria Odette (Odette) van DIJK, geboren te Paramaribo (zie VI.82).
5.
Jan Armand van DIJK (VI.83), gemeenteambtenaar, geboren op 15‑03‑1941 te District Suriname, overleden op 15‑06‑2012 te Paramaribo op 71-jarige leeftijd, begraven op 21‑06‑2012 te Hodie Mihi cras Tibi, Sophie Redmondstraat, Paramaribo.
6.
Vera Elfriede van DIJK (VI.85), onderwijzeres, geboren te Moengo.
Gehuwd te Philippijnen met Ciriaco Almario JAMIAS (VI.84), geboren te Philipijnen.
7.
Piet van DIJK, geboren te Moengo (zie VI.86).
8.
Herman van DIJK (VI.88), sales manager, geboren op 21‑03‑1945 te Moengo, overleden op 28‑08‑1998 te Paramaribo op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) te Paramaribo, gescheiden te Paramaribo van Renata Cornelly Lucille de BIES (VI.89), geboren te Paramaribo.
Gehuwd (2) te District Suriname met Maléne Celien KROSS (VI.90), geboren te Paramaribo.
9.
Irma Lilian van DIJK (VI.92), geboren te Paramaribo.
Gehuwd met HEYGEN (VI.91).
10.
Henk (John) van DIJK (VI.93), technician, geboren te Moengo.
Gehuwd te District Suriname met Nadia Hortence PLET (VI.94), geboren te Paramaribo.
11.
Marijke Sieglien van DIJK (VI.96), geboren te Moengo.
Gehuwd met Jack Del CASTILLO (VI.95).
12.
Gerda Cornelia van DIJK, geboren te Moengo (zie VI.98).
13.
Willy van DIJK, geboren te Moengo (zie VI.99).
14.
Cornelis Antonie (Tony) van DIJK, geboren te Moengo (zie VI.100).

VI.76
Alwin Ewald van DIJK, Adjunct-accountant/veehouder, geboren op 25‑10‑1933 te Paramaribo, overleden voor 2018, zoon van Cornelis Antonie (Toon) van DIJK (zie V.17) en Gerhardina Wilhelmina (Dinie) OVEREEM (V.18).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 23‑11‑1960 te Paramaribo met Norine van den BERG, 19 jaar oud (VI.77), geboren op 28‑07‑1941 te Paramaribo, overleden op 28‑08‑2010 te Lelydorp, Suriname op 69-jarige leeftijd, gecremeerd op 01‑09‑2010 te Crematorium dr. Sophie Redmondstraat, Paramaribo, dochter van Thomas van den BERG en Marie Eleonora (Marie) van BRUSSEL.
Uit dit huwelijk:
1.
Annemiek van DIJK, geboren te Paramaribo (zie VII.70).
2.
Peter van DIJK, geboren te Paramaribo (zie VII.71).

VII.70
Annemiek van DIJK, secretaresse, geboren te Paramaribo, dochter van Alwin Ewald van DIJK (zie VI.76) en Norine van den BERG (VI.77).
Gehuwd, gescheiden van BIERVLIET (VII.69).
Uit dit huwelijk:
1.
Terence C T BIERVLIET (VIII.17), geboren te Aruba.
2.
Maraya T BIERVLIET (VIII.18), geboren te Paramaribo.

VII.71
Peter van DIJK, geboren te Paramaribo. Heeft kippenslachterij/handel in kippenvlees. Zoon van Alwin Ewald van DIJK (zie VI.76) en Norine van den BERG (VI.77).
Gehuwd met Jennifer WATSON (VII.72).
Uit dit huwelijk:
1.
Dylan Peter van DIJK (VIII.19), geboren te Paramaribo.
2.
Kelsey Gina van DIJK (VIII.20), geboren te Paramaribo.
3.
Geena Maria van DIJK (VIII.21), geboren te Paramaribo.

VI.78
Warnalt Siegfried (Warnout) van DIJK, weg- en waterbouwkundig ingenieur, geboren op 21‑08‑1935 te Paramaribo, overleden op 06‑09‑2019 te Paramaribo op 84-jarige leeftijd, gecremeerd op 11‑09‑2019 te Gerhardina, Paramaribo, zoon van Cornelis Antonie (Toon) van DIJK (zie V.17) en Gerhardina Wilhelmina (Dinie) OVEREEM (V.18).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 15‑05‑1965 te Paramaribo met Dorine Reina VERMEER, 23 jaar oud (VI.79), geboren op 14‑01‑1942 te Paramaribo, overleden op 04‑06‑2013 te Paramaribo op 71-jarige leeftijd, begraven op 10‑06‑2013 te Hodie Mihi Cras Tibi, Sophie Redmondstraat Paramaribo, dochter van Evert VERMEER en Elisebeth Maria (Betje) van BRUSSEL.
Uit dit huwelijk:
1.
Rick van DIJK (zie VII.73).
2.
Robin van DIJK (zie VII.75).

VII.73
Rick van DIJK, zoon van Warnalt Siegfried (Warnout) van DIJK (zie VI.78) en Dorine Reina VERMEER (VI.79).
Gehuwd met Margery (VII.74).
Uit dit huwelijk:
1.
Zoë van DIJK (VIII.22).
2.
Gia van DIJK (VIII.23).

VII.75
Robin van DIJK, zoon van Warnalt Siegfried (Warnout) van DIJK (zie VI.78) en Dorine Reina VERMEER (VI.79).
Gehuwd met Sabine de VRIES (VII.76).
Uit dit huwelijk:
1.
Andreas van DIJK (VIII.24).

VI.80
Ilse Maria van DIJK, onderwijzeres, geboren op 01‑04‑1937 te Paramaribo, overleden op 15‑11‑2018 te Paramaribo op 81-jarige leeftijd, begraven op 21‑11‑2018 te Hodie Mihi Cras Tibi, dr Sophie Redmondstraat, Paramaribo, dochter van Cornelis Antonie (Toon) van DIJK (zie V.17) en Gerhardina Wilhelmina (Dinie) OVEREEM (V.18).
Gehuwd met Henri Alwies (Hans) van RAVENSWAAY (zie V.151).
Uit dit huwelijk:
1.
Eric Steven van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo (zie VII.77).
2.
Robert Hans van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo (zie VII.79).
3.
Kenneth Michael van RAVENSWAAY (VII.81), landbouwer, geboren te Paramaribo.

VII.77
Eric Steven van RAVENSWAAY, ingenieur werktuigbouwkunde, geboren te Paramaribo, zoon van Henri Alwies (Hans) van RAVENSWAAY (zie V.151) en Ilse Maria van DIJK (zie VI.80).
Gehuwd te Paramaribo met Ruth MONSANTO (VII.78), geboren te Paramaribo, dochter van Jaques Jucien MONSANTO en Florine Leonoor COUTHINO.
Uit dit huwelijk:
1.
Xavier Eric van RAVENSWAAY (VIII.25), geboren te Paramaribo.

VII.79
Robert Hans van RAVENSWAAY, uitvoerder, geboren te Paramaribo, zoon van Henri Alwies (Hans) van RAVENSWAAY (zie V.151) en Ilse Maria van DIJK (zie VI.80).
Gehuwd te Paramaribo met Grace Irmgard CABELL (VII.80), medewerkster assurantiekantoor, geboren te Paramaribo, dochter van Willy Cecil CABELL en Sonja Carmen WIJDH.
Uit dit huwelijk:
1.
Rochelle Gracia van RAVENSWAAY (VIII.26), geboren te Paramaribo.
2.
Kimberley Cristal van RAVENSWAAY (VIII.27), geboren te Paramaribo.

VI.82
Ria Odette (Odette) van DIJK, geboren te Paramaribo, dochter van Cornelis Antonie (Toon) van DIJK (zie V.17) en Gerhardina Wilhelmina (Dinie) OVEREEM (V.18).
Gehuwd met Jan Lodewijk Gustaaf TIMMER (VI.81), geboren op 04‑01‑1934, overleden op 06‑12‑2007 te Orlando, Florida, USA op 73-jarige leeftijd. Overleden tijdens bezoek i.v.m. de jaarwisseling bij zijn kinderen en kleinkinderen te Orlando, Florida. Gecremeerd te USA, zoon van Harry Hendrikus TIMMER, slager, en Elize Geertruida van DIJK.
Uit dit huwelijk:
1.
Ruben TIMMER (VII.82).
2.
Ciske TIMMER (VII.83).
3.
Karin TIMMER (VII.84).

VI.86
Piet van DIJK, leraar, geboren te Moengo, zoon van Cornelis Antonie (Toon) van DIJK (zie V.17) en Gerhardina Wilhelmina (Dinie) OVEREEM (V.18).
Gehuwd te Paramaribo met Nelide Louise (Nelly) ROBLES (VI.87), geboren te Medan, Indonesië.
Uit dit huwelijk:
2.
3.
James P R van DIJK (VII.87).

VII.85
Desiree Angelique van DIJK, dochter van Piet van DIJK (zie VI.86) en Nelide Louise (Nelly) ROBLES (VI.87).
Kind:
1.
xx (VIII.28).

VII.86
Danielle Petra van DIJK, dochter van Piet van DIJK (zie VI.86) en Nelide Louise (Nelly) ROBLES (VI.87).
Kinderen:
1.
x1 (VIII.29).
2.
x2 (VIII.30).
3.
x3 (VIII.31).

VI.98
Gerda Cornelia van DIJK, lerares, geboren te Moengo, dochter van Cornelis Antonie (Toon) van DIJK (zie V.17) en Gerhardina Wilhelmina (Dinie) OVEREEM (V.18).
Gehuwd te District Suriname met Harold VELDKAMP (VI.97), geboren te Paramaribo, zoon van Cornelis Pelgrim VELDKAMP en Geertruida Hermina (Trui) ROZENBERG.
Uit dit huwelijk:
1.
Martin VELDKAMP (VII.88).
2.
Mirjam VELDKAMP (VII.89).
3.
Ryan VELDKAMP (VII.90).

VI.99
Willy van DIJK, geboren te Moengo, ongehuwd, dochter van Cornelis Antonie (Toon) van DIJK (zie V.17) en Gerhardina Wilhelmina (Dinie) OVEREEM (V.18).
Kind:
1.
Stephanie van DIJK (VII.91).

VI.100
Cornelis Antonie (Tony) van DIJK, fiscaal jurist, geboren te Moengo, zoon van Cornelis Antonie (Toon) van DIJK (zie V.17) en Gerhardina Wilhelmina (Dinie) OVEREEM (V.18).
Gehuwd te Paramaribo met Susan LEEFMANS (VI.101), geboren te Paramaribo.
Uit dit huwelijk:
1.
Xenobia Susanna Meriah van DIJK (VII.92), geboren te Paramaribo.

V.20
Hendrika Geertruida (Dika) van DIJK, geboren op 06‑02‑1913, overleden op 17‑07‑2007 te Paramaribo op 94-jarige leeftijd, begraven op 21‑07‑2007 te Annettes Hof, Paramaribo, 3 kinderen, dochter van Jan Cornelis (Cornelis) van DIJK (IV.10) en Cornelia Geertruida (Corrie) van BRUSSEL (zie IV.11).
Gehuwd met William Gerhard GUMMELS (V.19), Inspecteur van Politie (fort Zeelandia), geboren op 13‑08‑1911, overleden, zoon van Eduard Alexander (Edward) GUMMELS en Jansje Hendrika OVEREEM.
Uit dit huwelijk:
1.
Gertrud (Gertie) GUMMELS, geboren te Paramaribo (zie VI.103).
2.
Marijke GUMMELS (VI.105), geboren op 30‑06‑1939 te Paramaribo, overleden.
Ondertrouwd te Paramaribo met Orlando A. BRAKKE (VI.104).
3.
Thea GUMMELS, geboren te Paramaribo (zie VI.107).

VI.103
Gertrud (Gertie) GUMMELS, geboren te Paramaribo. Miss Suriname 1958, en 1 van de 15 finalistes van de Miss Universe Contest 1958 in Long Beach, Californie. Dochter van William Gerhard GUMMELS (V.19), Inspecteur van Politie (fort Zeelandia), en Hendrika Geertruida (Dika) van DIJK (zie V.20).
Gehuwd te Paramaribo met Jérome Adolf HAENEN (VI.102).
Uit dit huwelijk:
1.
Jerome William HAENEN (VII.93), geboren te Paramaribo.
2.
Elisabeth Joan HAENEN (VII.94), geboren te Paramaribo.

VI.107
Thea GUMMELS, geboren te Paramaribo, dochter van William Gerhard GUMMELS (V.19), Inspecteur van Politie (fort Zeelandia), en Hendrika Geertruida (Dika) van DIJK (zie V.20).
Gehuwd met Ken ROBINSON (VI.106).
Uit dit huwelijk:
1.
Gilian ROBINSON (VII.96).
Gehuwd met FOJO (VII.95).
2.
Kristine ROBINSON (VII.97).

V.22
Anna Wesselina van DIJK, geboren op 28‑02‑1914, overleden op 30‑10‑1978 te Paramaribo op 64-jarige leeftijd, begraven te Annette's Hof, Paramaribo, dochter van Jan Cornelis (Cornelis) van DIJK (IV.10) en Cornelia Geertruida (Corrie) van BRUSSEL (zie IV.11).
Gehuwd jan 1935 te District Suriname met Jean Albertus LOOR (V.21), geboren op 01‑12‑1907, overleden op 08‑01‑1995 te Brunssem op 87-jarige leeftijd, begraven op 13‑01‑1995 te Heerlen, zoon van Jan LOOR, Landbouwer, en Gijsberdina Jacomina Henriette (Dientje) HOOGVLIET.
Uit dit huwelijk:
1.
Martha Cornelia LOOR (VI.109).
Gehuwd met REICHERT (VI.108).
2.
Helga Jeanette LOOR, geboren te Paramaribo (zie VI.110).
3.
Carla Anita LOOR (VI.111).

VI.110
Helga Jeanette LOOR, geboren te Paramaribo, dochter van Jean Albertus LOOR (V.21) en Anna Wesselina van DIJK (zie V.22).
Gehuwd te Paramaribo met Johan Otto Karel (Jo) TAMMENGA (zie V.140).
Uit dit huwelijk:
1.
Johan Dieterich (Dieter) TAMMENGA (VII.98), geboren te Paramaribo, 7 kinderen.
Gehuwd met Irene (VII.99).
2.
Gerry Jean Koos TAMMENGA, geboren te Paramaribo (zie VII.100).

VII.100
Gerry Jean Koos TAMMENGA, geboren te Paramaribo, zoon van Johan Otto Karel (Jo) TAMMENGA (zie V.140) en Helga Jeanette LOOR (zie VI.110).
Gehuwd (1) met Rachel Yvonne Maria WONG (VII.101), dochter van Henry Tjoen Loi WONG en Carla Orlanda Maria SMITS. {Zij is later gehuwd, gescheiden van NN.}
Gehuwd (2) te Paramaribo met Lia TJONG a KIET (VII.102), geboren te Paramaribo, dochter van Ferdinand TJONG a KIET en Lydia Lorena BRIJBAG.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Melissa Courtney TAMMENGA (VIII.32), geboren te Paramaribo.
2.
Sarah Kristie TAMMENGA (VIII.33), geboren te Paramaribo.
Uit het tweede huwelijk:
3.
Demi TAMMENGA (VIII.34), geboren te Paramaribo.
4.
Mia TAMMENGA (VIII.35), geboren te Paramaribo.
5.
Elisa TAMMENGA (VIII.36), geboren te Paramaribo.

V.24
Elize Margaretha (Rita) van DIJK, geboren op 21‑11‑1915, overleden op 01‑04‑1990 te Paramaribo op 74-jarige leeftijd, begraven te Annette's Hof, Paramaribo, 11 kinderen, dochter van Jan Cornelis (Cornelis) van DIJK (IV.10) en Cornelia Geertruida (Corrie) van BRUSSEL (zie IV.11).
Gehuwd met Herman Floris VELDKAMP (V.23), geboren op 27‑02‑1911, overleden op 19‑08‑1998 te Paramaribo op 87-jarige leeftijd, begraven te Annette's Hof, Paramaribo, zoon van Eduard Pelgrim VELDKAMP en Geertruida Margaretha Johanna (Grietje) van BRUSSEL.
Uit dit huwelijk:
2.
Mea Roline VELDKAMP (VI.114).
3.
Rita Hermance VELDKAMP (VI.115).
4.
Ronny VELDKAMP, geboren op 21‑09‑1938 (zie VI.117).
5.
John Andries VELDKAMP (VI.118), geboren op 01‑02‑1940, overleden maart 2016 te Paramaribo.
6.
Jeanette VELDKAMP (VI.119).
7.
Ine VELDKAMP (VI.120).
8.
Rieke VELDKAMP (VI.121).
9.
Jan VELDKAMP (VI.122), geboren op 09‑07‑1950, overleden op 18‑12‑1994 te Paramaribo op 44-jarige leeftijd, begraven te Annette's Hof, Paramaribo.
10.
Hans VELDKAMP, geboren op 26‑12‑1952 (zie VI.123).

VI.112
Ewald Cyril (Cyril) VELDKAMP, zoon van Herman Floris VELDKAMP (V.23) en Elize Margaretha (Rita) van DIJK (zie V.24).
Kinderen:
1.
Ferdinand Ewald VELDKAMP, geboren op 12‑12‑1954 (zie VII.103).
2.
Rob VELDKAMP (VII.105), zoon van Emmy FRAZER (VI.113).
Gehuwd met Joan CHEU CHOI (VII.106).
3.
Dennis VELDKAMP (VII.107), zoon van Emmy FRAZER (VI.113).
Gehuwd met Anne (VII.108).
4.
Andries VELDKAMP (VII.109), zoon van Emmy FRAZER (VI.113).
Gehuwd met Maritsa (VII.110).
5.
Jane VELDKAMP (VII.111), dochter van Emmy FRAZER (VI.113).
6.
Jim VELDKAMP (VII.112), zoon van Emmy FRAZER (VI.113).

VII.103
Ferdinand Ewald VELDKAMP, geboren op 12‑12‑1954, overleden op 19‑08‑2014 te Paramaribo op 59-jarige leeftijd, begraven op 26‑08‑2014 te RK Begraafplaats Schietbaanweg, Paramaribo, zoon van Ewald Cyril (Cyril) VELDKAMP (zie VI.112) en Emmy FRAZER (VI.113).
Gehuwd met Lasyem (Sientje) DJARKASI (VII.104).
Uit dit huwelijk:
1.
Peter VELDKAMP (zie VIII.37).
2.
Linda VELDKAMP (zie VIII.40).

VIII.37
Peter VELDKAMP, zoon van Ferdinand Ewald VELDKAMP (zie VII.103) en Lasyem (Sientje) DJARKASI (VII.104).
Gehuwd met Paige KASANTIRTO (VIII.38).
Uit dit huwelijk:
1.
Angracia VELDKAMP (IX.1).
2.
Janell VELDKAMP (IX.2).

VIII.40
Linda VELDKAMP, dochter van Ferdinand Ewald VELDKAMP (zie VII.103) en Lasyem (Sientje) DJARKASI (VII.104).
Gehuwd met Leandro ATMODIKROMO (VIII.39).
Uit dit huwelijk:
1.
Gino ATMODIKROMO (IX.3).
2.
Jorgino ATMODIKROMO (IX.4).
3.
Jowennha ATMODIKROMO (IX.5).

VI.117
Ronny VELDKAMP, geboren op 21‑09‑1938, overleden op 24‑06‑1994 te Paramaribo op 55-jarige leeftijd, begraven te Annette's Hof, Paramaribo, dochter van Herman Floris VELDKAMP (V.23) en Elize Margaretha (Rita) van DIJK (zie V.24).
Gehuwd met Franklin Franciscus (Frank) van DIJK (VI.116), zoon van Jan Frederik van DIJK, Militair, en Christina Elisabeth VELDKAMP.
Uit dit huwelijk:
1.
Grace van DIJK (VII.113).

VI.123
Hans VELDKAMP, geboren op 26‑12‑1952, overleden op 15‑10‑1983 te Paramaribo op 30-jarige leeftijd, begraven te Annettes Hof, Paramaribo, zoon van Herman Floris VELDKAMP (V.23) en Elize Margaretha (Rita) van DIJK (zie V.24).
Gehuwd met Rita SANRASID (VI.124).
Uit dit huwelijk:
1.
Miquel VELDKAMP (VII.114), geboren te Paramaribo.

V.26
Eline Louise van DIJK, geboren op 31‑07‑1917, overleden op 18‑06‑2009 te Paramaribo op 91-jarige leeftijd, gecremeerd op 24‑06‑2009 te Paramaribo, dochter van Jan Cornelis (Cornelis) van DIJK (IV.10) en Cornelia Geertruida (Corrie) van BRUSSEL (zie IV.11).
Ondertrouwd op 04‑02‑1936 te Paramaribo, gehuwd met Johannes Gerrit ROZENBERG (V.25), geboren op 27‑04‑1914, overleden op 27‑10‑1990 te Dordrecht op 76-jarige leeftijd, zoon van Johannes Anthonius ROZENBERG, Landbouwer, en Johanna Elisabeth van BRUSSEL.
Uit dit huwelijk:
1.
Purcy ROZENBERG (zie VI.125).
2.
Allan ROZENBERG, geboren op 13‑05‑1938 (zie VI.127).
3.
Iwan ROZENBERG (zie VI.129).
4.
Inge ROZENBERG, geboren op 19‑12‑1941 te Paramaribo (zie VI.131).
5.
Roy ROZENBERG, geboren te Paramaribo (zie VI.132).

VI.125
Purcy ROZENBERG, zoon van Johannes Gerrit ROZENBERG (V.25) en Eline Louise van DIJK (zie V.26).
Gehuwd te Rotterdam met Leontine Gerritje (Tine) RIJSDIJK (VI.126), geboren te Paramaribo, dochter van Dirk Anthonie RIJSDIJK, Politieagent, en Augusta Paulina van DIJK.
Uit dit huwelijk:
1.
Fred ROZENBERG (VII.115), geboren te Paramaribo. Kind uit eerdere relatie van Tine; geadopteerd door Percy.
2.
Marco Pascal ROZENBERG, geboren te Rotterdam (zie VII.116).

VII.116
Marco Pascal ROZENBERG, geboren te Rotterdam, zoon van Purcy ROZENBERG (zie VI.125) en Leontine Gerritje (Tine) RIJSDIJK (VI.126).
Gehuwd te Dordrecht met Yvonne Angelique Maria VERMEULEN (VII.117), geboren te Gouda.
Uit dit huwelijk:
1.
Sophie Rianne ROZENBERG (VIII.41), geboren te Dordrecht.
2.
Lola Maria ROZENBERG (VIII.42), geboren te Dordrecht.

VI.127
Allan ROZENBERG, geboren op 13‑05‑1938, overleden op 05‑10‑2018 te Paramaribo op 80-jarige leeftijd, begraven op 16‑10‑2018 te Rene's Hof, Waakhuyzenlaan, Paramaribo, zoon van Johannes Gerrit ROZENBERG (V.25) en Eline Louise van DIJK (zie V.26).
Gehuwd met Clarita (Rita) BLENMAN (VI.128).
Uit dit huwelijk:
1.
Brian ROZENBERG (VII.118).
2.
Rowdy ROZENBERG (VII.119).
3.
Sharon ROZENBERG (VII.120).

VI.129
Iwan ROZENBERG, zoon van Johannes Gerrit ROZENBERG (V.25) en Eline Louise van DIJK (zie V.26).
Gehuwd met Melvin BLENMAN (VI.130).
Uit dit huwelijk:
1.
Patrick ROZENBERG (VII.121).
2.
Bianca ROZENBERG (zie VII.123).

VII.123
Bianca ROZENBERG, dochter van Iwan ROZENBERG (zie VI.129) en Melvin BLENMAN (VI.130).
Gehuwd te Dordrecht met Gert‑Jan HAVELAAR (VII.122).
Uit dit huwelijk:
1.
Mabel HAVELAAR (VIII.43).
2.
Veerle HAVELAAR (VIII.44).

VI.131
Inge ROZENBERG, geboren op 19‑12‑1941 te Paramaribo, overleden op 10‑07‑1999 te Paramaribo op 57-jarige leeftijd, dochter van Johannes Gerrit ROZENBERG (V.25) en Eline Louise van DIJK (zie V.26).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 23‑03‑1963 te Paramaribo met Robby Ewald van BRUSSEL, 22 jaar oud (zie V.57).
Uit dit huwelijk:
1.
Steven van BRUSSEL (VII.124).
Gehuwd met Jeanette (Janet) POLM (VII.125).
2.
Owen van BRUSSEL (zie VII.126).

VII.126
Owen van BRUSSEL, zoon van Robby Ewald van BRUSSEL (zie V.57) en Inge ROZENBERG (zie VI.131).
Gehuwd met Gloria VELASQUEZ (VII.127).
Uit dit huwelijk:
1.
Calvin van BRUSSEL (VIII.45).
2.
Jason van BRUSSEL (VIII.46).

VI.132
Roy ROZENBERG, geboren te Paramaribo, zoon van Johannes Gerrit ROZENBERG (V.25) en Eline Louise van DIJK (zie V.26).
Gehuwd te Paramaribo met Rita Cecilia ACHTHOVEN (VI.133), geboren te Paramaribo, dochter van Dirk Harry Richard ACHTHOVEN, kapper, landbouwer, industrieel, en Johanna Paulina Geertruida van der VEEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Mike Rick ROZENBERG, geboren te Paramaribo (zie VII.128).
2.
Sandra Loraine ROZENBERG, geboren te Dordrecht (zie VII.131).

VII.128
Mike Rick ROZENBERG, Huisarts, geboren te Paramaribo, zoon van Roy ROZENBERG (zie VI.132) en Rita Cecilia ACHTHOVEN (VI.133).
Gehuwd te Budel met Josephina de JONGH (VII.129), Consultatiebureau-arts.
Uit dit huwelijk:
1.
Nathalie ROZENBERG (VIII.47), geboren te Rotterdam.
2.
Julia ROZENBERG (VIII.48), geboren te Veldhoven.
3.
David ROZENBERG (VIII.49), geboren te Veldhoven.
4.
Rob ROZENBERG (VIII.50), geboren te Helden (Limburg).

VII.131
Sandra Loraine ROZENBERG, Histologisch analist, geboren te Dordrecht, dochter van Roy ROZENBERG (zie VI.132) en Rita Cecilia ACHTHOVEN (VI.133).
Gehuwd te Zwijndrecht met Marcel Christiaan KOELEMAN (VII.130), proces-operator, geboren te Delft, zoon van Adrianus Gerardus KOELEMAN en Johanna BOUTKAM.
Uit dit huwelijk:
1.
Denise KOELEMAN (VIII.51), geboren te Zwijndrecht.
2.
Alette KOELEMAN (VIII.52), geboren te Zwijndrecht.

V.27
Henry Michel (Shelley) van DIJK, geboren op 07‑03‑1919, overleden op 28‑01‑1997 te Paramaribo op 77-jarige leeftijd, begraven op 01‑02‑1997 te Paramaribo, zoon van Jan Cornelis (Cornelis) van DIJK (IV.10) en Cornelia Geertruida (Corrie) van BRUSSEL (zie IV.11).
Gehuwd met Harriette Hillegonda (Jet) ROZENBERG (V.28), geboren op 31‑01‑1917, overleden op 26‑10‑1998 te Paramaribo op 81-jarige leeftijd, begraven op 29‑10‑1998 te Paramaribo, dochter van Johannes Anthonius ROZENBERG, Landbouwer, en Johanna Elisabeth van BRUSSEL.
Uit dit huwelijk:
1.
Henry Michel van DIJK, geboren te Paramaribo (zie VI.134).
2.
Orlinda (Linda) van DIJK (VI.136), geboren op 05‑03‑1950 te Paramaribo, overleden op 23‑03‑2010 te Paramaribo op 60-jarige leeftijd, gecremeerd op 26‑03‑2010 te Paramaribo, Sophie Redmondstraat.
Gehuwd te Paramaribo met Carlo van BRUSSEL (VI.135), rijstboer, geboren te Paramaribo, zoon van Cornelis Anthonie van BRUSSEL en Regina Leonie LOOR.
3.
Benny van DIJK, geboren op 30‑10‑1950 te Paramaribo (zie VI.137).

VI.134
Henry Michel van DIJK, geboren te Paramaribo, zoon van Henry Michel (Shelley) van DIJK (zie V.27) en Harriette Hillegonda (Jet) ROZENBERG (V.28).
Gehuwd te Klaterdown, Canada met Rieke Helène van RAVENSWAAY (zie V.246).
Uit dit huwelijk:
1.
Marsha Janet van DIJK, geboren te Canada (zie VII.133).
2.
Monique Lyn van DIJK, geboren te Canada (zie VII.135).
3.
Melanie Ann van DIJK, geboren te Canada (zie VII.137).
4.
Michael Hank van DIJK (VII.138), geboren te Canada.

VII.133
Marsha Janet van DIJK, geboren te Canada, dochter van Henry Michel van DIJK (zie VI.134) en Rieke Helène van RAVENSWAAY (zie V.246).
Gehuwd met Steve BALL (VII.132).
Uit dit huwelijk:
1.
Daniël Stephen BALL (VIII.53), geboren te Brantford.
2.
Jonathan Stephen BALL (VIII.54), geboren te Brantford.

VII.135
Monique Lyn van DIJK, geboren te Canada, dochter van Henry Michel van DIJK (zie VI.134) en Rieke Helène van RAVENSWAAY (zie V.246).
Gehuwd met Byron Murrag KITCHEN (VII.134), geboren te Brantford.
Uit dit huwelijk:
1.
Justin Byron KITCHEN (VIII.55), geboren te Brantford.
2.
Trevor Cory KITCHEN (VIII.56), geboren te Brantford.
3.
Cassandra Lee KITCHEN (VIII.57), geboren te Brantford.
4.
Alexandra Rieke KITCHEN (VIII.58), geboren te Victoria.

VII.137
Melanie Ann van DIJK, geboren te Canada, dochter van Henry Michel van DIJK (zie VI.134) en Rieke Helène van RAVENSWAAY (zie V.246).
Gehuwd met John RYAN (VII.136), geboren te Paris, Ontario, Canada.
Uit dit huwelijk:
1.
Spencer Daniël RYAN (VIII.59), geboren te Brantford, Canado.
2.
Alexander William RYAN (VIII.60), geboren te Brantford, Canada.

VI.137
Benny van DIJK, geboren op 30‑10‑1950 te Paramaribo, overleden ca. 2015, zoon van Henry Michel (Shelley) van DIJK (zie V.27) en Harriette Hillegonda (Jet) ROZENBERG (V.28).
Gehuwd met Sue (VI.138).
Uit dit huwelijk:
1.
Trevor van DIJK (VII.139).
2.
Kevin van DIJK (VII.140).

IV.12
Johannes Cornelis (Johan) van BRUSSEL, boer, geboren op 07‑03‑1895, overleden op 23‑08‑1975 te Paramaribo op 80-jarige leeftijd, begraven te Annette's Hof, Paramaribo, voorzitter 100-jarig jubileum Boerenimmigratie, oprichter van de VANK (Vereniging Afstammelingen Nederlandse Kolonisten), zoon van Willem Anthonie van BRUSSEL (III.3), Landbouwer, en Johanna Wesselina TAMMENGA (zie III.4).
Gehuwd met Elize Henriëtte GUMMELS (IV.13), geboren op 14‑10‑1903, overleden op 02‑07‑2002 te Paramaribo op 98-jarige leeftijd, begraven op 11‑07‑2002 te Annette's Hof, Paramaribo, op grafsteen staat Elise Henriette van Brussel - Gummels, dochter van Eduard Alexander (Edward) GUMMELS en Jansje Hendrika OVEREEM.
Uit dit huwelijk:
1.
Johan Willem (Wim) van BRUSSEL, geboren op 24‑09‑1924 te Paramaribo (zie V.36).
2.
Ilse Orwine van BRUSSEL, geboren te Paramaribo (zie V.39).
3.
Gerold Heinrich van BRUSSEL, geboren op 21‑07‑1927 te Paramaribo (zie V.40).
4.
Gisela Ellynore van BRUSSEL, geboren op 21‑01‑1929 te Paramaribo (zie V.43).
5.
Emy Eline van BRUSSEL, geboren op 17‑10‑1930 te Paramaribo (zie V.45).
6.
Rinia Henriette van BRUSSEL, geboren op 22‑12‑1931 te Paramaribo (zie V.47).
7.
Johanna Hendrika (Joke) van BRUSSEL, geboren te Paramaribo (zie V.49).
8.
Detta Geertruce van BRUSSEL, geboren te Paramaribo (zie V.52).
9.
Rudi Eduard van BRUSSEL, geboren op 23‑01‑1937 te Paramaribo (zie V.53).
10.
Hendrik Cornelis (Henkie) van BRUSSEL, geboren op 09‑01‑1939 te Paramaribo (zie V.55).
11.
Robby Ewald van BRUSSEL, geboren op 06‑07‑1940 te Paramaribo (zie V.57).
12.
Rieke Annette van BRUSSEL, geboren op 05‑11‑1942 te Paramaribo (zie V.59).
13.
Thea Renate van BRUSSEL, geboren te Paramaribo (zie V.62).
14.
Ankie Anita van BRUSSEL, geboren te Paramaribo (zie V.64).

V.36
Johan Willem (Wim) van BRUSSEL, landbouwer, geboren op 24‑09‑1924 te Paramaribo, overleden op 26‑12‑2002 te Paramaribo op 78-jarige leeftijd, begraven op 28‑12‑2002 te Paramaribo. Oom Wim van Saramacca, zoon van Johannes Cornelis (Johan) van BRUSSEL (zie IV.12) en Elize Henriëtte GUMMELS (IV.13).
Gehuwd te District Saramacca met Gisela TJON A KOY (V.37), dochter van TJON A KOY en Francina WATERVAL.
Uit dit huwelijk:
1.
Hildegard van BRUSSEL, geboren te Paramaribo (zie VI.140).
2.
Johan van BRUSSEL, geboren te Paramaribo (zie VI.141).
3.
Joyce Lilian van BRUSSEL, geboren te Paramaribo (zie VI.144).
4.
Audrey van BRUSSEL, geboren te Paramaribo (zie VI.146).

VI.140
Hildegard van BRUSSEL, geboren te Paramaribo. Op overlijdensadvertentie van haar vader: Hillegard Tomokarijo, Peter Moniz en kinderen, dochter van Johan Willem (Wim) van BRUSSEL (zie V.36) en Gisela TJON A KOY (V.37).
Gehuwd (1) met TOMOKARIJO (VI.139), geboren te Suriname, overleden 1985 te Suriname.
Samenwonend (2) met Peter MONIZ (VI.410), zoon van Armand MONIZ (V.138), Landbouwer, en Cornelia Geertruida (Käthe) TAMMENGA (zie V.139).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Rudy TOMOKARIJO, geboren te Suriname (zie VII.141).
2.
Christine TOMOKARIJO (VII.142), geboren 1972 te Suriname, overleden 1978.
3.
Robby TOMOKARIJO (VII.143), geboren te Suriname.
4.
Cecilia TOMOKARIJO (VII.144), geboren te Suriname.

VII.141
Rudy TOMOKARIJO, geboren te Suriname, zoon van TOMOKARIJO (VI.139) en Hildegard van BRUSSEL (zie VI.140).
Kind:
1.
Senaia TOMOKARIJO (VIII.61).

VI.141
Johan van BRUSSEL, geboren te Paramaribo, zoon van Johan Willem (Wim) van BRUSSEL (zie V.36) en Gisela TJON A KOY (V.37).
Gehuwd met Mala RAMDIN (VI.142), geboren te Suriname.
Uit dit huwelijk:
1.
Lalita van BRUSSEL (VII.145), geboren te Suriname. Heeft 1 kind.
2.
Wim van BRUSSEL (VII.146), geboren te Suriname.
3.
Gerold van BRUSSEL (VII.147), geboren te Suriname.
4.
Henk van BRUSSEL (VII.148), geboren te Suriname.

VI.144
Joyce Lilian van BRUSSEL, geboren te Paramaribo. Woont in Cayenne, dochter van Johan Willem (Wim) van BRUSSEL (zie V.36) en Gisela TJON A KOY (V.37).
Gehuwd met Lasmidjo TROENOSEMITO (VI.143), geboren te Suriname.
Uit dit huwelijk:
1.
Erik TROENOSEMITO (VII.149), geboren te Suriname.
2.
Reggie TROENOSEMITO (VII.150), geboren te Suriname.
3.
Joel TROENOSEMITO (VII.151), geboren te Suriname.

VI.146
Audrey van BRUSSEL, geboren te Paramaribo, dochter van Johan Willem (Wim) van BRUSSEL (zie V.36) en Gisela TJON A KOY (V.37).
Gehuwd met Henk DONK (VI.145), geboren te Suriname.
Uit dit huwelijk:
1.
Jill DONK (VII.152), geboren te Suriname.
2.
Rick DONK (VII.153), geboren te Suriname.

V.39
Ilse Orwine van BRUSSEL, geboren te Paramaribo, dochter van Johannes Cornelis (Johan) van BRUSSEL (zie IV.12) en Elize Henriëtte GUMMELS (IV.13).
Gehuwd met Michiel Cornelis (Cornelis) van DIJK (V.38), employee OGEM, geboren op 04‑10‑1916, overleden op 27‑08‑1996 op 79-jarige leeftijd, zoon van Teunis van DIJK en Cornelia Geertruida LOOR.
Uit dit huwelijk:
1.
Hans Ricardo van DIJK (Van Dyke), geboren te Paramaribo (zie VI.147).
2.
Carmen Gladys van DIJK, geboren te Paramaribo (zie VI.150).
3.
Gerard Leonard van DIJK, geboren te Paramaribo (zie VI.152).
4.
Vera Renate van DIJK, geboren te Paramaribo (zie VI.154).

VI.147
Hans Ricardo van DIJK (Van Dyke), geboren te Paramaribo, zoon van Michiel Cornelis (Cornelis) van DIJK (V.38), employee OGEM, en Ilse Orwine van BRUSSEL (zie V.39).
Gehuwd te Nederland met Marina Adriana SAKKEE (VI.148), geboren te Nederland, overleden op 02‑08‑2014 te TexaS, USA.
Uit dit huwelijk:
1.
Philip van DIJK (Van Dyke), geboren te Suriname (zie VII.154).
2.
Jerry Mitchell van DIJK (Van Dyke), geboren te Suriname (zie VII.156).

VII.154
Philip van DIJK (Van Dyke), geboren te Suriname, zoon van Hans Ricardo van DIJK (Van Dyke) (zie VI.147) en Marina Adriana SAKKEE (VI.148).
Gehuwd te USA met Maria de JESUS MUÑOS (VII.155), geboren te Mexico.
Uit dit huwelijk:
1.
Giovanni Van DYKE (VIII.62), geboren te USA.
2.
Dominique Van DYKE (VIII.63), geboren te USA.

VII.156
Jerry Mitchell van DIJK (Van Dyke), geboren te Suriname, 1 dochter, zoon van Hans Ricardo van DIJK (Van Dyke) (zie VI.147) en Marina Adriana SAKKEE (VI.148).
Echtgenote is Michelle HAYES (VII.157), geboren te USA.
Gehuwd (2) te USA met Heather STAFFORD (VII.158), geboren te USA.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Chloe Elisse Van DYKE (VIII.64), geboren te USA.
Uit het tweede huwelijk:
2.
Luke Stafford‑Mitchell Van DYKE (VIII.65), geboren te USA.

VI.150
Carmen Gladys van DIJK, geboren te Paramaribo, dochter van Michiel Cornelis (Cornelis) van DIJK (V.38), employee OGEM, en Ilse Orwine van BRUSSEL (zie V.39).
Gehuwd (1), gescheiden van John FARREL (VI.149), geboren te USA.
Gehuwd (2) met Bob DANNER (VI.151).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Michael FARREL (VII.159).
2.
Danny FARREL (VII.160).

VI.152
Gerard Leonard van DIJK, geboren te Paramaribo, zoon van Michiel Cornelis (Cornelis) van DIJK (V.38), employee OGEM, en Ilse Orwine van BRUSSEL (zie V.39).
Gehuwd met Theresa HADDERS (VI.153). Geboren Nederland? Volgens Hans Ricardo van Dijk: in Australie.
Uit dit huwelijk:
1.
2.
Micha van DIJK (VII.163).

VII.162
Georgina Giselle van DIJK, dochter van Gerard Leonard van DIJK (zie VI.152) en Theresa HADDERS (VI.153).
Gehuwd met Dennis VERMAAT (VII.161).
Uit dit huwelijk:
1.
Noa Ravi van DIJK (VIII.66).

VI.154
Vera Renate van DIJK, geboren te Paramaribo, ongehuwd, dochter van Michiel Cornelis (Cornelis) van DIJK (V.38), employee OGEM, en Ilse Orwine van BRUSSEL (zie V.39).
Kind:
1.
Magali van DIJK (VII.164).

V.40
Gerold Heinrich van BRUSSEL, landbouwer, geboren op 21‑07‑1927 te Paramaribo, overleden op 04‑12‑2014 te Veghel op 87-jarige leeftijd, zoon van Johannes Cornelis (Johan) van BRUSSEL (zie IV.12) en Elize Henriëtte GUMMELS (IV.13).
Gehuwd met Elfriede (Friede) van DIJK (V.41), geboren op 03‑12‑1932, overleden op 19‑10‑2009 op 76-jarige leeftijd, dochter van Gerhardus Antonie (Gerrit) van DIJK en Harriette Carolina (Jetje) LOOR.
Uit dit huwelijk:
1.
Angela van BRUSSEL, geboren te Paramaribo (zie VI.156).
2.
Heinrich Harold (Hein) van BRUSSEL, geboren te Paramaribo (zie VI.157).

VI.156
Angela van BRUSSEL, geboren te Paramaribo, dochter van Gerold Heinrich van BRUSSEL (zie V.40) en Elfriede (Friede) van DIJK (V.41).
Gehuwd te Veghel met Jan van der ZANDT, 22 jaar oud (VI.155), geboren op 07‑05‑1956 te Den Bosch, overleden op 14‑01‑2021 te Veghel op 64-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Nick van der ZANDT (VII.165), geboren te Veghel.
2.
Renko van der ZANDT (VII.166), geboren te Veghel.
3.
Maureen van der ZANDT (VII.167), geboren te Veghel.

VI.157
Heinrich Harold (Hein) van BRUSSEL, geboren te Paramaribo, zoon van Gerold Heinrich van BRUSSEL (zie V.40) en Elfriede (Friede) van DIJK (V.41).
Gescheiden te Nederland van Erna MANDERS (VI.158), geboren te Uden, dochter van A.A.J. (Tonny) MANDERS en J.A. (Anny) MIKKERS.
Uit dit huwelijk:
1.
Ruben Michael van BRUSSEL (VII.168), geboren te Veghel.
2.
Jeffry Brian van BRUSSEL (VII.169), geboren te Veghel.

VI.160
Barbara (Babs) van BRUSSEL, dochter van Gerold Heinrich van BRUSSEL (zie V.40) en Elfriede (Friede) van DIJK (V.41).
Gehuwd met Frank van DINTHER (VI.159).
Uit dit huwelijk:
1.
Kevin van DINTHER (VII.170).
2.
Menno van DINTHER (VII.171).

V.43
Gisela Ellynore van BRUSSEL, geboren op 21‑01‑1929 te Paramaribo, overleden op 06‑03‑2007 te Noorwegen op 78-jarige leeftijd, woont in Noorwegen, dochter van Johannes Cornelis (Johan) van BRUSSEL (zie IV.12) en Elize Henriëtte GUMMELS (IV.13).
Gehuwd met Rudolf Nicolai JOHNSEN (V.42), geboren op 15‑11‑1927 te Noorwegen, overleden op 25‑02‑2002 te Bergen, Noorwegen op 74-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Gunnar Johan JOHNSEN, geboren te Bergen, Noorwegen (zie VI.161).
2.
Renate Elisabeth JOHNSEN, geboren te Bergen, Noorwegen (zie VI.164).
3.
Frode JOHNSEN, geboren te Bergen, Noorwegen (zie VI.165).
4.
Kendy JOHNSEN, geboren te Bergen, Noorwegen (zie VI.167).

VI.161
Gunnar Johan JOHNSEN, geboren te Bergen, Noorwegen, zoon van Rudolf Nicolai JOHNSEN (V.42) en Gisela Ellynore van BRUSSEL (zie V.43).
Gehuwd te Bergen, Noorwegen met Laila Anita FJELDSBO/ (VI.162), geboren te Noorwegen.
Uit dit huwelijk:
1.
Silje Kristin JOHNSEN, geboren te Noorwegen (zie VII.173).
2.
Line Mari JOHNSON (VII.174), geboren te Noorwegen.

VII.173
Silje Kristin JOHNSEN, geboren te Noorwegen, dochter van Gunnar Johan JOHNSEN (zie VI.161) en Laila Anita FJELDSBO/ (VI.162).
Gehuwd met Kjell KNUDSEN (VII.172), geboren te Noorwegen.
Uit dit huwelijk:
1.
Emilie KNUDSEN (VIII.67), geboren te Noorwegen.
2.
Victoria KNUDSEN (VIII.68), geboren te Noorwegen.

VI.164
Renate Elisabeth JOHNSEN, geboren te Bergen, Noorwegen, dochter van Rudolf Nicolai JOHNSEN (V.42) en Gisela Ellynore van BRUSSEL (zie V.43).
Gehuwd met Hans Victor Albert BOSMAN (VI.163), geboren te Indonesië (Indo).
Uit dit huwelijk:
1.
Renco Johan BOSMAN, geboren te Noorwegen (zie VII.175).
2.
Stanley Vincent Donald BOSMAN, geboren te Noorwegen (zie VII.176).

VII.175
Renco Johan BOSMAN, geboren te Noorwegen, zoon van Hans Victor Albert BOSMAN (VI.163) en Renate Elisabeth JOHNSEN (zie VI.164).
Kind:
1.
Jennifer BOSMAN (VIII.69), geboren te Brazilië.

VII.176
Stanley Vincent Donald BOSMAN, geboren te Noorwegen, zoon van Hans Victor Albert BOSMAN (VI.163) en Renate Elisabeth JOHNSEN (zie VI.164).
Kind:
1.
Marion BOSMAN (VIII.70), geboren te Noorwegen.

VI.165
Frode JOHNSEN, geboren te Bergen, Noorwegen, tweelingbroer van Kendy, zoon van Rudolf Nicolai JOHNSEN (V.42) en Gisela Ellynore van BRUSSEL (zie V.43).
Samenwonend met Ninette JURS (VI.166), geboren te Noorwegen.
Uit deze relatie:
1.
Juliane JURS (VII.177), geboren te Noorwegen.

VI.167
Kendy JOHNSEN, geboren te Bergen, Noorwegen, tweelingbroer van Frode, zoon van Rudolf Nicolai JOHNSEN (V.42) en Gisela Ellynore van BRUSSEL (zie V.43).
Gehuwd (VI.168).
Uit dit huwelijk:
1.
Anja JOHNSEN, geboren te Noorwegen (zie VII.179).
2.
Asmund Synnevag JOHNSEN (VII.180), geboren te Noorwegen.

VII.179
Anja JOHNSEN, geboren te Noorwegen, dochter van Kendy JOHNSEN (zie VI.167).
Gehuwd met Christian MOSNESSET (VII.178).
Uit dit huwelijk:
1.
Nicolai MOSNESSET (VIII.71), geboren te Oslo, Noorwegen.
2.
Benjamin (VIII.72), geboren te Oslo, Noorwegen.

V.45
Emy Eline van BRUSSEL, geboren op 17‑10‑1930 te Paramaribo, overleden op 09‑11‑2009 te Soest op 79-jarige leeftijd, gecremeerd op 14‑11‑2009 te Bilthoven, dochter van Johannes Cornelis (Johan) van BRUSSEL (zie IV.12) en Elize Henriëtte GUMMELS (IV.13).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 19‑04‑1951 te Paramaribo met Gustaaf Adolf (Guus) PIETERS, 23 jaar oud (V.44), geboren op 21‑12‑1927 te Rotterdam, overleden op 13‑12‑1990 te Soest op 62-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerda PIETERS (VI.169).
2.
Jurgen PIETERS (zie VI.170).

VI.170
Jurgen PIETERS, ongehuwd, zoon van Gustaaf Adolf (Guus) PIETERS (V.44) en Emy Eline van BRUSSEL (zie V.45).
Samenwonend, gescheiden van Tineke PRIESTER (VI.171).
Uit deze relatie:
1.
Mira PIETERS (VII.181), geboren te Huizen.
2.
Joris PIETERS (VII.182), geboren te Hilversum.

V.47
Rinia Henriette van BRUSSEL, geboren op 22‑12‑1931 te Paramaribo, overleden op 06‑05‑1994 te Paramaribo op 62-jarige leeftijd, begraven te Annette's Hof, Paramaribo, dochter van Johannes Cornelis (Johan) van BRUSSEL (zie IV.12) en Elize Henriëtte GUMMELS (IV.13).
Gehuwd met Andre TJONG A KIET (V.46), geboren op 18‑11‑1927, overleden.
Uit dit huwelijk:
1.
Joan TJONG A KIET (zie VI.173).
2.
Peggy TJONG A KIET (zie VI.175).
3.
Brian TJONG A KIET (zie VI.176).

VI.173
Joan TJONG A KIET, dochter van Andre TJONG A KIET (V.46) en Rinia Henriette van BRUSSEL (zie V.47).
Gehuwd met Alwin LIE SAM FOEK (VI.172), zoon van Rudolf Richinel LIE SAM FOEK en Johanna Helena KARDJO.
Uit dit huwelijk:
1.
Danielle LIE SAM FOEK (zie VII.183).

VII.183
Danielle LIE SAM FOEK, dochter van Alwin LIE SAM FOEK (VI.172) en Joan TJONG A KIET (zie VI.173).
Kind:
1.
Giani LIE SAM FOEK (VIII.73).

VI.175
Peggy TJONG A KIET, dochter van Andre TJONG A KIET (V.46) en Rinia Henriette van BRUSSEL (zie V.47).
Gehuwd met Pieter HÖRMANN (VI.174).
Uit dit huwelijk:
1.
Vanessa HÖRMANN (VII.184).
2.
Paul HÖRMANN (VII.185).

VI.176
Brian TJONG A KIET, zoon van Andre TJONG A KIET (V.46) en Rinia Henriette van BRUSSEL (zie V.47).
Gehuwd met Audrey TOM (VI.177).
Uit dit huwelijk:
1.
Joshua TJONG A KIET (VII.186).
2.
Shawn TJONG A KIET (VII.187).

V.49
Johanna Hendrika (Joke) van BRUSSEL, geboren te Paramaribo, woont in North Carolina, US, dochter van Johannes Cornelis (Johan) van BRUSSEL (zie IV.12) en Elize Henriëtte GUMMELS (IV.13).
Gehuwd (1), gescheiden van Jerry VELTMAN (V.48).
Gehuwd (2) met Siegfried PITAMBERSING (V.50), overleden.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Tjerk VELTMAN (VI.178), geboren 27‑4‑19??
Uit het tweede huwelijk:
2.
Jeffrey PITAMBERSING (VI.179), geboren 26‑3‑19??

V.52
Detta Geertruce van BRUSSEL, geboren te Paramaribo. Was de eerste Miss Suriname (ca. 1952), dochter van Johannes Cornelis (Johan) van BRUSSEL (zie IV.12) en Elize Henriëtte GUMMELS (IV.13).
Gehuwd te Brits Guyana met Joao Expedicto Fernandes TELLES, 30 jaar oud (V.51), (oud)-consul van Brazilie in Suriname, geboren op 05‑01‑1928 te Rio de Janeiro, Brazilië, overleden op 13‑03‑2003 te Brazilië op 75-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Ankie Anita van BRUSSEL, geboren te Paramaribo (zie VI.181).
2.
Joao Miguel van BRUSSEL TELLES, geboren te Paramaribo (zie VI.182).
3.
Tereza Cristina van BRUSSEL, geboren te Paramaribo (zie VI.186).
4.
Glória Regina van BRUSSEL TELLES, geboren te Paramaribo (zie VI.188).

VI.181
Ankie Anita van BRUSSEL, geboren te Paramaribo, 2 kinderen, dochter van Joao Expedicto Fernandes TELLES (V.51), (oud)-consul van Brazilie in Suriname, en Detta Geertruce van BRUSSEL (zie V.52).
Gehuwd met Marcos Vinicius CARDOSO MACHADO (VI.180), geboren te Brazilië.
Uit dit huwelijk:
1.
Derek van BRUSSEL MACHADO (VII.188), geboren te Brazilië.
2.
Chantal van BRUSSEL MACHADO (VII.189), geboren te Brazilië.

VI.182
Joao Miguel van BRUSSEL TELLES, geboren te Paramaribo, zoon van Joao Expedicto Fernandes TELLES (V.51), (oud)-consul van Brazilie in Suriname, en Detta Geertruce van BRUSSEL (zie V.52).
Gehuwd (1), gescheiden van ?? (VI.183).
Gehuwd (2) met ?? (VI.184).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Guilherme Theophilo TELLES (VII.190), geboren te Rio de Janeiro, Brazilië.
Uit het tweede huwelijk:
2.
Joao Miguel van BRUSSEL TELLES FILHO (VII.191), geboren te Rio de Janeiro, Brazilië.

VI.186
Tereza Cristina van BRUSSEL, geboren te Paramaribo, dochter van Joao Expedicto Fernandes TELLES (V.51), (oud)-consul van Brazilie in Suriname, en Detta Geertruce van BRUSSEL (zie V.52).
Gehuwd met Luís Roberto BARROSO (VI.185), geboren te Rio de Janeiro, Brazilië.
Uit dit huwelijk:
1.
Luna van BRUSSEL BARROSO (VII.192), geboren te Rio de Janeiro, Brazilië.
2.
Bernardo van BRUSSEL BARROSO (VII.193), geboren te Rio de Janeiro, Brazilië.

VI.188
Glória Regina van BRUSSEL TELLES, geboren te Paramaribo, dochter van Joao Expedicto Fernandes TELLES (V.51), (oud)-consul van Brazilie in Suriname, en Detta Geertruce van BRUSSEL (zie V.52).
Gehuwd met Gustavo GONÇALVES PAIVA de FREITAS (VI.187), geboren te Rio de Janeiro, Brazilië.
Uit dit huwelijk:
1.
Isadora van BRUSSEL TELLES de FREITAS (VII.194), geboren te Rio de Janeiro, Brazilië.
2.
Leonardo van BRUSSEL TELLES de FREITAS (VII.195), geboren te Rio de Janeiro, Brazilië.

V.53
Rudi Eduard van BRUSSEL, geboren op 23‑01‑1937 te Paramaribo, overleden op 19‑08‑2008 te Paramaribo op 71-jarige leeftijd, gecremeerd op 23‑08‑2008 te Paramaribo. Crematorium aan de dr. Sophie Redmondstraat, zoon van Johannes Cornelis (Johan) van BRUSSEL (zie IV.12) en Elize Henriëtte GUMMELS (IV.13).
Gehuwd met Jamilie SABA (V.54).
Uit dit huwelijk:
1.
Orsilia van BRUSSEL, geboren te Paramaribo (zie VI.189).
2.
Rudi Johan van BRUSSEL (VI.190), ongehuwd.
3.
Jane van BRUSSEL (VI.191), ongehuwd.

VI.189
Orsilia van BRUSSEL, geboren te Paramaribo, dochter van Rudi Eduard van BRUSSEL (zie V.53) en Jamilie SABA (V.54).
Gehuwd te Texas met Gerard George (Geert) van DIJK (zie VI.481).
Uit dit huwelijk:
1.
Jonathan van DIJK (VII.196), geboren te USA.
2.
Gerard Patrick van DIJK (VII.197), geboren te Tampa, Florida, USA.
3.
Justin van DIJK (VII.198), geboren te Tampa, Florida, USA.

V.55
Hendrik Cornelis (Henkie) van BRUSSEL, Winkelier, geboren op 09‑01‑1939 te Paramaribo, overleden op 24‑07‑2014 te Paramaribo op 75-jarige leeftijd, gecremeerd op 30‑07‑2014 te Algemeen Surinaams Crematorium, Sophie Redmondstraat, zoon van Johannes Cornelis (Johan) van BRUSSEL (zie IV.12) en Elize Henriëtte GUMMELS (IV.13).
Gehuwd te Paramaribo met Georgette Theresia van RAAI (V.56), geboren te Paramaribo, dochter van Hendrik Cornelis (Hennie) van RAAI en Lily Magdalena OVEREEM.
Uit dit huwelijk:
1.
Michael van BRUSSEL, geboren te Paramaribo (zie VI.192).
2.
Monique van BRUSSEL (VI.194), geboren te Paramaribo.

VI.192
Michael van BRUSSEL, geboren te Paramaribo, zoon van Hendrik Cornelis (Henkie) van BRUSSEL (zie V.55) en Georgette Theresia van RAAI (V.56).
Gehuwd met Sharon GRAANOOGST (VI.193). Kleindochter van Neetje Graanoogst, dochter van André Franciscus GRAANOOGST en Henna LOY.
Uit dit huwelijk:
1.
Jeïel van BRUSSEL (VII.199).
2.
Cady van BRUSSEL (VII.200).

V.57
Robby Ewald van BRUSSEL, geboren op 06‑07‑1940 te Paramaribo, overleden op 18‑11‑2009 te Paramaribo op 69-jarige leeftijd, gecremeerd op 23‑11‑2009 te Paramaribo, zoon van Johannes Cornelis (Johan) van BRUSSEL (zie IV.12) en Elize Henriëtte GUMMELS (IV.13).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 23‑03‑1963 te Paramaribo met Inge ROZENBERG, 21 jaar oud (zie VI.131).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder VI.131).

V.59
Rieke Annette van BRUSSEL, geboren op 05‑11‑1942 te Paramaribo, overleden op 25‑09‑2015 te USA op 72-jarige leeftijd, dochter van Johannes Cornelis (Johan) van BRUSSEL (zie IV.12) en Elize Henriëtte GUMMELS (IV.13).
Gehuwd (1) met Edmund (V.58), geboren te Trinidad, jong overleden.
Gehuwd (2) met Dick CAHILL (V.60), geboren te USA, overleden.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Liza (zie VI.196).
Uit het tweede huwelijk:
2.
Constance CAHILL (zie VI.198).

VI.196
Liza, dochter van Edmund (V.58) en Rieke Annette van BRUSSEL (zie V.59).
Gehuwd met WATSON (VI.195), geboren te USA, overleden 1997 te Apoera.
Uit dit huwelijk:
1.
WATSON (VII.201).

VI.198
Constance CAHILL, dochter van Dick CAHILL (V.60) en Rieke Annette van BRUSSEL (zie V.59).
Gehuwd (VI.197).
Uit dit huwelijk:
1.
(VII.202).

V.62
Thea Renate van BRUSSEL, geboren te Paramaribo, dochter van Johannes Cornelis (Johan) van BRUSSEL (zie IV.12) en Elize Henriëtte GUMMELS (IV.13).
Gehuwd, gescheiden van Rudi SALAMAT (V.61).
Uit dit huwelijk:
1.
Marc SALAMAT (zie VI.199).
2.
Feroz SALAMAT (VI.201).

VI.199
Marc SALAMAT, zoon van Rudi SALAMAT (V.61) en Thea Renate van BRUSSEL (zie V.62).
Gehuwd met Ilse (VI.200), geboren te Nederland.
Uit dit huwelijk:
1.
Mike SALAMAT (VII.203).
2.
Kevin SALAMAT (VII.204).
3.
Babette SALAMAT (VII.205).

V.64
Ankie Anita van BRUSSEL, geboren te Paramaribo, dochter van Johannes Cornelis (Johan) van BRUSSEL (zie IV.12) en Elize Henriëtte GUMMELS (IV.13).
Gehuwd te Paramaribo met Freddy THIJS (V.63), geboren te Paramaribo.
Uit dit huwelijk:
1.
Karin THIJS (VI.202), geboren te Paramaribo.
2.
Robbert THIJS, geboren te Paramaribo (zie VI.203).

VI.203
Robbert THIJS, geboren te Paramaribo, zoon van Freddy THIJS (V.63) en Ankie Anita van BRUSSEL (zie V.64).
Gehuwd met Theresa GRANT (VI.204), geboren te USA.
Uit dit huwelijk:
1.
Michael Robbert THIJS (VII.206), geboren te Tampa, Florida, USA.
2.
Lauren Elise THIJS (VII.207), geboren te Tampa, Florida, USA.

IV.14
Jacob Reinbertus van BRUSSEL, geboren op 03‑04‑1897, overleden op 27‑08‑1984 te Paramaribo op 87-jarige leeftijd, begraven te Annette's Hof, Paramaribo, zoon van Willem Anthonie van BRUSSEL (III.3), Landbouwer, en Johanna Wesselina TAMMENGA (zie III.4).
Ondertrouwd op 01‑06‑1927 te District Beneden Suriname, gehuwd met Cornelia Johanna (Corrie) van DIJK (IV.15), geboren op 12‑10‑1907, overleden op 09‑07‑1992 te Paramaribo op 84-jarige leeftijd, begraven te Annette's Hof, Paramaribo, dochter van Gijsbert van DIJK, Landbouwer, en Johanna Margaretha STOLK.
Uit dit huwelijk:
1.
Willy Elize van BRUSSEL, geboren op 07‑04‑1928 (zie V.66).
2.
Eline van BRUSSEL, geboren op 25‑05‑1929 (zie V.68).
3.
Geertruida Johanna (Truus) van BRUSSEL (V.70), geboren op 19‑01‑1931 te Paramaribo, overleden op 09‑10‑2018 te Elyria, Ohio, USA op 87-jarige leeftijd, begraven op 15‑10‑2018 te Elyria, Ohio, USA.
Gehuwd met Jan van GALEN (V.69), Docent Duits op Highschool, geboren op 19‑09‑1929 te Nederland, overleden op 14‑10‑2016 te Elyria, Ohio, USA op 87-jarige leeftijd.
4.
Waldo René van BRUSSEL, geboren op 12‑03‑1932 (zie V.71).
5.
Erwin Willem van BRUSSEL, geboren op 25‑01‑1934 te Paramaribo (zie V.73).

V.66
Willy Elize van BRUSSEL, geboren op 07‑04‑1928, overleden, dochter van Jacob Reinbertus van BRUSSEL (zie IV.14) en Cornelia Johanna (Corrie) van DIJK (IV.15).
Gehuwd voor 1960 met Ed SKRYBALO (V.65), geboren 1925, overleden op 29‑08‑2018 te St, Catharines, Ontario, Canada. Familie afkomstig uit de Oekraine. {Hij was ook ooit gehuwd met Olga.}
Uit dit huwelijk:
1.
Cynthia Diane SKRYBALO (VI.205).

V.68
Eline van BRUSSEL, geboren op 25‑05‑1929, overleden op 20‑06‑2011 te Barbados op 82-jarige leeftijd, dochter van Jacob Reinbertus van BRUSSEL (zie IV.14) en Cornelia Johanna (Corrie) van DIJK (IV.15).
Gehuwd met Frederick John (John) GUNBY (V.67), directeur Batco, Suriname, geboren te Colchester, Engeland, woont op Barbados, zoon van Walter Frederick GUNBY, Politieambtenaar, en Florence Hetty BROOKS.
Uit dit huwelijk:
1.
Jane Margaret GUNBY (VI.207).
Gehuwd met Michel MAC GONIGLE (VI.206).
2.
Judith GUNBY (VI.209).
Gehuwd met Max MORRISSON (VI.208).

V.71
Waldo René van BRUSSEL, Landbouwer, projectontwikkelaar, geboren op 12‑03‑1932, overleden op 18‑11‑1997 op 65-jarige leeftijd, zoon van Jacob Reinbertus van BRUSSEL (zie IV.14) en Cornelia Johanna (Corrie) van DIJK (IV.15).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19‑09‑1957 te Brummen, Gld met Hendrika Johanna Aleida (Riek) SCHOONMAN, 23 jaar oud (V.72), geboren op 20‑07‑1934 te Brummen, Gld, overleden op 25‑06‑2009 te Paramaribo op 74-jarige leeftijd, begraven op 30‑06‑2009 te Paramaribo.
Uit dit huwelijk:
1.
Martin Jacob Geurt van BRUSSEL (VI.210), piloot op zakenvliegtuigen, geboren te Paramaribo.
Gehuwd met Lillian VRBAN (VI.211), geboren te USA.
2.
Erik Walther van BRUSSEL, geboren op 31‑03‑1961 te Paramaribo (zie VI.212).
3.
Maurieke Hendrika Aleida van BRUSSEL (Shyelle) (VI.215), Holistic Doctor, geboren te Paramaribo.
Samenwonend met Jack BUTLER (VI.214).
4.
Gerbrand Geurt van BRUSSEL, geboren te Paramaribo (zie VI.216).

VI.212
Erik Walther van BRUSSEL, projectontwikkelaar, geboren op 31‑03‑1961 te Paramaribo, overleden op 15‑08‑2019 te Paramaribo op 58-jarige leeftijd, zoon van Waldo René van BRUSSEL (zie V.71) en Hendrika Johanna Aleida (Riek) SCHOONMAN (V.72).
Gehuwd met Loraine LEYSNER (VI.213), geboren te Paramaribo, dochter van Wilhelm LEYSNER en Agnes Marie de VRIES.
Uit dit huwelijk:
1.
Kirsten Loraine van BRUSSEL (VII.208), geboren te Paramaribo.

VI.216
Gerbrand Geurt van BRUSSEL, geotechnisch adviseur, geboren te Paramaribo, zoon van Waldo René van BRUSSEL (zie V.71) en Hendrika Johanna Aleida (Riek) SCHOONMAN (V.72).
Gehuwd met Dorine Lisa VERRAEST (VI.217), research scientist, geboren te Kortrijk, Belgie.
Uit dit huwelijk:
1.
Lisa Hendrika van BRUSSEL (VII.209), geboren te Boskoop.
2.
Stevin Johannes van BRUSSEL (VII.210), geboren te Bodegraven.

V.73
Erwin Willem van BRUSSEL, geboren op 25‑01‑1934 te Paramaribo, overleden op 17‑08‑2012 te Best, Nederland op 78-jarige leeftijd, gecremeerd op 23‑08‑2012 te Eindhoven-Acht, zoon van Jacob Reinbertus van BRUSSEL (zie IV.14) en Cornelia Johanna (Corrie) van DIJK (IV.15).
Gehuwd met Josephina Arnoldina (Jos) van AERTS (V.74), geboren te Broekhuizenvorst, gemeente Broekhuizen, dochter van Johannes Antonius van AERTS en Petronella Maria Leonora van LIN.
Uit dit huwelijk:
1.
Suzanne Louise van BRUSSEL, geboren te Paramaribo (zie VI.219).
2.
Sandra Birgitte van BRUSSEL (VI.220), Docent Natuurkunde Middelbare school, geboren te Paramaribo.
3.
Joanne Monique van BRUSSEL (VI.222), onderwijzeres LO, geboren te Paramaribo.
Gehuwd met Alphons (VI.221).

VI.219
Suzanne Louise van BRUSSEL, dietiste/voedingsdeskundige, geboren te Paramaribo, dochter van Erwin Willem van BRUSSEL (zie V.73) en Josephina Arnoldina (Jos) van AERTS (V.74).
Gehuwd met Anthonie Martinus BLOM (VI.218), Tandarts, geboren te Curaçao.
Uit dit huwelijk:
1.
Lucas Anthony BLOM (VII.211), geboren te Curaçao.
2.
Alec Gabriel BLOM (VII.212), geboren te Curaçao.
3.
Marc Roderik BLOM (VII.213), geboren te Curaçao.

IV.17
Hildegonda Wilhelmina Margaretha (Mientje) van BRUSSEL, geboren op 01‑06‑1899, overleden op 28‑10‑1985 te Paramaribo op 86-jarige leeftijd, dochter van Willem Anthonie van BRUSSEL (III.3), Landbouwer, en Johanna Wesselina TAMMENGA (zie III.4).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 10‑12‑1919 te Paramaribo met Hendrijkus Jacob LOOR, 29 jaar oud (IV.16), onderwijzer, geboren op 18‑05‑1890, overleden op 06‑09‑1951 te Paramaribo op 61-jarige leeftijd, of toch in 1982??? Gedenkpenning 1920. Bedankt namens de kolonisten voor de getoonde belangstelling en de uitgereikte penningen. Woonde aan de Verlengde Gemenelandsweg, zoon van Albertus LOOR, Landbouwer, en Steyntje RIJSDIJK.
Uit dit huwelijk:
1.
Hilda Eline LOOR (V.75), geboren op 23‑03‑1922 te Paramaribo, overleden op 23‑12‑2000 te Amsterdam op 78-jarige leeftijd. Ongehuwd; woont in Nederland, Amsterdam.
2.
Paul Hugo LOOR, geboren op 25‑11‑1924 (zie V.76).
3.
Florrie Ceciel LOOR, geboren op 23‑01‑1927 (zie V.79).
4.
Piet Ronald LOOR, geboren op 26‑03‑1929 (zie V.80).
5.
dr. André Hendrik LOOR, geboren op 17‑02‑1931 te Paramaribo (zie V.82).
6.
Hendrik Ferdinand LOOR, geboren op 11‑05‑1933 (zie V.85).
7.
Ilse LOOR, geboren te Paramaribo (zie V.88).
8.
Anne Marie LOOR, geboren te Paramaribo (zie V.90).

V.76
Paul Hugo LOOR, Douane ambtenaar, geboren op 25‑11‑1924, overleden op 01‑09‑2003 te Paramaribo op 78-jarige leeftijd, zoon van Hendrijkus Jacob LOOR (IV.16), onderwijzer, en Hildegonda Wilhelmina Margaretha (Mientje) van BRUSSEL (zie IV.17).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 29‑07‑1954 te Parmaribo met Elsbeth Anne DEMMERER, 29 jaar oud (V.77), geboren op 09‑07‑1925 te Paramaribo, overleden op 22‑05‑2011 te Paramaribo op 85-jarige leeftijd, begraven op 24‑05‑2011 te Paramaribo, dochter van Georg Heinrich DEMMERER, Kassier, Sur. Bank [1950], en Jeanette Wilhelmina SAMSON.
Uit dit huwelijk:
1.
Martin Peter LOOR, geboren te Rotterdam (zie VI.223).
2.
Hendrik (Henk) LOOR (zie VI.225).
3.
Arnold LOOR (VI.227), geboren te Paramaribo.
Samenwonend met Marlie (VI.228).
4.
Anne LOOR (VI.229), geboren te Paramaribo.
5.
Elsbeth LOOR, geboren te Paramaribo (zie VI.230).

VI.223
Martin Peter LOOR, onderdirecteur Surinaamse Bank [1999], geboren te Rotterdam, zoon van Paul Hugo LOOR (zie V.76) en Elsbeth Anne DEMMERER (V.77).
Gehuwd met Yolanda Patricia EMANUELS (VI.224), geboren op 30‑03‑1959, overleden op 05‑03‑2020 te Paramaribo op 60-jarige leeftijd, gecremeerd op 12‑03‑2020 te Pandiet Jagdew Paragh Crematorium aan de dr. Sophie Redmondstraat, dochter van Dolf EMANUELS en Irma Thekla BAAL.
Uit dit huwelijk:
1.
Ino LOOR (VII.214), geboren 3112....
2.
Gian LOOR (VII.215).
3.
Joshio LOOR (VII.216).

VI.225
Hendrik (Henk) LOOR, zoon van Paul Hugo LOOR (zie V.76) en Elsbeth Anne DEMMERER (V.77).
Gehuwd met Monica SEW ATJON (VI.226).
Uit dit huwelijk:
1.
Stephanie LOOR, geboren 2602.... (zie VII.217).
2.
Dion LOOR (VII.218).

VII.217
Stephanie LOOR, geboren 2602.... Dochter van Hendrik (Henk) LOOR (zie VI.225) en Monica SEW ATJON (VI.226).
Kind:
1.
Xander LOOR (VIII.74).

VI.230
Elsbeth LOOR, geboren te Paramaribo, dochter van Paul Hugo LOOR (zie V.76) en Elsbeth Anne DEMMERER (V.77).
Kinderen:
1.
Stephan LOOR (VII.219), geboren te Paramaribo.
2.
Shannon LOOR (VII.220), geboren te Paramaribo.

V.79
Florrie Ceciel LOOR, geboren op 23‑01‑1927, overleden op 01‑08‑1954 op 27-jarige leeftijd, dochter van Hendrijkus Jacob LOOR (IV.16), onderwijzer, en Hildegonda Wilhelmina Margaretha (Mientje) van BRUSSEL (zie IV.17).
Gehuwd met M J VERMEY (V.78).
Uit dit huwelijk:
1.
Kitty Marie VERMEY (zie VI.232).
2.
Peggy VERMEY (zie VI.234).

VI.232
Kitty Marie VERMEY, dochter van M J VERMEY (V.78) en Florrie Ceciel LOOR (zie V.79).
Gehuwd, gescheiden van Fred HARTELOH (VI.231).
Uit dit huwelijk:
1.
Etienne HARTELOH (VII.221).
2.
Maurice HARTELOH (VII.222).

VI.234
Peggy VERMEY, dochter van M J VERMEY (V.78) en Florrie Ceciel LOOR (zie V.79).
Gehuwd met Guido ROBLES (VI.233).
Uit dit huwelijk:
1.
Joelle ROBLES (VII.223).

V.80
Piet Ronald LOOR, geboren op 26‑03‑1929, overleden op 05‑10‑1968 te Nickerie op 39-jarige leeftijd, begraven te Annette's Hof, Paramaribo, zoon van Hendrijkus Jacob LOOR (IV.16), onderwijzer, en Hildegonda Wilhelmina Margaretha (Mientje) van BRUSSEL (zie IV.17).
Gehuwd met Irene CHIN CHOW SIONG (V.81), geboren op 19‑10‑1929 te Paramaribo, overleden op 01‑06‑2020 te Nickerie op 90-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Grace Marie LOOR, geboren te Wageningen, Nickerie (zie VI.235).

VI.235
Grace Marie LOOR, geboren te Wageningen, Nickerie, dochter van Piet Ronald LOOR (zie V.80) en Irene CHIN CHOW SIONG (V.81).
Gehuwd met Peter HAMERSLAG (zie VI.247).
Uit dit huwelijk:
1.
Laura HAMERSLAG (VII.224), geboren te Utrecht.
2.
Elize HAMERSLAG (VII.225), geboren te Beek, Limburg.

V.82
dr. André Hendrik LOOR, Historicus, geboren op 17‑02‑1931 te Paramaribo, overleden op 10‑12‑2013 te Paramaribo op 82-jarige leeftijd, begraven op 18‑12‑2013 te Paramaribo. Officier in de Orde van Oranje-Nassau, Officier in de Ere-orde van de Palm, Ere-doctor in de Maatschappijwetenschappen van de Universiteit van Suriname. Zoon van Hendrijkus Jacob LOOR (IV.16), onderwijzer, en Hildegonda Wilhelmina Margaretha (Mientje) van BRUSSEL (zie IV.17).
Echtgenote is Marijke de GROOT (V.83), geboren te Den Haag.
Gehuwd (2) met Judith LIE KWIE SJOE (V.84), dochter van LIE KWIE SJOE en Esseline Antoinette Johanna van LEEUWAARDE.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Hilda Marijke LOOR (zie VI.237).
2.
Paula Marian LOOR (zie VI.239).

VI.237
Hilda Marijke LOOR, woont in Egypte, dochter van Dr. André Hendrik LOOR (zie V.82) en Marijke de GROOT (V.83).
Gehuwd met Osama SHAIB (VI.236), geboren te Egypte.
Uit dit huwelijk:
1.
Yasmin SHAIB (VII.226), geboren te Utrecht.
2.
Shyreen SHAIB (VII.227), geboren te Nunspeet.
3.
Younes SHAIB (VII.228), geboren te Leusden.
4.
Rayan SHAIB (VII.229), geboren te Alexandrië, Egypte.

VI.239
Paula Marian LOOR, woont in Frankrijk, dochter van Dr. André Hendrik LOOR (zie V.82) en Marijke de GROOT (V.83).
Gehuwd met Marc HEIJMANS (VI.238).
Uit dit huwelijk:
1.
Florentine HEIJMANS (VII.230).
2.
Paul HEIJMANS (VII.231).

V.85
Hendrik Ferdinand LOOR, geboren op 11‑05‑1933, overleden op 28‑02‑1990 te Paramaribo op 56-jarige leeftijd, begraven te Annette's Hof, Paramaribo, zoon van Hendrijkus Jacob LOOR (IV.16), onderwijzer, en Hildegonda Wilhelmina Margaretha (Mientje) van BRUSSEL (zie IV.17).
Gehuwd met Rosita NOBIBUX (V.86), geboren 1501194?
Uit dit huwelijk:
1.
Jimmy LOOR (VI.240), geboren te Paramaribo, of op 10-01-1969.
2.
Monique LOOR, geboren te Paramaribo (zie VI.242).
3.
Robin LOOR, geboren te Paramaribo (zie VI.243).

VI.242
Monique LOOR, geboren te Paramaribo, dochter van Hendrik Ferdinand LOOR (zie V.85) en Rosita NOBIBUX (V.86).
Gehuwd met Rudi DWARKASING (VI.241).
Uit dit huwelijk:
1.
Rishi LOOR (VII.232).
2.
Jashima (VII.233), geboren te Paramaribo.

VI.243
Robin LOOR, geboren te Paramaribo, og op 9-1-1973, zoon van Hendrik Ferdinand LOOR (zie V.85) en Rosita NOBIBUX (V.86).
Gehuwd met Jennifer (VI.244) (Javaanse).
Uit dit huwelijk:
1.
Olaisha LOOR (VII.234).

V.88
Ilse LOOR, geboren te Paramaribo, dochter van Hendrijkus Jacob LOOR (IV.16), onderwijzer, en Hildegonda Wilhelmina Margaretha (Mientje) van BRUSSEL (zie IV.17).
Gehuwd met Hans HAMERSLAG (V.87).
Uit dit huwelijk:
1.
Ineke HAMERSLAG (zie VI.246).
2.
Peter HAMERSLAG, geboren te Amstelveen (zie VI.247).

VI.246
Ineke HAMERSLAG, dochter van Hans HAMERSLAG (V.87) en Ilse LOOR (zie V.88).
Samenwonend, gescheiden van Pino (VI.245), geboren te Italie.
Uit deze relatie:
1.
Sergio HAMERSLAG (VII.235), geboren te Wageningen, NL.

VI.247
Peter HAMERSLAG, geboren te Amstelveen, zoon van Hans HAMERSLAG (V.87) en Ilse LOOR (zie V.88).
Gehuwd met Grace Marie LOOR (zie VI.235).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder VI.235).

V.90
Anne Marie LOOR, geboren te Paramaribo, dochter van Hendrijkus Jacob LOOR (IV.16), onderwijzer, en Hildegonda Wilhelmina Margaretha (Mientje) van BRUSSEL (zie IV.17).
Gehuwd te Amsterdam met Franklin (Frank) SITALSING (V.89), zoon van Ludwig Bhagwandin SITALSING, Onderwijzer, en Louise Mozailine DILROSUN.
Uit dit huwelijk:
1.
Albert SITALSING (zie VI.248).
2.
Glenn SITALSING (VI.250), geboren te Suriname.
3.
Karin SITALSING (VI.251), Journalist, werkt in Leeuwarden voor regionale krant.

VI.248
Albert SITALSING, woont in Uden, zoon van Franklin (Frank) SITALSING (V.89) en Anne Marie LOOR (zie V.90).
Samenwonend met Pascal PETERS (VI.249), geboren te Uden (?).
Uit deze relatie:
1.
Mikah SITALSING (VII.236), geboren te Uden.
2.
Indy SITALSING (VII.237), geboren te Uden.

IV.19
Mathilda Antoinette (Mathilde) van BRUSSEL, geboren op 15‑01‑1901, overleden op 29‑04‑1982 te Paramaribo op 81-jarige leeftijd, begraven te Annette's Hof, Paramaribo, dochter van Willem Anthonie van BRUSSEL (III.3), Landbouwer, en Johanna Wesselina TAMMENGA (zie III.4).
Ondertrouwd op 17‑03‑1921 te District Beneden Suriname, gehuwd 1921 met Johannes Gijsbert (Johan) VELDHUIZEN (IV.18), Landbouwer, geboren op 01‑12‑1894, overleden op 17‑01‑1968 te Paramaribo op 73-jarige leeftijd, begraven te Annette's Hof, Paramaribo, zoon van Teunis Gerrerdus VELDHUIZEN, Landbouwer, en Sophie SCHÜSSLER.
Uit dit huwelijk:
1.
Adeline Juliana VELDHUIZEN, geboren op 29‑10‑1921 (zie V.92).
2.
Louise Johanna VELDHUIZEN (V.93), geboren op 05‑12‑1922, overleden.
3.
Willie VELDHUIZEN (V.94), geboren op 05‑03‑1924 te Paramaribo, overleden 1924.
4.
Johan Franklin VELDHUIZEN, geboren op 30‑05‑1926 te Paramaribo (zie V.95).
5.
Hendriette Juliette (Hetty) VELDHUIZEN (V.98), geboren te Paramaribo.
Gehuwd met Cornelis van LINGEN (V.97), geboren op 10‑08‑1914 te Utrecht, overleden.
6.
Jan Ewald VELDHUIZEN, geboren op 17‑03‑1930 (zie V.99).
7.
René Waldo VELDHUIZEN (V.101), geboren op 09‑08‑1932, overleden op 24‑02‑1933, 199 dagen oud.
8.
Irene Marie VELDHUIZEN, geboren op 11‑01‑1934 (zie V.103).
9.
Gijsbert Arthur (Tuur) VELDHUIZEN (V.104), geboren op 30‑10‑1939, overleden op 19‑10‑1993 te Paramaribo op 53-jarige leeftijd, begraven te Annette's Hof, Paramaribo.
Gehuwd met Petra de MEJA de GROOT (V.105).

V.92
Adeline Juliana VELDHUIZEN, geboren op 29‑10‑1921, overleden op 20‑09‑2010 op 88-jarige leeftijd, dochter van Johannes Gijsbert (Johan) VELDHUIZEN (IV.18), Landbouwer, en Mathilda Antoinette (Mathilde) van BRUSSEL (zie IV.19).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26‑11‑1947 te Paramaribo met Willem van OOIK, 29 jaar oud (V.91), Militair, geboren op 01‑04‑1918 te Zeist, overleden, zoon van Pieter van OOIK en Margaretha van VULPEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Thea van OOIK (VI.252).
2.
Gerty van OOIK (VI.254).
Gehuwd met Joost ROSKAM (VI.253).
3.
Lucia van OOIK (VI.256).
Gehuwd met MASTENBROEK (VI.255).
4.
Anita van OOIK (VI.257).

V.95
Johan Franklin VELDHUIZEN, Douanebeambte, Hoofdverificateur, geboren op 30‑05‑1926 te Paramaribo, overleden 1984 te Paramaribo, zoon van Johannes Gijsbert (Johan) VELDHUIZEN (IV.18), Landbouwer, en Mathilda Antoinette (Mathilde) van BRUSSEL (zie IV.19).
Gehuwd met Aartje VERMEER (V.96), geboren te Paramaribo, dochter van Evert VERMEER en Elisebeth Maria (Betje) van BRUSSEL.
Uit dit huwelijk:
2.
Hanna VELDHUIZEN (VI.261), geboren op 01‑01‑1956 te Paramaribo, overleden 1960 te Paramaribo.
3.
Erica Eleonora VELDHUIZEN (VI.263).
Gehuwd met Douglas WISE (VI.262), overleden maart 2019.
5.
Aard VELDHUIZEN (zie VI.266).

VI.258
Robert Franklin VELDHUIZEN, zoon van Johan Franklin VELDHUIZEN (zie V.95) en Aartje VERMEER (V.96).
Gehuwd (1), gescheiden van Meike van STIGT THANS (VI.259).
Samenwonend (2) met Machteld (Maggie) BEEKER (VI.260), dochter van Roland Harry (Ro) BEEKER en Elly Johanna LOOR. {Zij was eerder gehuwd, gescheiden van Glenn LIE A LIEN (VII.16).}
Uit het eerste huwelijk:
1.
Vivien VELDHUIZEN (VII.238), geboren te Gouda.
2.
Meriel VELDHUIZEN (VII.239), geboren te Gouda.

VI.264
Franklin Johan Evert VELDHUIZEN, zoon van Johan Franklin VELDHUIZEN (zie V.95) en Aartje VERMEER (V.96).
Gehuwd met Monique de VRIES (VI.265), dochter van Antonius Benedictus de VRIES en Ellen VERWOERT.
Uit dit huwelijk:
1.
Timothy Franklin VELDHUIZEN (VII.240).
2.
Maickel Anthony VELDHUIZEN (VII.241).
3.
Lukas Djim VELDHUIZEN (VII.242).

VI.266
Aard VELDHUIZEN, zoon van Johan Franklin VELDHUIZEN (zie V.95) en Aartje VERMEER (V.96).
Gehuwd te Paramaribo, Flora met Rinia DOELAHASORI (VI.267), Bedrijfseconoom, geboren te Paramaribo, dochter van Sadimoen DOELAHASORI en Ngatmi SOMOPAWIRO.
Uit dit huwelijk:
1.
Debra Fatimah VELDHUIZEN (VII.243), geboren te Paramaribo, Flora.
2.
Simone Fauzia VELDHUIZEN (VII.244), geboren te Paramaribo, Flora.
3.
Lisah Farah Carolyn VELDHUIZEN (VII.245), geboren te Paramaribo, Flora.

V.99
Jan Ewald VELDHUIZEN, geboren op 17‑03‑1930, overleden op 28‑09‑2018 te Paramaribo op 88-jarige leeftijd, gecremeerd op 04‑10‑2018 te Hennep, dr. Sophie Redmontstraat, 3 kinderen, zoon van Johannes Gijsbert (Johan) VELDHUIZEN (IV.18), Landbouwer, en Mathilda Antoinette (Mathilde) van BRUSSEL (zie IV.19).
Gehuwd met Seeta PERSAUD (V.100), geboren te Gyuana.
Uit dit huwelijk:
1.
John VELDHUIZEN (VI.268).
2.
Ramon VELDHUIZEN (VI.269).
3.
Peggy VELDHUIZEN (VI.271), geboren te Paramaribo.
Samenwonend met Patrick GOEDE (VI.270).

V.103
Irene Marie VELDHUIZEN, geboren op 11‑01‑1934, overleden op 30‑09‑2010 te Paramaribo op 76-jarige leeftijd, dochter van Johannes Gijsbert (Johan) VELDHUIZEN (IV.18), Landbouwer, en Mathilda Antoinette (Mathilde) van BRUSSEL (zie IV.19).
Gehuwd met Hendrik Gerhardus KOLENBERG (V.102), geboren op 22‑12‑1932 te Amsterdam, overleden.
Uit dit huwelijk:
1.

VI.272
Petrus (Peter) KOLENBERG, zoon van Hendrik Gerhardus KOLENBERG (V.102) en Irene Marie VELDHUIZEN (zie V.103).
Gehuwd met Gina ISLAM (VI.273).
Uit dit huwelijk:
1.
Nathaniel KOLENBERG (VII.246).
2.
Anthonie KOLENBERG (VII.247).
3.
Rafaël KOLENBERG (VII.248).

IV.21
Marie Elize Hermina (Marie) van BRUSSEL, geboren op 03‑06‑1903 te District Beneden-Suriname, overleden op 02‑03‑1995 te Dundas, Ontario, Canada op 91-jarige leeftijd, dochter van Willem Anthonie van BRUSSEL (III.3), Landbouwer, en Johanna Wesselina TAMMENGA (zie III.4).
Ondertrouwd okt 1929 te Paramaribo, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 06‑11‑1929 te Paramaribo met Anthonie Cornelis (Toon) ROZENBERG, 29 jaar oud (IV.20), geboren op 23‑06‑1900 te District Beneden-Suriname, overleden op 25‑07‑1986 te Dundas, Ontario, Canada op 86-jarige leeftijd. Gezin naar Canada geëmigreerd op 6 juni 1951, op Johanna Marie (Joke) na. Zij emigreert een jaar eerder. Zoon van Johannes Anthonius ROZENBERG, Landbouwer, en Johanna Elisabeth van BRUSSEL.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Marie (Joke, Joan) ROZENBERG, geboren te Moengo, District Marowijne, Suriname (zie V.107).
2.
Johannes Willem Anthonie (Jan) ROZENBERG, geboren te Kasabaholo, District Suriname (zie V.108).
3.
Liesbeth Ida ROZENBERG, geboren te Kasabaholo, District Suriname (zie V.112).
4.
Caroline Geertruida (Ine) ROZENBERG, geboren te Kasabaholo, District Suriname (zie V.114).
5.
Cornelis Herman (Cor) ROZENBERG, geboren te Moengo, District Marowijne, Suriname (zie V.115).
6.
Henriette Annette Hermiene ROZENBERG, geboren op 15‑02‑1942 te Moengo, District Marowijne, Suriname (zie V.118).

V.107
Johanna Marie (Joke, Joan) ROZENBERG, geboren te Moengo, District Marowijne, Suriname, dochter van Anthonie Cornelis (Toon) ROZENBERG (IV.20) en Marie Elize Hermina (Marie) van BRUSSEL (zie IV.21).
Gehuwd te Dundas, Ontario, Canada met Franciscus (Frans, Frank) KNOFLOOK, 24 jaar oud (V.106), geboren op 08‑02‑1928 te Amsterdam, Nederland, overleden op 18‑05‑2014 te St. Thomas, Ontario, Canada op 86-jarige leeftijd. Ouders hadden Bakkerij "Eet meer Brood". Geëmigreerd naar Canada.
Bij nieuw citizenship in USA naam gewijzigd in Frank.
Zoon van Mathias Anthonius Friederich KNOFLOOK en Wilhelmina Magtilda VERMEER.
Uit dit huwelijk:
1.
Kenneth Richard KNOFLOOK, geboren te Hamilton, Ontario, Canada (zie VI.274).
2.
Ronald James KNOFLOOK (VI.276), geboren op 20‑10‑1956 te Hamilton, Ontario, Canada, overleden op 19‑05‑1984 te Ontario, Canada op 27-jarige leeftijd.
3.
Keith Louis KNOFLOOK, geboren te West Covina, California, USA (zie VI.277).
4.
David Allen KNOFLOOK (VI.279), geboren op 09‑08‑1960 te West Covina, California, USA, overleden op 10‑12‑1976 te Ontario, Canada op 16-jarige leeftijd. Auto-ongeluk.
5.
Jo‑Ann Marie KNOFLOOK, geboren te Monrovia, California, USA (zie VI.281).
6.
Franklin Dale KNOFLOOK, geboren te Long Beach, California, USA (zie VI.282).
7.
Lynette KNOFLOOK, geboren op 24‑03‑1968 te Norwalk, California, USA (zie VI.285).

VI.274
Kenneth Richard KNOFLOOK, geboren te Hamilton, Ontario, Canada, zoon van Franciscus (Frans, Frank) KNOFLOOK (V.106) en Johanna Marie (Joke, Joan) ROZENBERG (zie V.107).
Gehuwd met Cindy Susanne CROFT (VI.275), geboren te Hamilton, Ontario, Canada, dochter van James Richard CROFT en Shirley Anne BUTTERWORTH.
Uit dit huwelijk:
1.
Kendra Nicole KNOFLOOK (VII.249), geboren te Hamilton, Ontario, Canada.
2.
Katryna Victoria KNOFLOOK (VII.250), geboren te Hamilton, Ontario, Canada.
3.
Marijke Danielle KNOFLOOK (VII.251), geboren te Hamilton, Ontario, Canada.

VI.277
Keith Louis KNOFLOOK, geboren te West Covina, California, USA, zoon van Franciscus (Frans, Frank) KNOFLOOK (V.106) en Johanna Marie (Joke, Joan) ROZENBERG (zie V.107).
Gescheiden van Sharon (Pauline) DRAGER (VI.278), geboren te Stratford, Ontario, Canada.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacob Adam KNOFLOOK (VII.252), geboren te Stratford, Ontario, Canada.
2.
Joshua James KNOFLOOK (VII.253), geboren te Stratford, Ontario, Canada.
3.
Alysha Nicole KNOFLOOK (VII.254), geboren te St. Thomas, Ontario, Canada.

VI.281
Jo‑Ann Marie KNOFLOOK, geboren te Monrovia, California, USA, dochter van Franciscus (Frans, Frank) KNOFLOOK (V.106) en Johanna Marie (Joke, Joan) ROZENBERG (zie V.107).
Gehuwd met Terrance Robert Leslie (Terry) BAKER (VI.280), geboren te Windsor, Ontario, Canada.
Uit dit huwelijk:
1.
Jennifer Nicole BAKER (VII.255), geboren te London, Ontario, Canada. Stiefdochter van Jo-Ann.
2.
Brandon Christopher BAKER (VII.256), geboren te St. Thomas, Ontario, Canada.
3.
Kaitlyn Marie BAKER (VII.257), geboren te St. Thomas, Ontario, Canada.

VI.282
Franklin Dale KNOFLOOK, geboren te Long Beach, California, USA, zoon van Franciscus (Frans, Frank) KNOFLOOK (V.106) en Johanna Marie (Joke, Joan) ROZENBERG (zie V.107).
Gehuwd met Susan Elizabeth SROKA (VI.283), geboren te St. Thomas, Ontario, Canada, dochter van Jan SROKA en Anna.
Uit dit huwelijk:
1.
Noah KNOFLOOK (VII.258), geboren te St. Thomas, Ontario, Canada.
2.
Olivia Elice KNOFLOOK (VII.259), geboren te St Thomas, Ontario, Canada.

VI.285
Lynette KNOFLOOK, geboren op 24‑03‑1968 te Norwalk, California, USA, overleden nov 2020 te Canada, dochter van Franciscus (Frans, Frank) KNOFLOOK (V.106) en Johanna Marie (Joke, Joan) ROZENBERG (zie V.107).
Gehuwd met Christopher Michael Joseph (Chris) SYKES (VI.284), geboren te London, Ontario, Canada, zoon van Eric SYKES en Marilyn ROONEY.
Uit dit huwelijk:
1.
Zachary David George SYKES (VII.260), geboren te London, Ontario, Canada.
2.
Brennan James SYKES (VII.261), geboren te St. Thomas, Ontario, Canada.

V.108
Johannes Willem Anthonie (Jan) ROZENBERG, geboren te Kasabaholo, District Suriname, zoon van Anthonie Cornelis (Toon) ROZENBERG (IV.20) en Marie Elize Hermina (Marie) van BRUSSEL (zie IV.21).
Gehuwd (1) te Hamilton, Ontario, Canada met Esther Evelyn Clara PALLO (V.109), geboren te Saskatchewan, Canada.
Gehuwd (2) te Toronto, Ontario, Canada met Rae NARKEDIEN (V.110), geboren te Port Elizabeth, Zuid Afrika.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Mary Jane ROZENBERG, geboren te Hamilton, Ontario, Canada (zie VI.287).
2.
Teresa Lee ROZENBERG, geboren te Hamilton, Ontario, Canada (zie VI.290).
3.
Toni Dale ROZENBERG, geboren te Hamilton, Ontario, Canada (zie VI.292).
4.
Darla Jill ROZENBERG, geboren te Pembroke, Ontario, Canada (zie VI.294).
5.
John William ROZENBERG, geboren te Iserlohn, Duitsland (zie VI.295).

VI.287
Mary Jane ROZENBERG, geboren te Hamilton, Ontario, Canada, dochter van Johannes Willem Anthonie (Jan) ROZENBERG (zie V.108) en Esther Evelyn Clara PALLO (V.109).
Gehuwd (1) te Pickering, Ontario, Canada met Ernest Augustus Nelson (Nelson) PAYNE (VI.286), geboren te Princetown, Trinidad, zoon van Augustus PAYNE en Rosetta NELSON.
Gehuwd (2) te White Lake, Ontario, Canada met Harold Thomas Graham MCKAY (VI.288), geboren te Almonte, Ontario, Canada, zoon van Thomas, Wilbert MCKAY en Marjorie May POOLE.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Kelly Lynne ROZENBERG‑PAYNE (VII.262), geboren te Newmarket, Ontario, Canada.

VI.290
Teresa Lee ROZENBERG, geboren te Hamilton, Ontario, Canada, dochter van Johannes Willem Anthonie (Jan) ROZENBERG (zie V.108) en Esther Evelyn Clara PALLO (V.109).
Gehuwd te Toronto, Ontario, Canada met William David (Bill) MEAD (VI.289), geboren te Hamilton, Ontario, Canada, zoon van Sidney William MEAD en Gladys SPENCER.
Uit dit huwelijk:
1.
Laura Kathryn STEELE (VII.263), geboren te North York, Ontario. Stiefdochter van Bill.
2.
Matthew Spencer MEAD (VII.264), geboren te Toronto, Ontario, Canada.
3.
Samantha Alexandra MEAD (VII.265), geboren te Ajax, Ontario, Canada.

VI.292
Toni Dale ROZENBERG, geboren te Hamilton, Ontario, Canada, dochter van Johannes Willem Anthonie (Jan) ROZENBERG (zie V.108) en Esther Evelyn Clara PALLO (V.109).
Gehuwd te Bracebridge, Ontario, Canada met Barry Alfred Timothy JOHNSTON (VI.291), geboren te Toronto, Ontario, Canada, zoon van Barnard Melvin JOHNSTON en Isabel Maida RICHARDSON.
Uit dit huwelijk:
1.
Evan Anthony Clifford JOHNSTON (VII.266), geboren te Richmond Hill, Ontario, Canada.
2.
Gregory Barnard Thomas JOHNSTON (VII.267), geboren te London, Ontario, Canada.
3.
Veronica Grace Marie JOHNSTON (VII.268), geboren te Ottawa, Ontario, Canada.

VI.294
Darla Jill ROZENBERG, geboren te Pembroke, Ontario, Canada, dochter van Johannes Willem Anthonie (Jan) ROZENBERG (zie V.108) en Esther Evelyn Clara PALLO (V.109).
Gehuwd te Toronto, Ontario, Canada met John Paul JONES (VI.293), geboren te Toronto, Ontario, Canada, zoon van Douglas John Gordon JONES en Mary Elizabeth RHEIM.
Uit dit huwelijk:
1.
Laurie Jill Mabel JONES (VII.269), geboren te Toronto, Ontario, Canada.
2.
Bradley John David JONES (VII.270), geboren te Markham, Ontario, Canada.

VI.295
John William ROZENBERG, geboren te Iserlohn, Duitsland, zoon van Johannes Willem Anthonie (Jan) ROZENBERG (zie V.108) en Esther Evelyn Clara PALLO (V.109).
Samenwonend met Marie Simone Lucie MICHAUD (VI.296), geboren te Quebec City, Quebec, Canada, dochter van Alfred MICHAUD en Danielle GAUDREAULT.
Uit deze relatie:
1.
Marie Joelle Gabrielle ROZENBERG (VII.271), geboren te Toronto, Ontario, Canada.

V.112
Liesbeth Ida ROZENBERG, geboren te Kasabaholo, District Suriname, dochter van Anthonie Cornelis (Toon) ROZENBERG (IV.20) en Marie Elize Hermina (Marie) van BRUSSEL (zie IV.21).
Gehuwd te Hamilton, Ontario, Canada met Gary BEARD LEPAGE (V.111), geboren te Ontario, Canada, zoon van Edwin Carstallen LEPAGE en Winnifred Maud BEARD.
Uit dit huwelijk:
1.
Carol Wynn LEPAGE, geboren te Barrie, Ontario, Canada (zie VI.298).
2.
Rita Marie LEPAGE (VI.299), geboren te Barrie, Ontario, Canada.
3.
Richard Gary LEPAGE, geboren te Barrie, Ontario, Canada (zie VI.300).
4.
John Edwin LEPAGE, geboren te Barrie, Ontario, Canada (zie VI.302).
5.
Kevin Anthony LEPAGE, geboren te Fredericton, New Brunswick, Canada (zie VI.304).

VI.298
Carol Wynn LEPAGE, geboren te Barrie, Ontario, Canada, dochter van Gary BEARD LEPAGE (V.111) en Liesbeth Ida ROZENBERG (zie V.112).
Gehuwd, gescheiden van Jeffrey MacLean HOWSON (VI.297), geboren te Halifax, Ontario, Canada, zoon van John George HOWSON en Bernice Elisabeth KILLIAM.
Uit dit huwelijk:
1.
Leah Beth HOWSON (VII.272), geboren te Winnipeg, Manitoba, Canada.
2.
Jeffrey John HOWSON (VII.273), geboren te Winnipeg, Manitoba, Canada.

VI.300
Richard Gary LEPAGE, geboren te Barrie, Ontario, Canada, zoon van Gary BEARD LEPAGE (V.111) en Liesbeth Ida ROZENBERG (zie V.112).
Gehuwd met Susan Lee PURCELL (VI.301), geboren te Greenwood, Nova Scotia, Canada, dochter van William Vincent PURCELL en Beverly Pearl PARKS.
Uit dit huwelijk:
1.
Justin Richard LEPAGE (VII.274), geboren te Alliston, Ontario, Canada.
2.
Cameron Gary LEPAGE (VII.275), geboren te Rainy River, Ontario, Canada.

VI.302
John Edwin LEPAGE, geboren te Barrie, Ontario, Canada, zoon van Gary BEARD LEPAGE (V.111) en Liesbeth Ida ROZENBERG (zie V.112).
Gehuwd, gescheiden van Lisa Lorene MARUCIO (VI.303).
Uit dit huwelijk:
1.
Rachel Glori Jacqueline LEPAGE (VII.276), geboren te Streetsville, Ontario, Canada.
2.
Rebecca Kathleen Liesbeth LEPAGE (VII.277), geboren te Etobicoke, Ontario, Canada.
3.
Carrie‑lyn Agnes Lorena LEPAGE (VII.278), geboren te Etobicoke, Ontario, Canada.

VI.304
Kevin Anthony LEPAGE, geboren te Fredericton, New Brunswick, Canada, zoon van Gary BEARD LEPAGE (V.111) en Liesbeth Ida ROZENBERG (zie V.112).
Gehuwd met Stacey Louise DUFF (VI.305), geboren te Red Deer, Alberta, Canada, dochter van William James DUFF en Paula MALLOFF.
Uit dit huwelijk:
1.
Benjamin James Gary LEPAGE (VII.279), geboren te Collingwood, Ontario, Canada.
2.
Katarina Alexandra Katya LEPAGE (VII.280), geboren te Collingwood, Ontario, Canada.
3.
David Antony LEPAGE (VII.281), geboren te Barrie, Ontario, Canada.

V.114
Caroline Geertruida (Ine) ROZENBERG, geboren te Kasabaholo, District Suriname, dochter van Anthonie Cornelis (Toon) ROZENBERG (IV.20) en Marie Elize Hermina (Marie) van BRUSSEL (zie IV.21).
Gehuwd te Hamilton, Ontario, Canada met Ronald Edward RICHARDSON (V.113), geboren te Hamilton, Ontario, Canada, zoon van Harry Madewell RICHARDSON en Vera Alina POLLEY.
Uit dit huwelijk:
1.
Donna Lynn RICHARDSON, geboren te Hamilton, Ontario, Canada (zie VI.307).
2.
Jeffery Edward RICHARDSON, geboren te Hamilton, Ontario, Canada (zie VI.308).
3.
David Allen RICHARDSON, geboren te Hamilton, Ontario, Canada (zie VI.310).
4.
Ronald Micheal RICHARDSON, geboren te Hamilton, Ontario, Canada (zie VI.312).

VI.307
Donna Lynn RICHARDSON, geboren te Hamilton, Ontario, Canada, dochter van Ronald Edward RICHARDSON (V.113) en Caroline Geertruida (Ine) ROZENBERG (zie V.114).
Gehuwd met Allan Harold PEACOCK (VI.306), geboren te St. Catharines, Ontario, Canada.
Uit dit huwelijk:
1.
Justin Allan PEACOCK (VII.282), geboren te St. Catharines, Ontario, Canada.

VI.308
Jeffery Edward RICHARDSON, geboren te Hamilton, Ontario, Canada, zoon van Ronald Edward RICHARDSON (V.113) en Caroline Geertruida (Ine) ROZENBERG (zie V.114).
Gehuwd met Joanne Elizabeth BOURNS (VI.309), geboren te Winnipeg, Manitoba, Canada.
Uit dit huwelijk:
1.
Kurt Gerald RICHARDSON (VII.283), geboren te Winnipeg, Manitoba, Canada.
2.
Jennah Marie RICHARDSON (VII.284), geboren te Burnaby, British Columbia, Canada.

VI.310
David Allen RICHARDSON, geboren te Hamilton, Ontario, Canada, zoon van Ronald Edward RICHARDSON (V.113) en Caroline Geertruida (Ine) ROZENBERG (zie V.114).
Gehuwd met Ruth Kimberly BOURNS (VI.311), geboren te Winnipeg, Manitoba, Canada.
Uit dit huwelijk:
1.
Danielle Jennifer CASS (VII.285), geboren te Winnipeg, Manitoba, Canada, stiefdochter van David.
2.
Jesse David RICHARDSON (VII.286), geboren te Burnaby, British Columbia, Canada.

VI.312
Ronald Micheal RICHARDSON, geboren te Hamilton, Ontario, Canada, zoon van Ronald Edward RICHARDSON (V.113) en Caroline Geertruida (Ine) ROZENBERG (zie V.114).
Gehuwd te Lethbridge, Alberta, Canada met Darcee TANAKA (VI.313), geboren te Lethbridge, Alberta, Canada.
Uit dit huwelijk:
1.
Anthony RICHARDSON (VII.287), geboren te Calgary, Alberta, Canada.
2.
Kristen Nicole RICHARDSON (VII.288), geboren te Lethbridge, Alberta, Canada.

V.115
Cornelis Herman (Cor) ROZENBERG, geboren te Moengo, District Marowijne, Suriname, zoon van Anthonie Cornelis (Toon) ROZENBERG (IV.20) en Marie Elize Hermina (Marie) van BRUSSEL (zie IV.21).
Gehuwd te Dundas, Ontario, Canada met Virginia Ann SCOTT (V.116), geboren te Dundas, Ontario, Canada, dochter van John Franklin SCOTT en Gladys Ada STONE.
Uit dit huwelijk:
1.
Monica Lee ROZENBERG, geboren te Hamilton, Ontario, Canada (zie VI.315).
2.
Christine Louise ROZENBERG, geboren te Hamilton, Ontario, Canada (zie VI.317).
3.
Mark Cornelius ROZENBERG (VI.318), geboren te Hamilton, Ontario, Canada.
4.
Jennifer Lynn ROZENBERG, geboren te Hamilton, Ontario, Canada (zie VI.320).

VI.315
Monica Lee ROZENBERG, geboren te Hamilton, Ontario, Canada, dochter van Cornelis Herman (Cor) ROZENBERG (zie V.115) en Virginia Ann SCOTT (V.116).
Gehuwd te Dundas, Ontario, Canada met Eric Joseph STOSIUS (VI.314), geboren te Hamilton, Ontario, Canada, zoon van Arunas Pijus STOSIUS en Danuta Stase ZARDURSKI.
Uit dit huwelijk:
1.
Jordan Anthony STOSIUS (VII.289), geboren te Hamilton, Ontario, Canada.
2.
Sarah Anne Stella STOSIUS (VII.290), geboren te Hamilton, Ontario, Canada.

VI.317
Christine Louise ROZENBERG, geboren te Hamilton, Ontario, Canada, dochter van Cornelis Herman (Cor) ROZENBERG (zie V.115) en Virginia Ann SCOTT (V.116).
Gehuwd te Hamilton, Ontario, Canada met Ronald Dale WILLSON (VI.316), geboren te Dunnville, Ontario, Canada, zoon van Donald Keith WILLSON en Dorothy Joan SPENCER.
Uit dit huwelijk:
1.
Cassandra Brittney WILLSON (VII.291), geboren te Hamilton, Ontario, Canada.
2.
Stefan Micheal WILLSON (VII.292), geboren te Hamilton, Ontario, Canada.

VI.320
Jennifer Lynn ROZENBERG, geboren te Hamilton, Ontario, Canada, dochter van Cornelis Herman (Cor) ROZENBERG (zie V.115) en Virginia Ann SCOTT (V.116).
Gehuwd te Dundas, Ontario, Canada met John Scott PRENTICE (VI.319), geboren te Hamilton, Ontario, Canada, zoon van John Andersen PRENTICE en Dorothy Viola SMITH.
Uit dit huwelijk:
1.
Stephanie Leanne PRENTICE (VII.293), geboren te Hamilton, Ontario, Canada.
2.
Andersen Scott PRENTICE (VII.294), geboren te Hamilton, Ontario, Canada.

V.118
Henriette Annette Hermiene ROZENBERG, geboren op 15‑02‑1942 te Moengo, District Marowijne, Suriname, overleden op 05‑11‑2003 te Christina Lake, British Columbia, Canada op 61-jarige leeftijd, dochter van Anthonie Cornelis (Toon) ROZENBERG (IV.20) en Marie Elize Hermina (Marie) van BRUSSEL (zie IV.21).
Gehuwd te Hamilton, Ontario, Canada met Robert Steward DARLING (V.117), geboren te Montreal, Quebec, Canada.
Uit dit huwelijk:
1.
Robert Anthony DARLING, geboren te Etobicoke, Ontario, Canada (zie VI.321).
2.
Angela Lynn DARLING, geboren te Hamilton, Ontario, Canada (zie VI.324).
3.
Dianna Lynn DARLING, geboren te Hamilton, Ontario, Canada (zie VI.325).
4.
Stephen Harold DARLING, geboren te Hamilton, Ontario, Canada (zie VI.326).

VI.321
Robert Anthony DARLING, geboren te Etobicoke, Ontario, Canada, zoon van Robert Steward DARLING (V.117) en Henriette Annette Hermiene ROZENBERG (zie V.118).
Gehuwd te Abbotsford, British Columbia, Canada met Petra GEELHOED (VI.322), geboren te Woerden, Nederland.
Uit dit huwelijk:
1.
Ryan Everette DARLING (VII.295), geboren te Abbotsford, British Columbia, Canada.
2.
Jaimee Kristina DARLING (VII.296), geboren te Grandforks, British Columbia, Canada.
3.
Adrianna Francine DARLING (VII.297), geboren te Grandforks, British Columbia, Canada.

VI.324
Angela Lynn DARLING, geboren te Hamilton, Ontario, Canada, dochter van Robert Steward DARLING (V.117) en Henriette Annette Hermiene ROZENBERG (zie V.118).
Gehuwd te Kelowna, British Columbia, Canada met Bradley Micheal SZUCS (VI.323), geboren te Montreal, Quebec, Canada.
Uit dit huwelijk:
1.
Meghan Jean Marie SZUCS (VII.298), geboren te Kelowna, British Columbia, Canada.
2.
Matthew George Campbell SZUCS (VII.299), geboren te Kelowna, British Columbia, Canada.

VI.325
Dianna Lynn DARLING, geboren te Hamilton, Ontario, Canada, dochter van Robert Steward DARLING (V.117) en Henriette Annette Hermiene ROZENBERG (zie V.118).
Kind:
1.
Dakoda Steward DARLING (VII.300), geboren te Kelowna, British Columbia, Canada.

VI.326
Stephen Harold DARLING, geboren te Hamilton, Ontario, Canada, zoon van Robert Steward DARLING (V.117) en Henriette Annette Hermiene ROZENBERG (zie V.118).
Gehuwd te Lillooet, British Columbia, Canada met Glenda Irene FINNBOGASON (VI.327), geboren te Eckville, Alberta, Canada.
Uit dit huwelijk:
1.
Jonah Glenn GREENMAN (VII.301), geboren te Lillooet, British Columbia, Canada. Stiefzoon van Stephen.
2.
Megan Ashley FINNBOGASON (VII.302), geboren te Leduc, Alberta, Canada. Stiefdochter van Stephen.
3.
Julien Everette GREENMAN (VII.303), geboren te Lillooet, British Columbia, Canada. Stiefzoon van Stephen.

III.5
Hendrijkes Jacob TAMMENGA, Landbouwer, geboren op 29‑10‑1866 te Paramaribo, overleden op 17‑09‑1946 te Paramaribo op 79-jarige leeftijd. In 1895 20 runderen, 3 paarden in eigendom; woonde op het land van zijn moeder.
Gedenkpenning 1920. Woonde aan de Verlengde Gemenelandsweg
, zoon van Jacob Rentjes TAMMENGA (zie II.1) en Hillegonda Geertruida GERBRANDS (II.2), Landbouwer.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 01‑08‑1895 te Paramaribo met Geertruida Johanna (Trude) BAKKER, 20 jaar oud (III.6), geboren op 29‑01‑1875 te Colijnsplaat, overleden op 02‑12‑1975 te district Suriname op 100-jarige leeftijd. Op grafsteen staat 3 december 1975 vermeld als overlijdensdatum. Begraven te Annette's Hof, Paramaribo, dochter van Jacobus BAKKER en Sophia Johanna van der MEIJDEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacob Reintje TAMMENGA, geboren op 25‑12‑1895 te Paramaribo (zie IV.24).
2.
Jacobus Willem Adriaan Marien (Koos) TAMMENGA, geboren op 24‑06‑1897 te Beneden Suriname (zie IV.26).
3.
nn TAMMENGA (IV.27), geboren 1898 te Suriname, overleden 1898 te Suriname.
4.
Sophia Johanna TAMMENGA, geboren op 04‑05‑1899 te Paramaribo (zie IV.28).
5.
Hillegonda Heloïse TAMMENGA (IV.29), geboren op 17‑06‑1901 te Paramaribo, overleden ca 1902.
6.
Elize Johanna Margaretha (Lize) TAMMENGA, geboren op 15‑10‑1902 te Paramaribo (zie IV.31).
7.
Hillegonda Heloïse TAMMENGA (IV.32), geboren op 01‑02‑1904 te Paramaribo, overleden ca 1912 te Paramaribo.
8.
Reina Alouise TAMMENGA, geboren op 17‑09‑1906 te Paramaribo (zie IV.34).
9.
Bertha Henriette (tante Be) TAMMENGA, geboren op 31‑01‑1908 te Paramaribo (zie IV.36).
10.
Abramine Hillegonda TAMMENGA (IV.37), geboren op 12‑02‑1910 te Paramaribo, overleden ca 1912 te Paramaribo.
11.
n.n. TAMMENGA (IV.38), geboren ca 1912, overleden ca 1912.

IV.24
Jacob Reintje TAMMENGA, landbouwer, geboren op 25‑12‑1895 te Paramaribo. Op grafsteen staat 25 december 1894 als geboortedatum, overleden op 23‑11‑1974 te Paramaribo op 78-jarige leeftijd, begraven te Annette's Hof, Paramaribo. Gedenkpenning 1920. Woonde aan de Verlengde Gemenelandsweg, zoon van Hendrijkes Jacob TAMMENGA (zie III.5) en Geertruida Johanna (Trude) BAKKER (III.6).
Gehuwd 1917 te Paramaribo met Louise Paulina VELDHUIZEN (IV.25), geboren op 24‑06‑1897 te Paramaribo, overleden op 04‑09‑1967 te Paramaribo op 70-jarige leeftijd. Op grafsteen staat 5 september 1967 als overlijdensdatum, begraven te Annette's Hof, Paramaribo, dochter van Teunis Gerrerdus VELDHUIZEN, Landbouwer, en Sophie SCHÜSSLER.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrijkes Jacob TAMMENGA, geboren op 11‑02‑1918 te Paramaribo (zie V.119).
2.
Reinbertus Alouyes TAMMENGA (V.121), geboren circa 1919 te Paramaribo, overleden circa 1919 te Paramaribo.
3.
Geertruida Bertha TAMMENGA, geboren op 21‑11‑1921 te Paramaribo (zie V.123).
4.
Louise Johanna TAMMENGA, geboren op 07‑09‑1923 te Paramaribo (zie V.125).
5.
Sophia Johanna (Fieke) TAMMENGA, geboren te Paramaribo (zie V.127).
6.
Georgetina Edwardina (Siene) TAMMENGA, geboren op 18‑11‑1930 te Paramaribo (zie V.129).
7.
Jacobus Gerhard TAMMENGA, geboren op 16‑12‑1932 te Paramaribo (zie V.130).
8.
Gerhardina Carolina (Lien) TAMMENGA, geboren te Paramaribo (zie V.133).
9.
Hillegonda Hilouise (Hilly) TAMMENGA, geboren te Paramaribo (zie V.135).
10.
Louis Jacob TAMMENGA, geboren te Uitvlugt, Paramaribo (zie V.136).

V.119
Hendrijkes Jacob TAMMENGA, geboren op 11‑02‑1918 te Paramaribo, overleden op 04‑03‑1986 te Paramaribo op 68-jarige leeftijd, zoon van Jacob Reintje TAMMENGA (zie IV.24) en Louise Paulina VELDHUIZEN (IV.25).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 25‑08‑1949 te Paramaribo met Esseline Gertrude (Esselien) STOLK, 23 jaar oud (V.120), geboren op 11‑04‑1926 te District Beneden Suriname, overleden op 13‑03‑2010 te Paramaribo op 83-jarige leeftijd, dochter van Johannes Gijsbertus STOLK en Christine Elisabeth Hendriette PRACHT.
Uit dit huwelijk:
1.
2.
3.
Ivan TAMMENGA (zie VI.332).
4.
5.
Ricky Elvin TAMMENGA (zie VI.336).
6.
Jerry Ewald TAMMENGA (zie VI.338).

VI.329
Cynthia Marijke TAMMENGA, dochter van Hendrijkes Jacob TAMMENGA (zie V.119) en Esseline Gertrude (Esselien) STOLK (V.120).
Kind:
1.
Antonio Mario PITTI (VII.304), zoon van Roland PITTI (VI.328).

VI.331
Ingrid Gladijs TAMMENGA, dochter van Hendrijkes Jacob TAMMENGA (zie V.119) en Esseline Gertrude (Esselien) STOLK (V.120).
Gehuwd met John VREESWIJK (VI.330), zoon van .. VREESWIJK en Reinie LIE KWIE SJOE.
Uit dit huwelijk:
1.
Kimberly Samantha VREESWIJK (VII.305).
2.
Melissa Danielle VREESWIJK (VII.306).

VI.332
Ivan TAMMENGA, zoon van Hendrijkes Jacob TAMMENGA (zie V.119) en Esseline Gertrude (Esselien) STOLK (V.120).
Gehuwd met Darlene DUCHAINE (VI.333), geboren te USA.
Uit dit huwelijk:
1.
Amy Marie TAMMENGA (VII.307).
2.
Christopher Yvan TAMMENGA (VII.308).

VI.335
Martha Gertrude TAMMENGA, dochter van Hendrijkes Jacob TAMMENGA (zie V.119) en Esseline Gertrude (Esselien) STOLK (V.120).
Gehuwd te Nederland met Glenn Elfried VREESWIJK (VI.334), geboren te Suriname, zoon van .. VREESWIJK en Reinie LIE KWIE SJOE.
Uit dit huwelijk:
1.
Marvin Mirchel VREESWIJK (VII.309).
2.
Sherwin Donavan VREESWIJK (VII.310).
3.
Darrel Rogier VREESWIJK (VII.311).
4.
Gilvan VREESWIJK (VII.312).

VI.336
Ricky Elvin TAMMENGA, zoon van Hendrijkes Jacob TAMMENGA (zie V.119) en Esseline Gertrude (Esselien) STOLK (V.120).
Gehuwd te Suriname met Marita Kagiyen KARTOPAWIRO (VI.337), geboren te Suriname.
Uit dit huwelijk:
1.
Charissa Janice TAMMENGA (VII.313).
2.
Angracia Tiffany Kartine TAMMENGA (VII.314).
3.
Elvin Raqel TAMMENGA (VII.315).

VI.338
Jerry Ewald TAMMENGA, zoon van Hendrijkes Jacob TAMMENGA (zie V.119) en Esseline Gertrude (Esselien) STOLK (V.120).
Gehuwd te Suriname met Anna‑Marie RAMIN (VI.339), geboren te Suriname.
Uit dit huwelijk:
1.
Timothy Griffin TAMMENGA (VII.316), geboren 22‑08‑19?? te Suriname.

V.123
Geertruida Bertha TAMMENGA, geboren op 21‑11‑1921 te Paramaribo, overleden op 28‑07‑1994 te Paramaribo op 72-jarige leeftijd, dochter van Jacob Reintje TAMMENGA (zie IV.24) en Louise Paulina VELDHUIZEN (IV.25).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 15‑08‑1951 met Arnoldus Jozefus PEELEN, 40 jaar oud (V.122), geboren op 29‑03‑1911 te Nederland, overleden op 25‑05‑1991 te Suriname op 80-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Johan Jacob PEELEN (VI.340), geboren te Suriname.
2.
Theo PEELEN (VI.341), geboren op 22‑02‑1954 te Paramaribo, overleden juli 1995.
3.
Gerard Paul PEELEN (VI.342).
4.
Jan Piet PEELEN (VI.343).
5.
Jacob Reintje PEELEN (VI.344), geboren op 05‑12‑1957 te Suriname, overleden op 08‑12‑1957 te Suriname, 3 dagen oud.
6.
Geertruida Maria PEELEN (VI.345).
7.
Louise Johanna PEELEN (VI.346).
8.
Solange Rosaline PEELEN (VI.347).
9.
Peter Robert PEELEN (VI.348), geboren te Suriname.

V.125
Louise Johanna TAMMENGA, geboren op 07‑09‑1923 te Paramaribo, overleden op 12‑04‑2007 te Nieuw-Nickerie op 83-jarige leeftijd, begraven op 16‑04‑2007 te Algemene Begraafplaats, Nieuw-Nickerie, dochter van Jacob Reintje TAMMENGA (zie IV.24) en Louise Paulina VELDHUIZEN (IV.25).
Ondertrouwd op 23‑10‑1947 te District Suriname, gehuwd 1947 te Suriname met Hendrik Gijsbertus OVEREEM (V.124), geboren op 05‑01‑1917 te Paramaribo, overleden op 10‑03‑1978 te Paramaribo op 61-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Gijsbert OVEREEM en Marietje Josephina VREDEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Hans Jacob OVEREEM, geboren te Paramaribo (zie VI.349).
2.
Robert Jan OVEREEM, geboren te Paramaribo (zie VI.350).
3.
Jan Peter OVEREEM, geboren te Nickerie (zie VI.352).
4.
Anne Marijke OVEREEM (VI.354), geboren te Nickerie. Anne immigreerde in 2009 in Dunnville, Ontario, Canada.
Gehuwd te Dunnville, Ontario met Alwin Maarten van RAVENSWAAY (zie V.253). {Hij was eerder gehuwd te Thornhill, Canada met Mary Lou HILL (V.254), geboren te Toronta, Ontario, Canada, dochter van John HILL en Gertrude Louise WILLETTS.}

VI.349
Hans Jacob OVEREEM, geboren te Paramaribo, zoon van Hendrik Gijsbertus OVEREEM (V.124) en Louise Johanna TAMMENGA (zie V.125).
Gehuwd te Suriname met Henna Elsbeth van DIJK (zie V.298).
Uit dit huwelijk:
1.
Manuela Jean OVEREEM, geboren te Paramaribo (zie VII.318).
2.
Marc Dean OVEREEM (VII.319), geboren te Paramaribo.
3.
Dave Kevin OVEREEM (VII.320), geboren te Paramaribo.

VII.318
Manuela Jean OVEREEM, geboren te Paramaribo, dochter van Hans Jacob OVEREEM (zie VI.349) en Henna Elsbeth van DIJK (zie V.298).
Gehuwd te Paramaribo met Ronny Lloyd van EXEL (VII.317).
Uit dit huwelijk:
1.
Kayleigh van EXEL (VIII.75), geboren te Paramaribo.

VI.350
Robert Jan OVEREEM, geboren te Paramaribo, zoon van Hendrik Gijsbertus OVEREEM (V.124) en Louise Johanna TAMMENGA (zie V.125).
Gehuwd te Nickerie met June Elaine TJON TJAUW LIEM (VI.351), geboren te Nickerie, Suriname.
Uit dit huwelijk:
1.
Tracy Bianca OVEREEM (VII.321).
2.
Ryan Dave OVEREEM (VII.322).

VI.352
Jan Peter OVEREEM, geboren te Nickerie, overleden te Nickerie, zoon van Hendrik Gijsbertus OVEREEM (V.124) en Louise Johanna TAMMENGA (zie V.125).
Gehuwd te USA, gescheiden van Wendy Ruth THOMAS (VI.353), geboren te USA.
Uit dit huwelijk:
1.
David Hendrik OVEREEM (VII.323).
2.
Amanda Fay OVEREEM (VII.324).

V.127
Sophia Johanna (Fieke) TAMMENGA, geboren te Paramaribo, dochter van Jacob Reintje TAMMENGA (zie IV.24) en Louise Paulina VELDHUIZEN (IV.25).
Gehuwd te Suriname met Rudolf Constantijn (Dolfy) van BRUSSEL (V.126), geboren op 28‑06‑1914, overleden oct 1970 te Paramaribo, woonde aan de Cocobiacoweg, Paramaribo, zoon van Willem Anthonie van BRUSSEL, Landbouwer, en Betsy Cornelia Saraatje (Saraatje) BECKER (Bekker).
Uit dit huwelijk:
1.
Reinbertus Cornelis (Bert) van BRUSSEL, geboren te Paramaribo (zie VI.355).
2.
Rudie Jacob van BRUSSEL, geboren te Paramaribo (zie VI.357).
3.
Louise Saraatje van BRUSSEL, geboren te Paramaribo (zie VI.360).
4.
Hendrik Ricardo (Henk) van BRUSSEL, geboren te Paramaribo (zie VI.361).
5.
Leendert Gerard (Bollie) van BRUSSEL, geboren op 09‑07‑1955 te Paramaribo (zie VI.363).
6.
Johan Otto van BRUSSEL, geboren op 22‑03‑1957 te Paramaribo (zie VI.365).
7.
Alwin Lucien van BRUSSEL (VI.367), geboren te Paramaribo.
Gehuwd met Oesha Dewi BIHARIE (VI.368).
8.
Jacob Gerrit van BRUSSEL, geboren te Paramaribo (zie VI.369).

VI.355
Reinbertus Cornelis (Bert) van BRUSSEL, geboren te Paramaribo, zoon van Rudolf Constantijn (Dolfy) van BRUSSEL (V.126) en Sophia Johanna (Fieke) TAMMENGA (zie V.127).
Gehuwd te Suriname met Normalientje Hildegonda (Norma) GROOTFAAM (VI.356), geboren te Suriname.
Uit dit huwelijk:
1.
Albert Eric van BRUSSEL (VII.325), geboren te Suriname.
Gehuwd te Nederland met Jetty HOEPELMAN (VII.326).
2.
Ernst Frank van BRUSSEL (VII.327).
3.
Sandra Evelien van BRUSSEL, geboren te Suriname (zie VII.329).

VII.329
Sandra Evelien van BRUSSEL, geboren te Suriname, dochter van Reinbertus Cornelis (Bert) van BRUSSEL (zie VI.355) en Normalientje Hildegonda (Norma) GROOTFAAM (VI.356).
Gehuwd te Suriname met Clyde Wendel HAHN (VII.328), geboren te Suriname.
Uit dit huwelijk:
1.
Marc Gary HAHN (VIII.76).
2.
Alex Valencia HAHN (VIII.77).

VI.357
Rudie Jacob van BRUSSEL, geboren te Paramaribo, zoon van Rudolf Constantijn (Dolfy) van BRUSSEL (V.126) en Sophia Johanna (Fieke) TAMMENGA (zie V.127).
Gehuwd te Suriname met Soekinem SODIDROMO (VI.358), geboren te Suriname.
Uit dit huwelijk:
1.
Judith Marilda van BRUSSEL, geboren te Suriname (zie VII.331).
2.
Steve Steward van BRUSSEL, geboren te Suriname (zie VII.332).

VII.331
Judith Marilda van BRUSSEL, geboren te Suriname, dochter van Rudie Jacob van BRUSSEL (zie VI.357) en Soekinem SODIDROMO (VI.358).
Gehuwd met Ricardo ATTENBERG (VII.330).
Uit dit huwelijk:
1.
Ralitsa Saphira Chenice van BRUSSEL (VIII.78).

VII.332
Steve Steward van BRUSSEL, geboren te Suriname, zoon van Rudie Jacob van BRUSSEL (zie VI.357) en Soekinem SODIDROMO (VI.358).
Gehuwd te Suriname met Gabriella Melanie MANTRI (VII.333), geboren te Suriname.
Uit dit huwelijk:
1.
Xiomara Inerla van BRUSSEL (VIII.79).

VI.360
Louise Saraatje van BRUSSEL, geboren te Paramaribo, dochter van Rudolf Constantijn (Dolfy) van BRUSSEL (V.126) en Sophia Johanna (Fieke) TAMMENGA (zie V.127).
Gehuwd met Jelle de VRIES (VI.359), geboren te Nederland.
Uit dit huwelijk:
1.
Alexander Constantijn de VRIES (VII.334).

VI.361
Hendrik Ricardo (Henk) van BRUSSEL, geboren te Paramaribo, zoon van Rudolf Constantijn (Dolfy) van BRUSSEL (V.126) en Sophia Johanna (Fieke) TAMMENGA (zie V.127).
Gehuwd te Suriname met Nette Siti Katidjak SINGOSEMITO (VI.362), geboren te Suriname.
Uit dit huwelijk:
1.
Kevin Ricardo van BRUSSEL (VII.335).
2.
Robin Damian van BRUSSEL (VII.336).

VI.363
Leendert Gerard (Bollie) van BRUSSEL, geboren op 09‑07‑1955 te Paramaribo, overleden op 15‑05‑2008 op 52-jarige leeftijd, begraven op 24‑05‑2008 te Paramaribo. Begraafplaats Sanathan Dharm aan de Waakhuyzenlaan, zoon van Rudolf Constantijn (Dolfy) van BRUSSEL (V.126) en Sophia Johanna (Fieke) TAMMENGA (zie V.127).
Gehuwd te Suriname met Ruth Frederika DORS (VI.364), geboren te Suriname.
Uit dit huwelijk:
1.
Denzel Dominique Naggai van BRUSSEL (VII.337).
2.
Rease van BRUSSEL (VII.338).

VI.365
Johan Otto van BRUSSEL, geboren op 22‑03‑1957 te Paramaribo, overleden op 08‑11‑1994 te Paramaribo op 37-jarige leeftijd, zoon van Rudolf Constantijn (Dolfy) van BRUSSEL (V.126) en Sophia Johanna (Fieke) TAMMENGA (zie V.127).
Gehuwd te Suriname met Antoan HOGEMAN (VI.366), geboren te Suriname.
Uit dit huwelijk:
1.
Raoul Vincent van BRUSSEL (VII.339).
2.
Stephanie Sophia van BRUSSEL (VII.340).

VI.369
Jacob Gerrit van BRUSSEL, geboren te Paramaribo, zoon van Rudolf Constantijn (Dolfy) van BRUSSEL (V.126) en Sophia Johanna (Fieke) TAMMENGA (zie V.127).
Gehuwd te Suriname met Cynthia Amina DOERGA (VI.370), geboren te Suriname.
Uit dit huwelijk:
1.
Sergio Mike van BRUSSEL (VII.341).
2.
Priscilla Rachel van BRUSSEL (VII.342).

V.129
Georgetina Edwardina (Siene) TAMMENGA, geboren op 18‑11‑1930 te Paramaribo, overleden op 20‑10‑2005 te Paramaribo op 74-jarige leeftijd, gecremeerd op 25‑10‑2005 te Paramaribo. Crematorium aan de dr. Sophie Redmondstraat, dochter van Jacob Reintje TAMMENGA (zie IV.24) en Louise Paulina VELDHUIZEN (IV.25).
Gehuwd 1958 te Suriname met Baltus Frans PARISIUS (V.128), geboren op 26‑01‑1927 te Suriname, overleden op 19‑03‑1997 op 70-jarige leeftijd, gecremeerd op 25‑03‑1997.
Uit dit huwelijk:
1.
Ruben Salomon PARISIUS, geboren te Suriname (zie VI.371).
2.
Marjorie Elfride PARISIUS, geboren te Suriname (zie VI.374).
3.
Roberto Dennis PARISIUS (VI.375).
Samenwonend met Chequita (VI.376).

VI.371
Ruben Salomon PARISIUS, geboren te Suriname, zoon van Baltus Frans PARISIUS (V.128) en Georgetina Edwardina (Siene) TAMMENGA (zie V.129).
Gehuwd te Suriname met Lilawatie DWARKA (VI.372), geboren te Suriname.
Uit dit huwelijk:
1.
Shequille Ruben PARISIUS (VII.343).

VI.374
Marjorie Elfride PARISIUS, geboren te Suriname, dochter van Baltus Frans PARISIUS (V.128) en Georgetina Edwardina (Siene) TAMMENGA (zie V.129).
Gehuwd te Suriname, gescheiden van Jose Eugene WILLEMSBERG (VI.373), geboren te Suriname.
Uit dit huwelijk:
1.
Shannon Arantxa WILLEMSBERG (VII.344).

V.130
Jacobus Gerhard TAMMENGA, geboren op 16‑12‑1932 te Paramaribo, overleden op 21‑06‑1989 te Paramaribo op 56-jarige leeftijd, zoon van Jacob Reintje TAMMENGA (zie IV.24) en Louise Paulina VELDHUIZEN (IV.25).
Gehuwd (1) met Hetty Henriette ACHTHOVEN (V.131), geboren te Suriname, dochter van Dirk Harry Richard ACHTHOVEN, kapper, landbouwer, industrieel, en Johanna Paulina Geertruida van der VEEN.
Gehuwd (2).
Uit het eerste huwelijk:
1.
John TAMMENGA, geboren te Suriname (zie VI.377).
2.
Yolanda TAMMENGA, geboren te Suriname (zie VI.381).
3.
Helen Annelies (Annelies) TAMMENGA, geboren te Suriname (zie VI.384).
4.
Cherine Gertrude TAMMENGA, geboren te Suriname (zie VI.386).
5.
Ans Evelien TAMMENGA, geboren te Paramaribo (zie VI.388).

VI.377
John TAMMENGA, geboren te Suriname, zoon van Jacobus Gerhard TAMMENGA (zie V.130) en Hetty Henriette ACHTHOVEN (V.131).
Gehuwd (1) te Suriname, gescheiden van Ilse Satyem SODINOMO (VI.378), geboren op 14‑09‑1959 te Suriname, overleden maart 2002.
Gehuwd (2) met Esther (VI.379).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Brian Mario TAMMENGA (VII.345).

VI.381
Yolanda TAMMENGA, geboren te Suriname, dochter van Jacobus Gerhard TAMMENGA (zie V.130) en Hetty Henriette ACHTHOVEN (V.131).
Gehuwd (1) te Suriname met Kasmidjan AMATTAMSIR (VI.380), geboren op 25‑11‑1953 te Suriname, overleden op 30‑04‑1987 te Suriname op 33-jarige leeftijd.
Partner is Krisnedath PARTAPSING (VI.382), geboren te Paramaribo.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Saskia Sabina AMATTAMSIR (VII.346).
2.
Randy Raoul AMATTAMSIR (VII.347).
Uit de tweede relatie:
3.
Avinash Furgill PARTAPSING (VII.348), geboren te Paramaribo.
4.
Ashvin Anverny Sewraj PARTAPSING (VII.349), geboren te Paramaribo.

VI.384
Helen Annelies (Annelies) TAMMENGA, geboren te Suriname, dochter van Jacobus Gerhard TAMMENGA (zie V.130) en Hetty Henriette ACHTHOVEN (V.131).
Gehuwd met Reinier August GOEDE (VI.383), geboren te Suriname.
Uit dit huwelijk:
1.
Earvin Guillaume GOEDE (VII.350).
2.
Neville Xavier GOEDE (VII.351).
3.
Donovan Rivano GOEDE (VII.352).

VI.386
Cherine Gertrude TAMMENGA, geboren te Suriname, dochter van Jacobus Gerhard TAMMENGA (zie V.130) en Hetty Henriette ACHTHOVEN (V.131).
Gehuwd te Suriname met Ray Theovill CHUNDRO (VI.385), geboren te Paramaribo.
Uit dit huwelijk:
1.
Fabienne Ashley CHUNDRO (VII.353), geboren te Paramaribo.
2.
Destiny Kay CHUNDRO (VII.354), geboren te Miami, Florida, USA.

VI.388
Ans Evelien TAMMENGA, geboren te Paramaribo, dochter van Jacobus Gerhard TAMMENGA (zie V.130) en Hetty Henriette ACHTHOVEN (V.131).
Gehuwd met Bryan Ewald GONSALVES SERRAO (VI.387), geboren te Suriname.
Uit dit huwelijk:
1.
Justin Leandro Ronaldo GONSALVES SERRAO (VII.355), geboren te Paramaribo.
2.
Julio Enrique Ernesto GONSALVES SERRAO (VII.356), geboren te Paramaribo.
3.
Alyssa Shanya Marissa GONSALVES SERRAO (VII.357), geboren te Wassenaar.

V.133
Gerhardina Carolina (Lien) TAMMENGA, geboren te Paramaribo, dochter van Jacob Reintje TAMMENGA (zie IV.24) en Louise Paulina VELDHUIZEN (IV.25).
Gehuwd te Paramaribo met Willem Eduard (Willy) STIENSTRA (V.132), geboren op 20‑06‑1932 te Paramaribo, overleden op 15‑05‑2019 te Paramaribo op 86-jarige leeftijd, gecremeerd op 18‑05‑2019 te Gerhardina Crematorium aan de dr. Sophie Redmondstraat, zoon van Gosse STIENSTRA, militair, en Jacoba Margaretha (Koosje) VELDKAMP.
Uit dit huwelijk:
1.
Eric Richard STIENSTRA, geboren op 25‑11‑1957 te Suriname (zie VI.389).
2.
Jennie Jinke STIENSTRA (VI.392), geboren te Suriname.
Gehuwd te Suriname met Ronald LANGE (VI.391), geboren te Canada.
3.
Auke Evert STIENSTRA, geboren te Suriname (zie VI.393).

VI.389
Eric Richard STIENSTRA, geboren op 25‑11‑1957 te Suriname, overleden op 13‑01‑2010 te Den Haag op 52-jarige leeftijd, gecremeerd op 18‑01‑2010 te Ockenburgh, Den Haag, zoon van Willem Eduard (Willy) STIENSTRA (V.132) en Gerhardina Carolina (Lien) TAMMENGA (zie V.133).
Gehuwd te Suriname met Hanna Josefine FRITSCHE (VI.390), geboren te Suriname.
Uit dit huwelijk:
1.
Stephanie Hanna STIENSTRA (VII.358).
2.
Wayne STIENSTRA (VII.359).

VI.393
Auke Evert STIENSTRA, geboren te Suriname, zoon van Willem Eduard (Willy) STIENSTRA (V.132) en Gerhardina Carolina (Lien) TAMMENGA (zie V.133).
Gehuwd te Suriname met Petronella Adriana (Petra) FRANTZEN (VI.394), geboren te Nederland.
Uit dit huwelijk:
1.
Pamela STIENSTRA (VII.360).
2.
Sabrina STIENSTRA (VII.361).

V.135
Hillegonda Hilouise (Hilly) TAMMENGA, geboren te Paramaribo, dochter van Jacob Reintje TAMMENGA (zie IV.24) en Louise Paulina VELDHUIZEN (IV.25).
Gehuwd te Suriname met Eugène Henri van DIJK (V.134), geboren op 10‑11‑1933 te Suriname, overleden op 01‑06‑2014 te Paramaribo op 80-jarige leeftijd, zoon van Hendrikus Gijsbertus (Hennie) van DIJK en Hannah PEREIRA.
Uit dit huwelijk:
1.
Henri Michael van DIJK, geboren te Suriname (zie VI.395).
2.
Yvonne van DIJK, geboren te Suriname (zie VI.399).
3.
4.
Harold Glenn van DIJK, geboren te Suriname (zie VI.402).
5.
Sandra van DIJK, geboren te Suriname (zie VI.405).

VI.395
Henri Michael van DIJK, geboren te Suriname, zoon van Eugène Henri van DIJK (V.134) en Hillegonda Hilouise (Hilly) TAMMENGA (zie V.135).
Gehuwd (1) te Suriname met Irene Elisabeth DALM (VI.396), geboren te Suriname.
Gehuwd (2) met Sherida GULDENAAR (VI.397).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Mitchel Jose van DIJK (VII.362).
Uit het tweede huwelijk:
2.
Thirza van DIJK (VII.363).

VI.399
Yvonne van DIJK, geboren te Suriname, dochter van Eugène Henri van DIJK (V.134) en Hillegonda Hilouise (Hilly) TAMMENGA (zie V.135).
Gehuwd te Suriname met Henk Ronald WONG (VI.398), geboren te Suriname.
Uit dit huwelijk:
1.
Mary‑Ann Chrystel WONG (VII.364).
2.
Jason Eugene WONG (VII.365).

VI.401
Jane Marjorie van DIJK, dochter van Eugène Henri van DIJK (V.134) en Hillegonda Hilouise (Hilly) TAMMENGA (zie V.135).
Gehuwd te Suriname met Jimmy Hendrik FERNANDES (VI.400), geboren te Suriname.
Uit dit huwelijk:
1.
Wayne FERNANDES (VII.366).
2.
Justin FERNANDES (VII.367).

VI.402
Harold Glenn van DIJK, geboren te Suriname, zoon van Eugène Henri van DIJK (V.134) en Hillegonda Hilouise (Hilly) TAMMENGA (zie V.135).
Gehuwd te Suriname met Maria‑Anna FRAUBZEN (VI.403), geboren te Suriname.
Uit dit huwelijk:
1.
Jeremy Scott van DIJK (VII.368).

VI.405
Sandra van DIJK, geboren te Suriname, dochter van Eugène Henri van DIJK (V.134) en Hillegonda Hilouise (Hilly) TAMMENGA (zie V.135).
Gehuwd te Suriname met Eric Hendrik HILVERSUM (VI.404), geboren te Suriname.
Uit dit huwelijk:
1.
Vincent HILVERSUM (VII.369).

V.136
Louis Jacob TAMMENGA, geboren te Uitvlugt, Paramaribo, zoon van Jacob Reintje TAMMENGA (zie IV.24) en Louise Paulina VELDHUIZEN (IV.25).
Gehuwd met Beatric NOLET (V.137).
Uit dit huwelijk:
1.
Tamara Louise Paulina TAMMENGA (VI.406).
2.
Monique Angilique TAMMENGA (VI.407).
3.
Juliette Elisabeth TAMMENGA (VI.408).

IV.26
Jacobus Willem Adriaan Marien (Koos) TAMMENGA, landbouwer, veehouder, geboren op 24‑06‑1897 te Beneden Suriname, overleden op 27‑12‑1968 te Paramaribo op 71-jarige leeftijd, begraven te Annette's Hof, Paramaribo, zoon van Hendrijkes Jacob TAMMENGA (zie III.5) en Geertruida Johanna (Trude) BAKKER (III.6).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 30‑10‑1929 te Paramaribo met Marie Antoinette van RAVENSWAAY, 32 jaar oud (zie III.26).
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia Geertruida (Käthe) TAMMENGA, geboren te Paramaribo (zie V.139).
2.
Johan Otto Karel (Jo) TAMMENGA, geboren op 03‑11‑1934 te Paramaribo (zie V.140).

V.139
Cornelia Geertruida (Käthe) TAMMENGA, geboren te Paramaribo, dochter van Jacobus Willem Adriaan Marien (Koos) TAMMENGA (zie IV.26) en Marie Antoinette van RAVENSWAAY (zie III.26).
Gehuwd te Paramaribo met Armand MONIZ, 27 jaar oud (V.138), Landbouwer, geboren op 21‑12‑1929 te Paramaribo, overleden op 06‑10‑2006 te Paramaribo op 76-jarige leeftijd, gecremeerd op 11‑10‑2006 te Paramaribo. Familiebericht in De Ware Tijd, zoon van Petrus Johannes MONIZ, Landbouwer, en Janna Cornelia OVEREEM.
Uit dit huwelijk:
1.
Auke MONIZ (zie VI.409).
2.
Peter MONIZ (VI.410).
Samenwonend met Hildegard van BRUSSEL (zie VI.140). {Zij was eerder gehuwd met TOMOKARIJO (VI.139), geboren te Suriname, overleden 1985 te Suriname.}

VI.409
Auke MONIZ, zoon van Armand MONIZ (V.138), Landbouwer, en Cornelia Geertruida (Käthe) TAMMENGA (zie V.139).
Gehuwd met Brigitte Johanna BAKKER (zie VI.32).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder VI.32).

V.140
Johan Otto Karel (Jo) TAMMENGA, geboren op 03‑11‑1934 te Paramaribo, begraven op 02‑12‑2013 te Paramaribo op 79-jarige leeftijd, zoon van Jacobus Willem Adriaan Marien (Koos) TAMMENGA (zie IV.26) en Marie Antoinette van RAVENSWAAY (zie III.26).
Gehuwd te Paramaribo met Helga Jeanette LOOR (zie VI.110).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder VI.110).

IV.28
Sophia Johanna TAMMENGA, geboren op 04‑05‑1899 te Paramaribo, overleden op 31‑10‑1978 te Paramaribo op 79-jarige leeftijd, begraven te Annette's Hof, Paramaribo, dochter van Hendrijkes Jacob TAMMENGA (zie III.5) en Geertruida Johanna (Trude) BAKKER (III.6).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 08‑07‑1920 te Paramaribo met Frederik Hendrik van RAVENSWAAY, 27 jaar oud (zie III.23).
Uit dit huwelijk:
1.
Trude Cornelia (Truus) van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo (zie V.142).
2.
Helouise (Hilly) van RAVENSWAAY (V.143), geboren te Paramaribo.
3.
Frederik Cornelis (Frits) van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo (zie V.144).
4.
Willy Albert van RAVENSWAAY, geboren op 15‑05‑1926 te Paramaribo (zie V.146).
5.
Hendrik van RAVENSWAAY (V.148), geboren ca 1928 te Paramaribo, overleden ca 1932 te Paramaribo.
6.
Rudi Otto (Otto) van RAVENSWAAY, geboren op 09‑11‑1929 te Paramaribo (zie V.149).
8.
Johan Ludwig (Johan) van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo (zie V.152).
9.
Hendrik Ewald (Henk) van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo (zie V.154).
10.
Lize Sophia (Lies) van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo (zie V.157).
11.
Gerda Hendrika (Gerda) van RAVENSWAAY (V.158), geboren te Paramaribo. Ongehuwd.

V.142
Trude Cornelia (Truus) van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo, dochter van Frederik Hendrik van RAVENSWAAY (zie III.23) en Sophia Johanna TAMMENGA (zie IV.28).
Gehuwd te Paramaribo met Willem HARMAN, 24 jaar oud (V.141), automonteur, garagehouder, geboren op 14‑01‑1919 te Amsterdam (gezindte: RK), overleden op 16‑04‑1986 te Naarden op 67-jarige leeftijd, zoon van Jan HARMAN en Theodora BAARLEMANS.
Uit dit huwelijk:
1.
Theodora HARMAN (VI.411), geboren te Paramaribo.
2.
Willem Frederik Hendrik HARMAN (VI.412), geboren te Amsterdam.

V.144
Frederik Cornelis (Frits) van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo, zoon van Frederik Hendrik van RAVENSWAAY (zie III.23) en Sophia Johanna TAMMENGA (zie IV.28).
Gehuwd te Apeldoorn met Klaaske van der GRAAF (V.145), naaister, geboren te Amersfoort, dochter van Wilhelmus van der GRAAF en Everdina Cornelia Johanna van der VLASAKKER.
Uit dit huwelijk:
1.
Frederik Hendrik (Fred) van RAVENSWAAY, geboren te Apeldoorn (zie VI.413).
2.
Willem Johannes Cornelis (Wim) van RAVENSWAAY, geboren te Apeldoorn (zie VI.415).

VI.413
Frederik Hendrik (Fred) van RAVENSWAAY, automonteur, schade-expert, geboren te Apeldoorn, zoon van Frederik Cornelis (Frits) van RAVENSWAAY (zie V.144) en Klaaske van der GRAAF (V.145), naaister.
Gehuwd te Apeldoorn met Cornelia Derkje (Jacquelien) KERSSEN (VI.414), verkoopster, geboren te Apeldoorn.
Uit dit huwelijk:
1.
Yvette van RAVENSWAAY (VII.370), geboren te Apeldoorn.
2.
Sander van RAVENSWAAY (VII.371), geboren te Apeldoorn.
3.
Joyce van RAVENSWAAY (VII.372), geboren te Apeldoorn.

VI.415
Willem Johannes Cornelis (Wim) van RAVENSWAAY, technisch ambtenaar, geboren te Apeldoorn, zoon van Frederik Cornelis (Frits) van RAVENSWAAY (zie V.144) en Klaaske van der GRAAF (V.145), naaister.
Gehuwd te Apeldoorn met Petronella Helena Maria (Petra) BROEKE (VI.416), verkoopster, geboren te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
1.
Stephanie Cassandra van RAVENSWAAIJ (VII.373), geboren te Apeldoorn.
2.
Jessica van RAVENSWAAIJ (VII.374), geboren te Apeldoorn.

V.146
Willy Albert van RAVENSWAAY, geboren op 15‑05‑1926 te Paramaribo, overleden op 01‑08‑2012 te Paramaribo op 86-jarige leeftijd, gecremeerd op 07‑08‑2012 te dr. Sophie Redmondstraat, Paramaribo, zoon van Frederik Hendrik van RAVENSWAAY (zie III.23) en Sophia Johanna TAMMENGA (zie IV.28).
Gehuwd 1953 te Paramaribo, gescheiden op 29‑03‑1978 van Willy Margaretha VELDKAMP (V.147), geboren op 03‑02‑1933 te Paramaribo, overleden op 24‑05‑2007 te Den Haag op 74-jarige leeftijd, dochter van Johannes Marinus VELDKAMP en Johanna Carolina STOLK.
Uit dit huwelijk:
1.
Frederika (Drieke) van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo (zie VI.418).
2.
Lilien Martha (Lilien) van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo (zie VI.421).
3.
Ankie Margriet van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo (zie VI.423).
4.
Martha Irene van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo (zie VI.425).
5.
Wim Albert van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo (zie VI.426).

VI.418
Frederika (Drieke) van RAVENSWAAY, onderwijzeres, geboren te Paramaribo, dochter van Willy Albert van RAVENSWAAY (zie V.146) en Willy Margaretha VELDKAMP (V.147).
Partner is HOSTMANN (VI.417).
Gehuwd (2) te Paramaribo met Roy Marius GRAANOOGST (VI.419), geboren te Paramaribo.
Uit de eerste relatie:
1.
Joan HOSTMANN (VII.376).
Gehuwd te Rotterdam met Omar MUNTSLAG (VII.375).
Uit het tweede huwelijk:
2.
Michael Ray GRAANOOGST, geboren te Paramaribo (zie VII.377).
3.
Stephany Joy GRAANOOGST, geboren te Paramaribo (zie VII.380).
4.
Mercedes Nicole GRAANOOGST, geboren te Paramaribo (zie VII.382).

VII.377
Michael Ray GRAANOOGST, geboren te Paramaribo, zoon van Roy Marius GRAANOOGST (VI.419) en Frederika (Drieke) van RAVENSWAAY (zie VI.418).
Kind:
1.
Sean Paul GRAANOOGST (VIII.80), zoon van Cleopatra (VII.378).

VII.380
Stephany Joy GRAANOOGST, geboren te Paramaribo, dochter van Roy Marius GRAANOOGST (VI.419) en Frederika (Drieke) van RAVENSWAAY (zie VI.418).
Kind:
1.
Tyler Justin Satish GRAANOOGST (VIII.81), geboren te Rotterdam, zoon van Mykel Satish TAHLOE (VII.379).

VII.382
Mercedes Nicole GRAANOOGST, geboren te Paramaribo, dochter van Roy Marius GRAANOOGST (VI.419) en Frederika (Drieke) van RAVENSWAAY (zie VI.418).
Kind:
1.
Keanu Paris MONK (VIII.82), geboren te Amsterdam, zoon van MONK (VII.381).

VI.421
Lilien Martha (Lilien) van RAVENSWAAY, onderwijzeres, geboren te Paramaribo, dochter van Willy Albert van RAVENSWAAY (zie V.146) en Willy Margaretha VELDKAMP (V.147).
Gehuwd met Henk JANMOHAMMED (VI.420).
Uit dit huwelijk:
1.
Raoul JANMOHAMMED (VII.383).
2.
Charief JANMOHAMMED (VII.384).
3.
Irfaan JANMOHAMMED (VII.385).

VI.423
Ankie Margriet van RAVENSWAAY, verpleegkundige, geboren te Paramaribo, dochter van Willy Albert van RAVENSWAAY (zie V.146) en Willy Margaretha VELDKAMP (V.147).
Gehuwd met Enrique (Rick) POOTERS (VI.422), geboren te Paramaribo, zoon van Willem Anthinie J C POOTERS en Leontienne Marie A TJAK.
Uit dit huwelijk:
1.
Yannick Ridge POOTERS (VII.386).
2.
Kyle Dylan POOTERS (VII.387).

VI.425
Martha Irene van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo, dochter van Willy Albert van RAVENSWAAY (zie V.146) en Willy Margaretha VELDKAMP (V.147).
Gehuwd te Paramaribo met Ewald George NASSY (VI.424), automonteur, landbouwer, geboren te Paramaribo, zoon van Alwin Henricus NASSY en Agnes Suzanne Thelma GRAANOOGST.
Uit dit huwelijk:
1.
Jeffrey NASSY (VII.388).
2.
Jill NASSY (VII.389).

VI.426
Wim Albert van RAVENSWAAY, ingenieur werktuigbouwkunde, geboren te Paramaribo, zoon van Willy Albert van RAVENSWAAY (zie V.146) en Willy Margaretha VELDKAMP (V.147).
Gehuwd te 's Graveland met Monique MUYDERMAN (VI.427).
Uit dit huwelijk:
1.
Dylan van RAVENSWAAY (VII.390).
2.
Amber van RAVENSWAAY (VII.391).

V.149
Rudi Otto (Otto) van RAVENSWAAY, landbouwer, veehouder, geboren op 09‑11‑1929 te Paramaribo, overleden op 10‑03‑2015 te Paramaribo op 85-jarige leeftijd, begraven op 16‑03‑2015 te Hodie Mihi Cras Tibi, Paramaribo, zoon van Frederik Hendrik van RAVENSWAAY (zie III.23) en Sophia Johanna TAMMENGA (zie IV.28).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03‑11‑1954 te Paramaribo met Leontine Irene (Leontien) van DIJK, 23 jaar oud (V.150), geboren op 11‑02‑1931 te Paramaribo, overleden op 05‑05‑2010 te Paramaribo op 79-jarige leeftijd, begraven op 08‑05‑2010 te Hodie Mihi Gras Tibi, Paramaribo, dochter van Jan Frederik van DIJK, Militair, en Christina Elisabeth VELDKAMP.
Uit dit huwelijk:
1.
Marijke Marcella van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo (zie VI.429).
2.
Ricardo Otto (Rick) van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo (zie VI.430).
3.
Henk Roel Jan (Roel) van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo (zie VI.432).
4.
Monique Lisanne van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo (zie VI.435).
5.
Marina Frederika van RAVENSWAAY (VI.437), geboren te Paramaribo.
Gehuwd met Alex OWENS (VI.436).

VI.429
Marijke Marcella van RAVENSWAAY, kleuterleidster, geboren te Paramaribo, dochter van Rudi Otto (Otto) van RAVENSWAAY (zie V.149) en Leontine Irene (Leontien) van DIJK (V.150).
Gehuwd te Suriname met Wim Patrick STOLK (VI.428), ondernemer (Slagerij), geboren te Paramaribo, zoon van Willem Christoffer (Wim) STOLK, militair KNIL, veehouder. landbouwer, en Meta Cornelia MONIZ.
Uit dit huwelijk:
1.
Marc Patrick STOLK, geboren te Paramaribo (zie VII.392).
2.
Ryan Richard STOLK, geboren te Paramaribo (zie VII.394).

VII.392
Marc Patrick STOLK, ondernemer, geboren te Paramaribo, zoon van Wim Patrick STOLK (VI.428), ondernemer (Slagerij), en Marijke Marcella van RAVENSWAAY (zie VI.429).
Gehuwd met Melissa Tirza CALOR (VII.393), ondernemer, geboren te Paramaribo, dochter van Ronny CALOR en Grace OOFT.
Uit dit huwelijk:
1.
Nathan Patrick STOLK (VIII.83), geboren te Miami, Florida, USA.

VII.394
Ryan Richard STOLK, slager, geboren te Paramaribo, zoon van Wim Patrick STOLK (VI.428), ondernemer (Slagerij), en Marijke Marcella van RAVENSWAAY (zie VI.429).
Gehuwd met Nicole THEMEN (VII.395).
Uit dit huwelijk:
1.
Ian STOLK (VIII.84).

VI.430
Ricardo Otto (Rick) van RAVENSWAAY, landbouwkundig ingenieur, politicus, geboren te Paramaribo, minister van Planning en Ontwikkelingssamenwerking PLOS (2005-heden), zoon van Rudi Otto (Otto) van RAVENSWAAY (zie V.149) en Leontine Irene (Leontien) van DIJK (V.150).
Gehuwd te Paramaribo met Patricia Sunny (Patsy) d'HAMECOURT (VI.431), computerprogrammeur, dochter van Jules Louis Arnold d'HAMECOURT en Corrie HOLSHEIMER.
Uit dit huwelijk:
1.
Nadiuska Diana van RAVENSWAAY (VII.397), geboren te Orlando, Florida, USA.
Gehuwd met Roderick (VII.396).
2.
Zavanio Guiseppe van RAVENSWAAY (VII.398), geboren te Paramaribo.

VI.432
Henk Roel Jan (Roel) van RAVENSWAAY, werktuigkundig ingenieur, geboren te Paramaribo, zoon van Rudi Otto (Otto) van RAVENSWAAY (zie V.149) en Leontine Irene (Leontien) van DIJK (V.150).
Gehuwd te Gainesville, Florida, USA met Brenda Ann ZELASKI (VI.433), dochter van John Walther ZELASKI en Nancy Elisabeth LUDYERD.
Uit dit huwelijk:
1.
Gabriëlle Christine van RAVENSWAAY (VII.399), geboren te Orlando, Florida, USA.
2.
Andrew van RAVENSWAAY (VII.400).
3.
Ana van RAVENSWAAY (VII.401).

VI.435
Monique Lisanne van RAVENSWAAY, kantooremployee, geboren te Paramaribo, dochter van Rudi Otto (Otto) van RAVENSWAAY (zie V.149) en Leontine Irene (Leontien) van DIJK (V.150).
Gehuwd te Combe, Suriname met Patrick Dennis FORMER (VI.434).
Uit dit huwelijk:
1.
Fabiënne FORMER (VII.402).
2.
Samantha FORMER (VII.403).

V.151
Henri Alwies (Hans) van RAVENSWAAY, zoon van Frederik Hendrik van RAVENSWAAY (zie III.23) en Sophia Johanna TAMMENGA (zie IV.28).
Gehuwd met Ilse Maria van DIJK (zie VI.80).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder VI.80).

V.152
Johan Ludwig (Johan) van RAVENSWAAY, systeemanalist, manager, ondernemer, geboren te Paramaribo. In 1948 voor zijn HBS-studie bij zijn oudste zuster in Nederland gaan wonen, zoon van Frederik Hendrik van RAVENSWAAY (zie III.23) en Sophia Johanna TAMMENGA (zie IV.28).
Gehuwd te Huizum, Friesland met Sieuke (Joke) de VRIES (V.153), onderwijzeres, geboren te Birdaard, dochter van Pieter de VRIES en Sjoerdtje de VOS.
Uit dit huwelijk:
1.
Peter Johan van RAVENSWAAY, geboren te Weesp (zie VI.438).
2.
Anke Margot van RAVENSWAAY, geboren te Weesp (zie VI.441).
3.
Bart Frederik van RAVENSWAAY, geboren te Weesp (zie VI.442).

VI.438
Peter Johan van RAVENSWAAY, systeemanalist, ontwerper, geboren te Weesp, zoon van Johan Ludwig (Johan) van RAVENSWAAY (zie V.152) en Sieuke (Joke) de VRIES (V.153), onderwijzeres.
Gehuwd te Leiden met Cornelia Maria Antonia ARTS (VI.439), arts, geboren te Eindhoven, dochter van Paulus Gijsbertus ARTS en Cornelia Petronella TURK.
Uit dit huwelijk:
1.
Arlette Simone van RAVENSWAAY (VII.404), geboren te Nijmegen.
2.
Kevin Martijn van RAVENSWAAY (VII.405), geboren te Nijmegen.

VI.441
Anke Margot van RAVENSWAAY, botanisch analiste en natuurgeneeskundige, geboren te Weesp, dochter van Johan Ludwig (Johan) van RAVENSWAAY (zie V.152) en Sieuke (Joke) de VRIES (V.153), onderwijzeres.
Gehuwd te Vorden (Gld) met Marco OBER (VI.440), instrumentmaker en therapeut, geboren te Leiden, zoon van Anthonie Gerrit OBER en Francina BIJLSMA.
Uit dit huwelijk:
1.
Pepijn OBER (VII.406).
2.
Cas Arend Arthur OBER (VII.407).
3.
Niek Wisse OBER (VII.408).

VI.442
Bart Frederik van RAVENSWAAY, schade expert, geboren te Weesp, zoon van Johan Ludwig (Johan) van RAVENSWAAY (zie V.152) en Sieuke (Joke) de VRIES (V.153), onderwijzeres.
Gehuwd (1) te Leiden met Carla SJARDIN (VI.443), verkoopster, geboren te Leiden, dochter van Jacques SJARDIN en Nel MOOTEN.
Gehuwd (2) te Hazerswoude met Cornelia Maria Alida CARREE (VI.444), doktersassistente, geboren te Leiden, dochter van Pieter CARREE en Miep WILLEMS.
Uit het tweede huwelijk:
1.
Kirsten Manon van RAVENSWAAY (VII.409), geboren te Leiderdorp.
2.
Anouk Femke van RAVENSWAAY (VII.410), geboren te Leiderdorp.

V.154
Hendrik Ewald (Henk) van RAVENSWAAY, boekhouder, geboren te Paramaribo, zoon van Frederik Hendrik van RAVENSWAAY (zie III.23) en Sophia Johanna TAMMENGA (zie IV.28).
Gehuwd te Castricum met Marianne van ALPHEN (V.155), secretaresse, geboren te Amsterdam, dochter van Johannes Bernardus van ALPHEN en Margaretha Maria HOVINGA.
Uit dit huwelijk:
1.
Sophia Margaretha (Sophie) van RAVENSWAAY (VI.445), geboren te Amsterdam.
2.
Ewald Frederik Jan (Ewald) van RAVENSWAAY (VI.446), geboren te Amsterdam.

V.157
Lize Sophia (Lies) van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo, dochter van Frederik Hendrik van RAVENSWAAY (zie III.23) en Sophia Johanna TAMMENGA (zie IV.28).
Gehuwd te Paramaribo met Martinus (Martin) STRIJLAND, 26 jaar oud (V.156), bedrijfsleider, ambtenaar, geboren op 05‑05‑1937 te Haarlem, overleden op 15‑05‑2000 te Zwolle op 63-jarige leeftijd, zoon van STRIJLAND, Winkelier.
Uit dit huwelijk:
1.
Harold Martin STRIJLAND (VI.447), geboren te Paramaribo.
2.
Ernst Marcel STRIJLAND (VI.448), geboren te Paramaribo.
3.
John Michael STRIJLAND (VI.449), geboren te Paramaribo.

IV.31
Elize Johanna Margaretha (Lize) TAMMENGA, geboren op 15‑10‑1902 te Paramaribo, overleden op 31‑12‑1992 te Paramaribo op 90-jarige leeftijd, dochter van Hendrijkes Jacob TAMMENGA (zie III.5) en Geertruida Johanna (Trude) BAKKER (III.6).
Gehuwd 1932 te Suriname met Gerrit Johannes RIJSDIJK (IV.30), kommies bij de belastingen, geboren op 11‑12‑1903, zoon van Jan RIJSDIJK, Landbouwer, en Johanna Hillegonda (Anna) ROZENBERG.
Uit dit huwelijk:
1.
Geertruida Johanna RIJSDIJK (V.160).
Gehuwd met SNOEK (V.159).
2.
Johanna Hillegonda (Ankie) RIJSDIJK, geboren te Paramaribo (zie V.162).
3.
Jan RIJSDIJK, geboren op 12‑07‑1937 te Paramaribo (zie V.163).

V.162
Johanna Hillegonda (Ankie) RIJSDIJK, geboren te Paramaribo, dochter van Gerrit Johannes RIJSDIJK (IV.30), kommies bij de belastingen, en Elize Johanna Margaretha (Lize) TAMMENGA (zie IV.31).
Gehuwd met Henrie Charles (Chas) HESHUSIUS (V.161), zoon van Willem HESHUSIUS en Cornelia Emelina Martha OLMTAK.
Uit dit huwelijk:
1.
Patrick HESHUSIUS (zie VI.450).
2.
Karin HESHUSIUS (VI.452).
3.
Vincent HESHUSIUS (VI.453).

VI.450
Patrick HESHUSIUS, zoon van Henrie Charles (Chas) HESHUSIUS (V.161) en Johanna Hillegonda (Ankie) RIJSDIJK (zie V.162).
Gehuwd met Clarinda ALBERGA (VI.451), dochter van Imro Albert ALBERGA en Rudolphina Norma WONG YAW.
Uit dit huwelijk:
1.
Mitchell Imro HESHUSIUS (VII.411).
2.
Meghan Ruby‑Ann HESHUSIUS (VII.412).

V.163
Jan RIJSDIJK, geboren op 12‑07‑1937 te Paramaribo, overleden op 26‑10‑2015 te Nederland op 78-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Johannes RIJSDIJK (IV.30), kommies bij de belastingen, en Elize Johanna Margaretha (Lize) TAMMENGA (zie IV.31).
Gehuwd met Ann (V.164).
Uit dit huwelijk:
1.
Gwendolyn RIJSDIJK (VI.454).
2.
Patty RIJSDIJK (VI.455).

IV.34
Reina Alouise TAMMENGA, geboren op 17‑09‑1906 te Paramaribo, overleden op 27‑10‑1991 te Paramaribo op 85-jarige leeftijd, dochter van Hendrijkes Jacob TAMMENGA (zie III.5) en Geertruida Johanna (Trude) BAKKER (III.6).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23‑01‑1930 te Paramaribo met Eduard Alexander (Lex) GUMMELS, 24 jaar oud (IV.33), geboren op 12‑10‑1905, overleden op 27‑10‑1980 te Suriname op 75-jarige leeftijd, zoon van Eduard Alexander (Edward) GUMMELS en Jansje Hendrika OVEREEM.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerard Heinrich GUMMELS (V.165), ondernemer. Na werken op de boerderij van zijn vader is hij een transportbedrijf begonnen (vervoer schelpen en zand). Daarna begonnen met vliegbedrijf met zijn broers: GUMAIR (personenvervoer) en SkyFarmer (landbouwvliegtuigen). Tot pensionering directeur van beide bedrijven. Daarna beheerde Piet GUMAIR en Lex SkyFarmer.
Gehuwd te Paramaribo met Romaline Georgetiene (Roma) van BRUSSEL (V.166). Heeft voor haar huwelijk 5 1/2 jaar bij de Batco gewerkt, dochter van Bartholomeus Hubertus (Bert) van BRUSSEL, Landbouwer, en Mathilda Hendrika (Tillie) LANG.
4.
Eduard (Bim) GUMMELS, geboren te Paramaribo (zie V.171).
5.
Hilda Abrahamine (Miene) GUMMELS, geboren te Paramaribo (zie V.175).
6.
Sophia Johanna (Sophie) GUMMELS, geboren te Paramaribo (zie V.176).
7.
George Jan GUMMELS (zie V.177).
8.
Pieter Hein (Piet Hein) GUMMELS, geboren op 16‑08‑1941 (zie V.179).
10.
Annelize (Annelies) GUMMELS, geboren op 23‑12‑1945 (zie V.185).
11.
Henk GUMMELS (zie V.186).

V.168
Geertruida Henrika (Truus) GUMMELS, dochter van Eduard Alexander (Lex) GUMMELS (IV.33) en Reina Alouise TAMMENGA (zie IV.34).
Gehuwd te Port of Spain met Harry Herman CABELL (V.167), geboren te Paramaribo.
Uit dit huwelijk:
1.
Marianne Monique CABELL, geboren te Paramaribo (zie VI.457).

VI.457
Marianne Monique CABELL, geboren te Paramaribo, dochter van Harry Herman CABELL (V.167) en Geertruida Henrika (Truus) GUMMELS (zie V.168).
Gehuwd te USA met Peter C JACOBS (VI.456), geboren te USA.
Uit dit huwelijk:
1.
Elisabeth JACOBS (VII.413), geboren te USA.
2.
Alexander Eduard JACOBS (VII.414), geboren te USA.

V.170
Henriette Cornellie (Hetty) GUMMELS, dochter van Eduard Alexander (Lex) GUMMELS (IV.33) en Reina Alouise TAMMENGA (zie IV.34).
Gehuwd te Suriname met Albert Heinrich van DIJK, 24 jaar oud (V.169), landbouw ir. Geboren op 11‑12‑1931 te Suriname, overleden op 05‑06‑2011 te Paramaribo op 79-jarige leeftijd, gecremeerd op 11‑06‑2011 te Paramaribo. Werkte in Surinaamse Gouvernementsdienst. Zoon van Albertus Teunis van DIJK, agent van politie, en Albertina Cornelia STOLK.
Uit dit huwelijk:
1.
Anke Hilde van DIJK, geboren te Paramaribo (zie VI.459).
2.
Cornelly Louise (Nelleke) van DIJK (VI.460), geboren te Paramaribo.
3.
Sandra Monique van DIJK, geboren te Suriname (zie VI.462).
4.
Else Jolanda (Els) van DIJK, geboren te Paramaribo (zie VI.464).
5.
Eduard Albert van DIJK (VI.465), geboren te Texas, USA.
6.
Martin Michael van DIJK (VI.466), geboren te Paramaribo.

VI.459
Anke Hilde van DIJK, geboren te Paramaribo, dochter van Albert Heinrich van DIJK (V.169), landbouw ir., en Henriette Cornellie (Hetty) GUMMELS (zie V.170).
Gehuwd te USA met Alva Bowen MCMULLIAN (VI.458), geboren te USA.
Uit dit huwelijk:
1.
Jennifer MCMULLIAN (VII.415), geboren te USA.

VI.462
Sandra Monique van DIJK, geboren te Suriname, dochter van Albert Heinrich van DIJK (V.169), landbouw ir., en Henriette Cornellie (Hetty) GUMMELS (zie V.170).
Gehuwd te St. Petersburg, Florida, USA met Jack Jr. HARRIS (VI.461), geboren te Miami, Florida, USA.
Uit dit huwelijk:
1.
Joshua Albert van DIJK (VII.416), geboren te St. Petersburg, Florida, USA.

VI.464
Else Jolanda (Els) van DIJK, geboren te Paramaribo, dochter van Albert Heinrich van DIJK (V.169), landbouw ir., en Henriette Cornellie (Hetty) GUMMELS (zie V.170).
Gehuwd te USA met Roderick HAGEN (VI.463), geboren te USA.
Uit dit huwelijk:
1.
Sarah Michelle HAGEN (VII.417), geboren te USA.
2.
Emily Lauren HAGEN (VII.418), geboren te USA.
3.
Alexander Norman (Alex) HAGEN (VII.419), geboren te Georgia, USA.
4.
Christopher Roderick (Chris) HAGEN (VII.420), geboren te Georgia, USA.

V.171
Eduard (Bim) GUMMELS, Piloot, ondernemer, geboren te Paramaribo. Bim Gummels richtte samen met Kelly en met zijn broer Gerhard Heinrich Gummels Surinam Sky Farmers op in 1964. Ze kochten twee Grumman Ag Cats in de VS. Bim en Kelly vlogen deze naar Suriname. Deze trip duurde ongeveer 55 uur met een grondsnelheid van circa 55 mijl/uur grondsnelheid.
Na ongeveer een jaar kochten de broers Kelly uit en Surinam Sky Farmers was helemaal van de Gummels. Kort daarna werd GumAir opgericht onder beheer van Pieter Hein en Alexander (Alex) Gummels te Zorg en Hoop.
 
Bim won de wielerwedstrijd over 15000m op augustus 1953 (Het nieuws: algemeen dagblad, 3 september 1953).
Zoon van Eduard Alexander (Lex) GUMMELS (IV.33) en Reina Alouise TAMMENGA (zie IV.34).
Gehuwd (1) te Amsterdam met Rita Dolores HAASWIJK (V.172), geboren te Oranjestad, Aruba.
Gehuwd (2) te Nongkae, Thailand met Wanphen ONNA (V.173), geboren te Bangkok, Thailand.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jim Eduard GUMMELS, geboren te Montreal, Canada (zie VI.467).
2.
Eric Michael GUMMELS, geboren te Montreal, Canada (zie VI.470).
3.
Judith Anita GUMMELS, geboren te Paramaribo (zie VI.473).
4.
Steve Roger GUMMELS (VI.474), geboren te Wageningen, Suriname.

VI.467
Jim Eduard GUMMELS, geboren te Montreal, Canada, zoon van Eduard (Bim) GUMMELS (zie V.171) en Rita Dolores HAASWIJK (V.172).
Gehuwd (1) te Paramaribo met Joleen Elisabeth LARETT (VI.468), geboren te Paramaribo.
Gehuwd (2) met Marjorie CUEPENS (VI.469).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Meghan Loreen GUMMELS (VII.421), geboren te Paramaribo.
2.
Mitch Justin GUMMELS (VII.422), geboren te Paramaribo.
Uit het tweede huwelijk:
3.
Kyle Eduard GUMMELS (VII.423).
4.
Jordan Alex Erwin GUMMELS (VII.424).

VI.470
Eric Michael GUMMELS, geboren te Montreal, Canada, zoon van Eduard (Bim) GUMMELS (zie V.171) en Rita Dolores HAASWIJK (V.172).
Gehuwd te Wageningen, Suriname met Kathleen Sybille LIEVELD (VI.471), geboren te Wageningen, Suriname.
Uit dit huwelijk:
1.
Justin Duane GUMMELS (VII.425), geboren te Nickerie.
2.
Vince Michael GUMMELS (VII.426), geboren te Wageningen, Suriname.
3.
Raisa Shireen GUMMELS (VII.427), geboren te Nickerie.

VI.473
Judith Anita GUMMELS, geboren te Paramaribo, dochter van Eduard (Bim) GUMMELS (zie V.171) en Rita Dolores HAASWIJK (V.172).
Gehuwd te Culport, Mississippi, USA met Marc Andre MOUNER (VI.472), geboren te Culport Mississippi, USA.
Uit dit huwelijk:
1.
Matthew Paul MOUNER (VII.428), geboren te Mobile, Alabama, USA.
Gehuwd met Amanda RAILEY (VII.429), geboren te Alabama, USA.
2.
Jeffry Steven MOUNER (VII.430), geboren te Mobile, Alabama, USA.

V.175
Hilda Abrahamine (Miene) GUMMELS, geboren te Paramaribo, dochter van Eduard Alexander (Lex) GUMMELS (IV.33) en Reina Alouise TAMMENGA (zie IV.34).
Gehuwd te Canada met Joseph William (Bill) LEWIS (V.174), geboren te Canada.
Uit dit huwelijk:
1.
Helen Louise LEWIS (VI.475), geboren te Montreal, Canada.
2.
Alexandra Marie LEWIS (VI.476), geboren te Montreal, Canada.

V.176
Sophia Johanna (Sophie) GUMMELS, geboren te Paramaribo, dochter van Eduard Alexander (Lex) GUMMELS (IV.33) en Reina Alouise TAMMENGA (zie IV.34).
Gehuwd te Suriname met Edmund Hendrijkus van DIJK, 24 jaar oud (zie IV.88).
Uit dit huwelijk:
1.
Rinie van DIJK, geboren te Suriname (zie VI.478).
2.
Alexander (Lex) van DIJK, geboren te Suriname (zie VI.479).
3.
Gerard George (Geert) van DIJK, geboren te Suriname (zie VI.481).
4.
Gertrude (Trudy) van DIJK, geboren te Paramaribo (zie VI.483).
5.
Robert Edmund van DIJK, geboren te Suriname (zie VI.484).

VI.478
Rinie van DIJK, geboren te Suriname, dochter van Edmund Hendrijkus van DIJK (zie IV.88) en Sophia Johanna (Sophie) GUMMELS (zie V.176).
Gehuwd te Amsterdam met Hans NUBERG (VI.477), geboren te Nederland.
Uit dit huwelijk:
1.
Raoul NUBERG (VII.431), geboren te Amsterdam.
2.
Alain Robert NUBERG (VII.432), geboren te Amsterdam.

VI.479
Alexander (Lex) van DIJK, geboren te Suriname, zoon van Edmund Hendrijkus van DIJK (zie IV.88) en Sophia Johanna (Sophie) GUMMELS (zie V.176).
Gehuwd te Ohio, USA met Sandra Jane (Sandy) BEAVERS (VI.480), geboren te USA.
Uit dit huwelijk:
1.
Brian Ray van DIJK (VII.433), geboren te Paramaribo.
2.
Kevin Alexander van DIJK (VII.434), geboren te Paramaribo.
3.
Joey Edmund van DIJK (VII.435), geboren te Paramaribo.

VI.481
Gerard George (Geert) van DIJK, geboren te Suriname, zoon van Edmund Hendrijkus van DIJK (zie IV.88) en Sophia Johanna (Sophie) GUMMELS (zie V.176).
Gehuwd te Texas met Orsilia van BRUSSEL (zie VI.189).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder VI.189).

VI.483
Gertrude (Trudy) van DIJK, geboren te Paramaribo, dochter van Edmund Hendrijkus van DIJK (zie IV.88) en Sophia Johanna (Sophie) GUMMELS (zie V.176).
Gehuwd te Tampa, Florida, USA met Daniel (Dan) LICOURT (VI.482), geboren te USA.
Uit dit huwelijk:
1.
Nicole Sophia LICOURT (VII.436), geboren te Tampa, Florida, USA.
2.
Daniel LICOURT (VII.437).

VI.484
Robert Edmund van DIJK, geboren te Suriname, zoon van Edmund Hendrijkus van DIJK (zie IV.88) en Sophia Johanna (Sophie) GUMMELS (zie V.176).
Gehuwd te Paramaribo met Tanja TIMMER (VI.485), geboren te Suriname, dochter van Herman Harry TIMMER, inspecteur Onderwijs, en Loepi Carmelita MONIZ.
Uit dit huwelijk:
1.
Nikita Roxann van DIJK (VII.438), geboren te Paramaribo.
2.
Jake Collin van DIJK (VII.439), geboren te Paramaribo.

V.177
George Jan GUMMELS, zoon van Eduard Alexander (Lex) GUMMELS (IV.33) en Reina Alouise TAMMENGA (zie IV.34).
Gehuwd te Paramaribo met Joyce Wallie STOLK (V.178), geboren te Paramaribo, dochter van Willem Christoffer (Wim) STOLK, militair KNIL, veehouder. landbouwer, en Meta Cornelia MONIZ.
Uit dit huwelijk:
1.
Barbara Jane GUMMELS (VI.487), geboren te Paramaribo.
Gehuwd te Orlando, Florida, USA, gescheiden van Edgar Lewis VELEZ (VI.486), geboren te Puerto Rico.
2.
Emerance Marjam GUMMELS (VI.488), geboren te Suriname.
3.
Milko Heinrich GUMMELS (VI.489), geboren te Paramaribo.

V.179
Pieter Hein (Piet Hein) GUMMELS, piloot (GUM-AIR), geboren op 16‑08‑1941, overleden op 11‑02‑2001 te Nieuw Jacobkondre, Brokopondo op 59-jarige leeftijd. Vliegtuig botst tegen berghelling
Een Nomad vliegtuig van de chartermaatschappij Gumair is vanmorgen vroeg tegen een berghelling in Brokopondo gevlogen. Van de piloot, Piet Gummels en de 9 passagiers is nog niets bekend, maar de kans is groot dat ze allemaal zijn omgekomen. Het toestel met zes Braziliaanse goudzoekers en drie binnenlandbewoners, vertrok rond half negen 's morgens vanuit het vliegveld Zorg en Hoop. Het botste tegen een berg aan nabij het dorp Nieuw Jacobkondre in de omgeving van het Brokopondo Stuwmeer. De piloot wilde landen op een vliegveld dat tussen twee bergen ligt. Er is een helicopter naar de lokatie van de crash gegaan om poolshoogte te nemen. Het onderzoek wordt bemoeilijkt door de ontoegankelijkheid van het gebied. Het Nationaal Leger zal eventueel met helicopters militairen neerlaten om te zoeken naar overlevenden. Zolang de politie geen groen licht geeft kunnen de namen van de passagiers niet worden vrijgegeven.
Minister Guno Castelen van Transport, Communicatie en Toerisme, is naar Nieuw Jakobkondre gevlogen om zich te oriënteren.
[De Ware Tijd, 10 februari 2001]
 
Lijken Braziliaanse vliegrampslachtoffers naar hun vaderland.
De lijken van zes Brazilianen die op zaterdag 10 februari bij een vliegtuigongeluk nabij Nyun Jacobkondre zijn omgekomen, zijn gisteren naar Brazilië vervoerd om daar te worden begraven. Het heeft veel eigen initiatief gekost om het geld voor het transport bijeen te krijgen.
Gisteravond werd in de Driekoningenkerk een troostdienst gehouden ter nagedachtenis van Raimundo Madolera Gomes (Nonato Viola), Maria do Socorro Santos Brito, Francisco da Silva Barbosa, Marilene Correia Palmas, Maria Isabel Pereira Maciel en Marcia Christina Santos Maciel.
De dienst werd georganiseerd door het ComitΘ Vliegramp Nyun Jacobkondre onder leiding van Elisabeth Vega. De ministers Guno Castelen van Transport, Communicatie en Toerisme en Ronald Assen van Defensie woonden de dienst bij. Ook de districtscommissaris van Sipaliwini, Rudie Strijk, toonde belangstelling.
Pieter Hein Gummels, de piloot die het Nomad toestel van de vliegmaatschappij Gum Air NV bestuurde en ook omkwam, is gistermiddag in familieverband gecremeerd. Aan de Gummelsweg was er voor de crematie gelegenheid tot het nemen van afscheid en een uitvaartdienst.
Jim Anini, ook een van de slachtoffers, wordt maandag begraven. In de Ismay van Wilgensporthal zal deze bekende Surinamer opgebaard liggen voor het nemen van afscheid. Het is niet bekend wanneer Remy Black en Glenn Papoe ten grave worden gedragen.
[De Ware Tijd, 17 februari 2001]
, zoon van Eduard Alexander (Lex) GUMMELS (IV.33) en Reina Alouise TAMMENGA (zie IV.34).
Gehuwd (1) te Suriname met Maureen CABELL (V.180), geboren te Paramaribo.
Gehuwd (2) te Paramaribo met Gerda Yvonne MONIZ (V.181), geboren te Suriname.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Wayne Elwood GUMMELS (VI.490), geboren te Paramaribo.
2.
Gordon Howard GUMMELS (VI.491), geboren te Paramaribo.
Uit het tweede huwelijk:
3.
Greg Mario GUMMELS (VI.492), geboren te Paramaribo.

V.182
William Alexander (Lex) GUMMELS, Onderhoudsmonteur vliegveld Zorg en Hoop, Paramaribo, directeur GumAir, zoon van Eduard Alexander (Lex) GUMMELS (IV.33) en Reina Alouise TAMMENGA (zie IV.34).
Gehuwd te Paramaribo met Hanna Hendrikje LOOR (V.183), geboren te Paramaribo, dochter van Albert KIST en Celestine Caroline (Tine) LOOR.
Uit dit huwelijk:
1.
Natasha GUMMELS, geboren te Wageningen, Suriname (zie VI.494).
2.
Jo Ann GUMMELS, geboren te Wageningen, Suriname (zie VI.496).
3.
Dean Patrick GUMMELS (VI.498), geboren te Wageningen,Suriname.

VI.494
Natasha GUMMELS, geboren te Wageningen, Suriname, dochter van William Alexander (Lex) GUMMELS (zie V.182) en Hanna Hendrikje LOOR (V.183).
Gehuwd te Paramaribo met Michael FRANTZEN (VI.493), geboren te Suriname.
Uit dit huwelijk:
1.
Diego FRANTZEN (VII.440), geboren te Paramaribo.

VI.496
Jo Ann GUMMELS, geboren te Wageningen, Suriname, dochter van William Alexander (Lex) GUMMELS (zie V.182) en Hanna Hendrikje LOOR (V.183).
Gehuwd (1) met MEKDESSI (VI.495).
Gehuwd (2) met Arthur Ivan DA COSTA (VI.497).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jordan Dean MEKDESSI (VII.441).
Uit het tweede huwelijk:
2.
Jadon Ivan DA COSTA (VII.442).

V.185
Annelize (Annelies) GUMMELS, geboren op 23‑12‑1945, overleden voor 1999, dochter van Eduard Alexander (Lex) GUMMELS (IV.33) en Reina Alouise TAMMENGA (zie IV.34).
Gehuwd te Nederland met Hans van ROSSUM (V.184), geboren te Nederland.
Uit dit huwelijk:
1.
Irene van ROSSUM (VI.499), geboren te Nederland.
2.
Madelon van ROSSUM (VI.500), geboren te Nederland.

V.186
Henk GUMMELS, Piloot, zoon van Eduard Alexander (Lex) GUMMELS (IV.33) en Reina Alouise TAMMENGA (zie IV.34).
Gehuwd te Paramaribo met Jennifer BRANDON (zie V.276).
Uit dit huwelijk:
1.
Penelope Jane GUMMELS (VI.502), geboren te Paramaribo.
Gehuwd te Miami, Florida, USA met Duane Leigh WESOLICK (VI.501), geboren te USA.
2.
Winston Jesse GUMMELS (VI.503), geboren te Paramaribo.
3.
Scott Anthonie Dean GUMMELS (VI.504), geboren te Paramaribo.

IV.36
Bertha Henriette (tante Be) TAMMENGA, onderwijzeres, geboren op 31‑01‑1908 te Paramaribo, overleden op 25‑07‑2004 te Paramaribo op 96-jarige leeftijd, begraven te Annette's Hof, Paramaribo, dochter van Hendrijkes Jacob TAMMENGA (zie III.5) en Geertruida Johanna (Trude) BAKKER (III.6).
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 22‑08‑1944 te Paramaribo met Anne Duurt van DIJK, 33 jaar oud (IV.35), ingenieur landbouwer, geboren op 23‑09‑1910 te Den Haag, overleden 1991 te Nickerie. Eigenaar groot rijstbedrijf in Nickerie, zoon van Hero Nicolaas van DIJK en Grietje BOYKEMA.
Uit dit huwelijk:
1.
Hanne Nicolaas van DIJK (V.187), geboren te Nickerie.

II.4
Reinbertus Aloysius (Bertus) TAMMENGA, Landbouwer, Lid Koloniale Raad, geboren op 16‑04‑1841 te Ulrum, Groningen. Aangifte datum 19 april 1841, overleden op 02‑03‑1922 te Paramaribo op 80-jarige leeftijd. Reinbertus is lid geweest van de Koloniale Raad (aftredend in 1900, 1903, 1906, 1909(?) en 1912). De R.A. Tammenga school is naar hem vernoemd in verband met zijn inspanningen voor onderwijs voor de kolonisten. Als in 1920 het 75-jarige bestaan van de kolonisten wordt gevierd is hij de laatste oorspronkelijke kolonist die nog in leven is.
Gedenkpenning 1920 ontvangen. Woonde aan de Verlengde Gemenelandsweg
, zoon van Henderijkes Jacobs TAMMENGA (zie I.1) en Grietje Rentjes WERKMAN (I.2).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 31‑01‑1866 te Paramaribo met Neeltje van RAVENSWAAIJ (van Ravenswaay), 22 jaar oud (II.5), geboren op 04‑07‑1843 te Stichts-Veenendaal, overleden na 1894 te Suriname, dochter van Anthonie (Antoon) van RAVENSWAAIJ (van Ravenswaay) en Jannetje SUKKEL.
Uit dit huwelijk:
1.
Margaretha Johanna TAMMENGA, geboren 1866 (zie III.7).
2.
Geertruida Hermina TAMMENGA (III.8), geboren 1872.
3.
Jacob Anthonie TAMMENGA (III.9), geboren 1874, overleden ca 1914.
4.
Frederika Johanna TAMMENGA, geboren 1878 (zie III.10).

III.7
Margaretha Johanna TAMMENGA, geboren 1866, dochter van Reinbertus Aloysius (Bertus) TAMMENGA (zie II.4) en Neeltje van RAVENSWAAIJ (van Ravenswaay) (II.5).
Kind:
1.
Petronella TAMMENGA, geboren op 09‑05‑1888 te Paramaribo (zie IV.40).

IV.40
Petronella TAMMENGA, geboren op 09‑05‑1888 te Paramaribo, overleden na 1950, dochter van Margaretha Johanna TAMMENGA (zie III.7).
Gehuwd met Reinier Machiel Adriaan (Rennie) HENSEN (IV.39), geboren te Curacao.
Uit dit huwelijk:
1.
Aloysius Michiel Cornelis HENSEN (V.188), geboren te Paramaribo.
2.
Frederik Adriaan Antonius HENSEN (V.189), geboren te Paramaribo.
3.
Hendrik Ludwig René HENSEN, geboren te Paramaribo (zie V.190).
4.
Augusta Wilfriede Maria HENSEN (V.192), geboren op 28‑08‑1932 te Paramaribo, overleden op 20‑04‑2018 te Nederland op 85-jarige leeftijd.
5.
Marcel Alphonsius August HENSEN (V.193), geboren te Paramaribo.
6.
Bert HENSEN (V.194), overleden ca 2008 te Curacao.

V.190
Hendrik Ludwig René HENSEN, geboren te Paramaribo, zoon van Reinier Machiel Adriaan (Rennie) HENSEN (IV.39) en Petronella TAMMENGA (zie IV.40).
Gehuwd met Roosje Magdalena OVEREEM (V.191), dochter van Jan Gerardus OVEREEM en Adelina MACKZ.
Uit dit huwelijk:
1.
Carmelita Margaretha Felicita HENSEN, geboren te Paramaribo (zie VI.506).
2.
Sieglien Adeline HENSEN, geboren te Paramaribo (zie VI.508).
3.
Shirley Joyce Petronella HENSEN, geboren te Paramaribo (zie VI.510).
4.
Roy Dionie HENSEN, geboren te Paramaribo (zie VI.511).
5.
Ronald Reinier HENSEN, geboren te Paramaribo (zie VI.513).
6.
Hinie HENSEN (zie VI.514).
7.
Iwan HENSEN (zie VI.515).
8.
Gladys HENSEN (zie VI.518).
9.
Wensley HENSEN (zie VI.519).
10.
Telvie HENSEN (zie VI.521).
11.
Urlien HENSEN (zie VI.524).
12.
Lydia HENSEN (zie VI.525).
13.
Kathleen HENSEN (zie VI.527).

VI.506
Carmelita Margaretha Felicita HENSEN, geboren te Paramaribo, dochter van Hendrik Ludwig René HENSEN (zie V.190) en Roosje Magdalena OVEREEM (V.191).
Gehuwd met Mr. John van der KUYP (VI.505), Onderwijzer, advocaat, minister, overleden 2008. Heeft te maken gehad met de Status Aparte van Aruba.
Uit dit huwelijk:
1.
Nathaly van der KUYP (VII.443).
2.
Sharda van der KUYP (VII.444).
3.
Sean‑Paul van der KUYP (VII.445).
4.
Daniel van der KUYP (VII.446).

VI.508
Sieglien Adeline HENSEN, geboren te Paramaribo, dochter van Hendrik Ludwig René HENSEN (zie V.190) en Roosje Magdalena OVEREEM (V.191).
Gehuwd met Iwan Desire MENKE (VI.507), Leraar Engels en Nederlands, zoon van Alwin MENKE en Annie LEURS.
Uit dit huwelijk:
1.
Ida Genevieve MENKE (VII.447).
2.
drs. Brian Guno MENKE (VII.448).
3.

VII.449
Michael Dennis Ivo MENKE, zoon van Iwan Desire MENKE (VI.507), Leraar Engels en Nederlands, en Sieglien Adeline HENSEN (zie VI.508).
Gehuwd met Keren LASKI (VII.450), dochter van Mordechai LASKI en Thea Aldegonda Maria ROOS.
Uit dit huwelijk:
1.
Ella Tsvia MENKE (VIII.85).
2.
Rommy Lee MENKE (VIII.86).
3.
Ido Liam MENKE (VIII.87).

VI.510
Shirley Joyce Petronella HENSEN, geboren te Paramaribo, dochter van Hendrik Ludwig René HENSEN (zie V.190) en Roosje Magdalena OVEREEM (V.191).
Gehuwd met Ewald NABIBAKS (VI.509).
Uit dit huwelijk:
1.
Lionel NABIBAKS (zie VII.451).
2.
Peter NABIBAKS (zie VII.452).
3.
Rais NABIBAKS (zie VII.454).
4.
Raoul NABIBAKS (zie VII.456).

VII.451
Lionel NABIBAKS, zoon van Ewald NABIBAKS (VI.509) en Shirley Joyce Petronella HENSEN (zie VI.510).
Kinderen:
1.
Navaro NABIBAKS (VIII.88).
2.
Shade NABIBAKS (VIII.89).

VII.452
Peter NABIBAKS, zoon van Ewald NABIBAKS (VI.509) en Shirley Joyce Petronella HENSEN (zie VI.510).
Gehuwd met Jenny DJOEKASAN (VII.453).
Uit dit huwelijk:
1.
Dean NABIBAKS (VIII.90).
2.
Sjanna NABIBAKS (VIII.91).

VII.454
Rais NABIBAKS, zoon van Ewald NABIBAKS (VI.509) en Shirley Joyce Petronella HENSEN (zie VI.510).
Gehuwd met Lea HASNOE (VII.455).
Uit dit huwelijk:
1.
Ila NABIBAKS (VIII.92).

VII.456
Raoul NABIBAKS, zoon van Ewald NABIBAKS (VI.509) en Shirley Joyce Petronella HENSEN (zie VI.510).
Gehuwd met Sisha TAN A KIAM (VII.457).
Uit dit huwelijk:
1.
Miranda NABIBAKS (VIII.93).

VI.511
Roy Dionie HENSEN, geboren te Paramaribo, zoon van Hendrik Ludwig René HENSEN (zie V.190) en Roosje Magdalena OVEREEM (V.191).
Gehuwd met Thea (VI.512).
Uit dit huwelijk:
1.
Robert HENSEN (VII.458).

VI.513
Ronald Reinier HENSEN, geboren te Paramaribo, zoon van Hendrik Ludwig René HENSEN (zie V.190) en Roosje Magdalena OVEREEM (V.191).
Kinderen:
1.
Farida HENSEN (zie VII.459).
2.
Santusha HENSEN (zie VII.460).

VII.459
Farida HENSEN, dochter van Ronald Reinier HENSEN (zie VI.513).
Kind:
1.
Jairo ALKEN (VIII.94).

VII.460
Santusha HENSEN, dochter van Ronald Reinier HENSEN (zie VI.513).
Kind:
1.
Jazzlyn NEYHORST (VIII.95).

VI.514
Hinie HENSEN, zoon van Hendrik Ludwig René HENSEN (zie V.190) en Roosje Magdalena OVEREEM (V.191).
Kinderen:
1.
Jane HENSEN (zie VII.462).
2.
Fivar HENSEN (VII.463).
Gehuwd met Chantal BOLWERK (VII.464).
3.
Ricky HENSEN (VII.465).
4.
Shayen HENSEN (VII.466).

VII.462
Jane HENSEN, dochter van Hinie HENSEN (zie VI.514).
Gehuwd met Gary CARLSON (VII.461).
Uit dit huwelijk:
1.
Aidan CARLSON (VIII.96).
2.
Nadia CARLSON (VIII.97).

VI.515
Iwan HENSEN, zoon van Hendrik Ludwig René HENSEN (zie V.190) en Roosje Magdalena OVEREEM (V.191).
Gehuwd met Jemeh SEROON (VI.516).
Uit dit huwelijk:
1.
Janette HENSEN (zie VII.468).
2.
Irida HENSEN (VII.470).
Gehuwd met Jason HEYMANS (VII.469).
3.
Priscilla HENSEN (VII.472).
Gehuwd met Kelley HERMELIJN (VII.471).
4.
Jason HENSEN (VII.473).
5.
Isjcy HENSEN (VII.474).

VII.468
Janette HENSEN, dochter van Iwan HENSEN (zie VI.515) en Jemeh SEROON (VI.516).
Gehuwd met Hendrik MUSSENDIJK (VII.467).
Uit dit huwelijk:
1.
Ike HENSEN (VIII.98).
2.
Jahill MUSSENDIJK (VIII.99).
3.
Eli MUSSENDIJK (VIII.100).

VI.518
Gladys HENSEN, dochter van Hendrik Ludwig René HENSEN (zie V.190) en Roosje Magdalena OVEREEM (V.191).
Gehuwd met Roberto WATAMALEO (VI.517).
Uit dit huwelijk:
1.
2.
Marlon Roberto WATAMALEO (VII.477).
3.
Carlos Alberto WATAMALEO (VII.478).

VII.476
Monique Marina WATAMALEO, dochter van Roberto WATAMALEO (VI.517) en Gladys HENSEN (zie VI.518).
Gehuwd met Jeroen BOOM (VII.475).
Uit dit huwelijk:
1.
Roos Machteld BOOM (VIII.101).
2.
Sofie Julie BOOM (VIII.102).

VI.519
Wensley HENSEN, zoon van Hendrik Ludwig René HENSEN (zie V.190) en Roosje Magdalena OVEREEM (V.191).
Gehuwd met Marijke (VI.520).
Uit dit huwelijk:
1.
Cheryl POPCKE (VII.479).
2.
Vanessa HENSEN (zie VII.480).
3.
Damian HENSEN (VII.481).
4.
Jeefy HENSEN (VII.482).
5.
Evert HENSEN (VII.483).

VII.480
Vanessa HENSEN, dochter van Wensley HENSEN (zie VI.519) en Marijke (VI.520).
Kinderen:
1.
Mike HENSEN (VIII.103).
2.
Kim HENSEN (VIII.104).

VI.521
Telvie HENSEN, zoon van Hendrik Ludwig René HENSEN (zie V.190) en Roosje Magdalena OVEREEM (V.191).
Gehuwd met Indra DOERGA (VI.522).
Uit dit huwelijk:
1.
Dino HENSEN (VII.484).
2.
Roel HENSEN (VII.485).

VI.524
Urlien HENSEN, dochter van Hendrik Ludwig René HENSEN (zie V.190) en Roosje Magdalena OVEREEM (V.191).
Gehuwd met Kenneth HENSEN (VI.523).
Uit dit huwelijk:
1.
Kimberley HENSEN (VII.486).
2.
Jerno HENSEN (VII.487).

VI.525
Lydia HENSEN, dochter van Hendrik Ludwig René HENSEN (zie V.190) en Roosje Magdalena OVEREEM (V.191).
Kinderen:
1.
Sierra HEWITT (VII.488).
2.
Felicia HEWITT (VII.489).
3.
Liza HEWITT (VII.490).

VI.527
Kathleen HENSEN, dochter van Hendrik Ludwig René HENSEN (zie V.190) en Roosje Magdalena OVEREEM (V.191).
Gehuwd met Romeo BOSCHMANS (VI.526).
Uit dit huwelijk:
1.
Charmaine BOSCHMANS (VII.491).
2.
Sarah BOSCHMANS (VII.492).
3.
Matthew BOSCHMANS (VII.493).

III.10
Frederika Johanna TAMMENGA, geboren 1878, dochter van Reinbertus Aloysius (Bertus) TAMMENGA (zie II.4) en Neeltje van RAVENSWAAIJ (van Ravenswaay) (II.5).
Kind:
1.
Hendrika (IV.41), geboren ca 1900. Overleden op 24-jarige leeftijd aan astma.

II.9
Jan TAMMENGA, Landbouwer, geboren op 01‑06‑1857, overleden op 11‑07‑1921 op 64-jarige leeftijd. In 1895 18 runderen, 1 paard en 29 ha land in eigendom. Zoon van Henderijkes Jacobs TAMMENGA (zie I.1) en Frederika DOBBENBERG (I.3), Landbouwer, winkelierster.
Ondertrouwd op 10‑05‑1889 te Paramaribo, gehuwd op 31-jarige leeftijd op 22‑05‑1889 met Cornelia Maria VELDHUIZEN (Velthuizen), 17 jaar oud (II.10), geboren op 24‑09‑1871 te District Suriname, overleden op 28‑03‑1907 te District Suriname op 35-jarige leeftijd, dochter van Teunis VELDHUIZEN (Velthuizen) en Hermina van LEIJEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Hermina Frederika TAMMENGA, geboren op 06‑01‑1891 te Paramaribo (zie III.12).
2.
Hendrika Reindina TAMMENGA, geboren 1892 te Paramaribo (zie III.14).
3.
Jan Cornelis TAMMENGA, geboren op 04‑08‑1895 te Paramaribo (zie III.15).

III.12
Hermina Frederika TAMMENGA, geboren op 06‑01‑1891 te Paramaribo, overleden op 27‑02‑1966 te Paramaribo op 75-jarige leeftijd, dochter van Jan TAMMENGA (zie II.9) en Cornelia Maria VELDHUIZEN (Velthuizen) (II.10).
Ondertrouwd jan 1913 te Paramaribo, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05‑02‑1913 te Paramaribo met Arthur Andre HEDGES ABRAHAMSZ, 26 jaar oud (III.11), gouvernements ambtenaar, geboren op 23‑01‑1887 te Paramaribo, overleden op 15‑07‑1971 te Paramaribo op 84-jarige leeftijd, zoon van Johannes George Cornelis ABRAHAMSZ en Albertina Charlotte ZSCHUSCHEN.
Uit dit huwelijk:
1.
2.
Elfride HEDGES ABRAHAMSZ, geboren op 18‑06‑1915 te Paramaribo (zie IV.45).
3.
Ernestine HEDGES ABRAHAMSZ (IV.47), geboren 1916, overleden op 03‑10‑1945 te Paramaribo.
Gehuwd met Paul August CORONEL (IV.46), zoon van Joseph Egbertus CORONEL en Louise Francine WIJNGAARD. {Hij is later gehuwd met Thelma VERVUURT, overleden op 02‑07‑1957 te Paramaribo. Hij is later gehuwd met Helene Suzanne BOCKHOVE.}
4.
5.

IV.42
Ronald HEDGES ABRAHAMSZ, zoon van Arthur Andre HEDGES ABRAHAMSZ (III.11), gouvernements ambtenaar, en Hermina Frederika TAMMENGA (zie III.12).
Gehuwd met Georgine Heloise (Siene) AMO (IV.43).
Uit dit huwelijk:
1.
Gerda HEDGES, geboren te Aruba (zie V.196).
2.
Carmen HEDGES, geboren te Aruba (zie V.198).
3.
Ronny HEDGES, geboren te Aruba (zie V.199).
4.
Rick HEDGES, geboren te San Nicolas, Aruba (zie V.200).
5.
Maira HEDGES (V.202).

V.196
Gerda HEDGES, geboren te Aruba, dochter van Ronald HEDGES ABRAHAMSZ (zie IV.42) en Georgine Heloise (Siene) AMO (IV.43).
Gehuwd met D FABER (V.195).
Uit dit huwelijk:
1.
Natalie FABER (VI.528).
2.
Menno FABER (VI.529).

V.198
Carmen HEDGES, geboren te Aruba, dochter van Ronald HEDGES ABRAHAMSZ (zie IV.42) en Georgine Heloise (Siene) AMO (IV.43).
Gehuwd met G E DONGEN (V.197).
Uit dit huwelijk:
1.
Ivo DONGEN (VI.530).
2.
Asja DONGEN (VI.531).
3.
Camiel DONGEN (VI.532).

V.199
Ronny HEDGES, geboren te Aruba, zoon van Ronald HEDGES ABRAHAMSZ (zie IV.42) en Georgine Heloise (Siene) AMO (IV.43).
Kinderen:
1.
Dyno HEDGES (VI.533).
2.
Daphny HEDGES (VI.534).

V.200
Rick HEDGES, geboren te San Nicolas, Aruba, zoon van Ronald HEDGES ABRAHAMSZ (zie IV.42) en Georgine Heloise (Siene) AMO (IV.43).
Samenwonend met Agatha Monica SCHUT (V.201).
Uit deze relatie:
1.
Amber HEDGES (VI.535).
2.
Mitzi HEDGES (VI.536).
3.
Luna HEDGES (VI.537).

IV.45
Elfride HEDGES ABRAHAMSZ, geboren op 18‑06‑1915 te Paramaribo, overleden op 04‑12‑2004 te Voorschoten op 89-jarige leeftijd, dochter van Arthur Andre HEDGES ABRAHAMSZ (III.11), gouvernements ambtenaar, en Hermina Frederika TAMMENGA (zie III.12).
Gehuwd met Wilhelmus FRANSE (IV.44), geboren op 03‑01‑1917 te Batavia, overleden op 03‑12‑2002 te Voorschoten op 85-jarige leeftijd, zoon van FRANSE, konstabel bij de marine, en Cornelia MULDER.
Uit dit huwelijk:
1.
Eddy FRANSE, geboren te Eindhoven (zie V.203).
2.
Oscar FRANSE, geboren te Willemstad, Curaçao (zie V.205).
3.
Martha FRANSE, geboren te Willemstad, Curaçao (zie V.207).
4.
Gerard FRANSE (V.208), geboren te Willemstad, Curaçao.

V.203
Eddy FRANSE, geboren te Eindhoven, zoon van Wilhelmus FRANSE (IV.44) en Elfride HEDGES ABRAHAMSZ (zie IV.45).
Gehuwd met Johanna AALDERS (V.204).
Uit dit huwelijk:
1.
Michiel FRANSE, geboren te Delft (zie VI.538).
2.
Annemiek FRANSE (VI.540).

VI.538
Michiel FRANSE, geboren te Delft, zoon van Eddy FRANSE (zie V.203) en Johanna AALDERS (V.204).
Gehuwd met Fleur Alette LYCKLAMA a NIJHEHOLT (VI.539).
Uit dit huwelijk:
1.
Phelien FRANSE (VII.494), geboren te Leiderdorp.
2.
Bart FRANSE (VII.495), geboren te Dubai, VAE.

V.205
Oscar FRANSE, geboren te Willemstad, Curaçao, zoon van Wilhelmus FRANSE (IV.44) en Elfride HEDGES ABRAHAMSZ (zie IV.45).
Gehuwd met Geesje BENTHUM (V.206).
Uit dit huwelijk:
1.
Ewout FRANSE (VI.541), geboren te Den Haag.
2.
Robert FRANSE, geboren te Leiderdorp (zie VI.542).

VI.542
Robert FRANSE, geboren te Leiderdorp, zoon van Oscar FRANSE (zie V.205) en Geesje BENTHUM (V.206).
Samenwonend met Gwendolyn Marjolein Johanna Maria van ROOIJ (VI.543), geboren te Naarden.
Uit deze relatie:
1.
Philine Ghislaine FRANSE (VII.496), geboren te Den Haag.

V.207
Martha FRANSE, geboren te Willemstad, Curaçao, dochter van Wilhelmus FRANSE (IV.44) en Elfride HEDGES ABRAHAMSZ (zie IV.45).
Kind:
1.
Sander FRANSE (VI.544), geboren te Amsterdam.

IV.48
André HEDGES ABRAHAMSZ, zoon van Arthur Andre HEDGES ABRAHAMSZ (III.11), gouvernements ambtenaar, en Hermina Frederika TAMMENGA (zie III.12).
Gehuwd met Juliette TJON KONG HONG (IV.49), geboren op 28‑08‑1926, overleden op 06‑08‑2013 te Paramaribo op 86-jarige leeftijd, begraven op 10‑08‑2013 te Anette's Hof, Paramaribo, dochter van TJON KONG HONG en Betsy C DOESBURG.
Uit dit huwelijk:
1.
Donald Erik HEDGES (V.209), geboren op 24‑04‑1947 te Paramaribo, overleden op 14‑09‑2005 te Paramaribo op 58-jarige leeftijd.
2.
Mariette HEDGES, geboren te Paramaribo (zie V.211).
3.
Yolanda HEDGES (V.212), geboren te Paramaribo.

V.211
Mariette HEDGES, geboren te Paramaribo, dochter van André HEDGES ABRAHAMSZ (zie IV.48) en Juliette TJON KONG HONG (IV.49).
Gehuwd met LOOR (V.210).
Uit dit huwelijk:
1.
Odette LOOR (zie VI.545).

VI.545
Odette LOOR, dochter van LOOR (V.210) en Mariette HEDGES (zie V.211).
Kinderen:
1.
Dominique LOOR (VII.497).
2.
Marujette LOOR (VII.498).

IV.50
Hedwig HEDGES ABRAHAMSZ, zoon van Arthur Andre HEDGES ABRAHAMSZ (III.11), gouvernements ambtenaar, en Hermina Frederika TAMMENGA (zie III.12).
Gehuwd met GONSALEZ (IV.51).
Uit dit huwelijk:
1.
Frank GONZALES (V.213).
2.
George GONZALES (V.214).
3.
Mildred GONZALES (V.215).

III.14
Hendrika Reindina TAMMENGA, geboren 1892 te Paramaribo, dochter van Jan TAMMENGA (zie II.9) en Cornelia Maria VELDHUIZEN (Velthuizen) (II.10).
Gehuwd op 15‑02‑1916 te Paramaribo met W A Arthur de STÜRLER (III.13), (gepens.) gouv. ambtenaar, geboren 1878, 23-2-1917(!): W.A. de Stürler, Chef afdeling Verkeer te Water, verklaart dat A.I. Hartogh, horlogemakre te Paramaribo, diverse reparaties aan uurwerken van de Afdeeling naar tevredenheid heeft verricht. (Suriname 10 jan 1919), zoon van de STÜRLER en H L M ABERSON. {Hij was eerder samenwonend voor 1807 met de la MAR.}
Uit dit huwelijk:
1.
Louis Adriaan de STURLER (IV.52), geboren 1916, overleden 1928.
2.
Jan Simon de STURLER (IV.53), geboren te Paramaribo.

III.15
Jan Cornelis TAMMENGA, geboren op 04‑08‑1895 te Paramaribo, overleden op 03‑11‑1931 te Paramaribo op 36-jarige leeftijd, zoon van Jan TAMMENGA (zie II.9) en Cornelia Maria VELDHUIZEN (Velthuizen) (II.10).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 28‑02‑1923 te District Suriname met Wilhelmina Hillegonde van DIJK, 21 jaar oud (III.16), geboren op 14‑10‑1901, overleden op 27‑04‑2003 te Oosterbeek op 101-jarige leeftijd, dochter van Gijsbert van DIJK, Landbouwer, en Johanna Margaretha STOLK.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Ewald TAMMENGA, geboren te Paramaribo (zie IV.54).
2.
Ilse TAMMENGA, geboren op 04‑10‑1927 te Paramaribo (zie IV.57).
3.
Humphrey TAMMENGA, geboren te District Suriname (zie IV.58).
4.
Emmij TAMMENGA (IV.61), geboren te District Suriname.
Gehuwd met Henry VERVUURT (IV.60).

IV.54
Jan Ewald TAMMENGA, geboren te Paramaribo, zoon van Jan Cornelis TAMMENGA (zie III.15) en Wilhelmina Hillegonde van DIJK (III.16).
Gehuwd met DIANE (IV.55).
Uit dit huwelijk:
1.
Michael TAMMENGA (V.216).
2.
Kenneth W TAMMENGA (V.217).
3.
Elizabeth TAMMENGA (V.218).

IV.57
Ilse TAMMENGA, geboren op 04‑10‑1927 te Paramaribo, overleden op 09‑09‑2003 te Oosterbeek op 75-jarige leeftijd, dochter van Jan Cornelis TAMMENGA (zie III.15) en Wilhelmina Hillegonde van DIJK (III.16).
Gehuwd met Kees van KOOTEN (IV.56).
Uit dit huwelijk:
1.
Tonny van KOOTEN (V.219), geboren te Suriname.
2.
Jenny van KOOTEN (V.220), geboren te Suriname.

IV.58
Humphrey TAMMENGA, geboren te District Suriname, zoon van Jan Cornelis TAMMENGA (zie III.15) en Wilhelmina Hillegonde van DIJK (III.16).
Gehuwd te Tilburg met Semie SOERATMAN (IV.59), geboren te District Suriname.
Uit dit huwelijk:
1.
Glenn TAMMENGA, geboren te District Suriname (zie V.221).
2.
Gerda TAMMENGA, geboren te District Suriname (zie V.225).
3.
Jerry TAMMENGA (V.226), geboren te District Suriname.
Gehuwd met Thea BUURSMA (V.227), geboren te Drachten.
4.
Jimmy TAMMENGA (V.228), geboren te District Suriname.
Gehuwd met Catharina Pierre (Gonneke) LEMMENS (V.229), geboren te Maastricht, dochter van Jozef Maria (Jef) LEMMENS en Anna Catharina (Jeanette) GROOTHAUSEN.
5.
Monique TAMMENGA (V.230), geboren te Sittard.

V.221
Glenn TAMMENGA, geboren te District Suriname, zoon van Humphrey TAMMENGA (zie IV.58) en Semie SOERATMAN (IV.59).
Echtgenote is Karen MASIUS (V.222), geboren te Susteren.
Gehuwd (2) te Sittard met Pina BRONNEBERG (V.223), geboren te Geleen.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Kimberley TAMMENGA (VI.546), geboren te Susteren.
2.
Vincent TAMMENGA (VI.547), geboren te Susteren.
Uit het tweede huwelijk:
3.
Anais TAMMENGA (VI.548), geboren te Sittard.

V.225
Gerda TAMMENGA, geboren te District Suriname, dochter van Humphrey TAMMENGA (zie IV.58) en Semie SOERATMAN (IV.59).
Gehuwd te Utrecht met Harry ZUIDERVAART (V.224), geboren te Utrecht.
Uit dit huwelijk:
1.
Thijmen Cornelis ZUIDERVAART (VI.549), geboren te Amersfoort.
2.
Jasmijn ZUIDERVAART (VI.550), geboren te Sittard.

II.12
Cornelia TAMMENGA, geboren op 19‑10‑1862 te Paramaribo, overleden op 23‑02‑1937 te Paramaribo op 74-jarige leeftijd, dochter van Henderijkes Jacobs TAMMENGA (zie I.1) en Frederika DOBBENBERG (I.3), Landbouwer, winkelierster.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02‑12‑1885 te Paramaribo met Hendrik van RAVENSWAAY, 27 jaar oud (II.11), Landbouwer, geboren op 27‑06‑1858 te Paramaribo, overleden op 09‑03‑1942 te Paramaribo op 83-jarige leeftijd. Koninklijke onderscheiding: Orde van Oranje Nassau in goud op 28 augustus 1929, zoon van Anthonie (Antoon) van RAVENSWAAIJ (van Ravenswaay) en Jannetje van BAAREN.
Uit dit huwelijk:
1.
Jannetje Hendrika van RAVENSWAAY (III.18), geboren op 20‑08‑1886, overleden op 29‑11‑1979 op 93-jarige leeftijd. Op grafsteen staat 5 augustus 1985 als overlijdensdatum, begraven te Annette's Hof, Paramaribo.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 03‑12‑1913 te Paramaribo met Cornelis PRINS, 26 jaar oud (III.17), geboren op 11‑06‑1887 te Nieuwendam, overleden op 25‑11‑1969 te Paramaribo op 82-jarige leeftijd, begraven te Annette's Hof, Paramaribo. Heeft in 1920 de Herdenkingspenning gekregen - omdat zijn vrouw afstammeling van de oorspronkelijke kolonisten was.
2.
Henderijkes Jacob van RAVENSWAAY (III.19), geboren op 26‑01‑1888 te Paramaribo, overleden op 23‑08‑1917 te Paramaribo op 29-jarige leeftijd. Overleden wegens kopervergiftiging door bespelen trompet.
3.
Gerrit Anthonie van RAVENSWAAY, geboren op 08‑09‑1889 te Paramaribo (zie III.20).
4.
Reinberdina Frederika van RAVENSWAAY (III.22), geboren op 15‑07‑1891 te Paramaribo, overleden op 21‑11‑1971 te Paramaribo op 80-jarige leeftijd.
5.
Frederik Hendrik van RAVENSWAAY, geboren op 16‑04‑1893 te Paramaribo (zie III.23).
6.
Hillegonda Geertruida van RAVENSWAAY, geboren op 15‑01‑1895 te Paramaribo (zie III.25).
7.
Marie Antoinette van RAVENSWAAY, geboren op 13‑01‑1897 te Paramaribo (zie III.26).
8.
Albertus Steven (Bert) van RAVENSWAAY, geboren op 29‑12‑1898 te Paramaribo (zie III.27).
9.
Aloysius Reintjes (Wies) van RAVENSWAAY (III.29), geboren op 14‑02‑1901 te Paramaribo, overleden op 03‑03‑1966 te Paramaribo op 65-jarige leeftijd.
10.
Hendrik Cornelis van RAVENSWAAY (III.30), geboren op 11‑03‑1905 te Paramaribo, overleden op 17‑01‑1924 te Paramaribo op 18-jarige leeftijd.

III.20
Gerrit Anthonie van RAVENSWAAY, landbouwer en veehouder, geboren op 08‑09‑1889 te Paramaribo, overleden op 13‑06‑1957 te Paramaribo op 67-jarige leeftijd, zoon van Hendrik van RAVENSWAAY (II.11), Landbouwer, en Cornelia TAMMENGA (zie II.12).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17‑02‑1915 te Paramaribo met Harriëtte Antonia VELDKAMP, 22 jaar oud (III.21), geboren op 18‑09‑1892 te Paramaribo, overleden op 11‑09‑1977 te Berkhout, Noord-Holland op 84-jarige leeftijd, dochter van Eduard Pelgrim VELDKAMP en Elisabeth Johanna STOLK.
Uit dit huwelijk:
1.
Elisabeth Johanna van RAVENSWAAY, geboren op 29‑12‑1915 te Paramaribo (zie IV.63).
2.
Cornelia Hendrika van RAVENSWAAY, geboren op 27‑03‑1917 te Paramaribo (zie IV.65).
3.
Reinbertus Hendrikus van RAVENSWAAY, geboren op 15‑12‑1918 (zie IV.66).
4.
Reinier Edward van RAVENSWAAY, geboren op 15‑11‑1920 te Paramaribo (zie IV.67).
5.
Georgine Anthonia (Siene) van RAVENSWAAY, geboren op 21‑09‑1922 te Paramaribo (zie IV.70).
6.
Gerrit Bartholomeus van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo (zie IV.71).
7.
Esseline Henriette van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo (zie IV.73).
8.
Cornelis H van RAVENSWAAY (IV.74), geboren 1928 te Paramaribo, overleden 1933 te Paramaribo.
9.
Hermine Gerhardine van RAVENSWAAY, geboren op 05‑08‑1930 te Paramaribo (zie IV.76).
10.
Rudi Erwin van RAVENSWAAY, geboren op 08‑04‑1932 te Paramaribo (zie IV.77).

IV.63
Elisabeth Johanna van RAVENSWAAY, geboren op 29‑12‑1915 te Paramaribo, overleden op 12‑08‑1982 te Den Haag op 66-jarige leeftijd, dochter van Gerrit Anthonie van RAVENSWAAY (zie III.20) en Harriëtte Antonia VELDKAMP (III.21).
Gehuwd te Paramaribo met Willem HUISMAN (IV.62), militair, geboren op 27‑06‑1909 te Steenwijkerwold.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik Willem HUISMAN (V.231).
2.
Hans Gerard HUISMAN (V.232), geboren op 06‑03‑1947, overleden dec 1977.
3.
Anneke Elisabeth HUISMAN (V.233).
4.
Sonja HUISMAN (V.234).
5.
Marinus HUISMAN (V.235).
6.
Gerard HUISMAN (V.236).
7.
Ria HUISMAN (V.237).

IV.65
Cornelia Hendrika van RAVENSWAAY, geboren op 27‑03‑1917 te Paramaribo, overleden op 22‑05‑2014 te Berkhout op 97-jarige leeftijd, dochter van Gerrit Anthonie van RAVENSWAAY (zie III.20) en Harriëtte Antonia VELDKAMP (III.21).
Ondertrouwd op 07‑12‑1939 te Paramaribo, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13‑12‑1939 te Paramaribo met Jan TEL, 31 jaar oud (IV.64), militair, geboren op 07‑05‑1908 te Tolbert, overleden op 16‑12‑1968 te Hoorn op 60-jarige leeftijd, zoon van Hendrik TEL en Boukje JONKMAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Henriëtte Boukje TEL (V.238), geboren te Paramaribo.
2.
Jeltje Cornelia TEL (V.239), geboren te Paramaribo.
3.
Gerda Hendrika TEL (V.240), geboren te Paramaribo.
4.
Hendrik Hilko Gerrit TEL (V.241), geboren op 07‑09‑1946 te Paramaribo, overleden op 13‑12‑1946 te Paramaribo, 97 dagen oud.
5.
Alida Elisabeth TEL (V.242), geboren te Winschoten.
6.
Cornelia Marijke (Ria) TEL (V.243), geboren te Leeuwarden.
7.
Jan Gerrit TEL (V.244), geboren te Drachten.
8.
Joyce Marianne TEL (V.245), geboren te Amsterdam.

IV.66
Reinbertus Hendrikus van RAVENSWAAY, geboren op 15‑12‑1918, overleden op 05‑02‑2007 te Paramaribo op 88-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Anthonie van RAVENSWAAY (zie III.20) en Harriëtte Antonia VELDKAMP (III.21).
Gehuwd met Elisabeth Maaike BAKKER (zie V.11).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen (zie onder V.11).

IV.67
Reinier Edward van RAVENSWAAY, geboren op 15‑11‑1920 te Paramaribo, overleden op 23‑05‑2009 te Dunnvile, Ontario, Canada op 88-jarige leeftijd, begraven op 27‑05‑2009 te Dunnville, Ontario, Canada, 28 februari 1968 emigreert het hele gezin naar Dunnville, Ontario, Canada, zoon van Gerrit Anthonie van RAVENSWAAY (zie III.20) en Harriëtte Antonia VELDKAMP (III.21).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15‑05‑1946 te Paramaribo met Helena (Lena) van den BERG, 22 jaar oud (IV.68), geboren op 09‑03‑1924 te Paramaribo (gezindte: Ned. Hervormd), overleden op 09‑01‑2007 te Dunnville, Canada op 82-jarige leeftijd, dochter van Arie van den BERG en Wilhelmina Gerhardina (Mina, Moesie) OVEREEM.
Uit dit huwelijk:
1.
Rieke Helène van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo (zie V.246).
2.
Benny Edward van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo (zie V.247).
3.
Willy Gerhardine van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo (zie V.250).
4.
Jan Rudolf van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo (zie V.251).
5.
Alwin Maarten van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo (zie V.253).
6.
George Reinier van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo (zie V.255).
7.
Jeanette Yvonne van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo (zie V.258).
8.
Wim Johan van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo (zie V.261).
9.
Kenneth John van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo (zie V.264).
10.
Devert Anthony van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo (zie V.266).

V.246
Rieke Helène van RAVENSWAAY, Gezinsverzorgster, geboren te Paramaribo, dochter van Reinier Edward van RAVENSWAAY (zie IV.67) en Helena (Lena) van den BERG (IV.68).
Gehuwd te Klaterdown, Canada met Henry Michel van DIJK, 20 jaar oud (zie VI.134).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder VI.134).

V.247
Benny Edward van RAVENSWAAY, boer, elektromonteur, geboren te Paramaribo, zoon van Reinier Edward van RAVENSWAAY (zie IV.67) en Helena (Lena) van den BERG (IV.68).
Gehuwd te Wainfleet, Ontario, Canada met Alice van EE (V.248), verpleegster, geboren te St. Catharines, Ontario, Canada, dochter van Rik van EE en Dit VELDHUIZEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Richard Renee van RAVENSWAAY, geboren te Welland, Ontario, Canada (zie VI.551).
2.
Isaac Reinier van RAVENSWAAY, geboren te Dunnville, Ontario, Canada (zie VI.553).
3.
Joshoa Benny Edward van RAVENSWAAY (VI.555), geboren te Dunnville, Ontario, Canada.
Gehuwd te Ontario, Canada met Melissa (VI.556).

VI.551
Richard Renee van RAVENSWAAY, geboren te Welland, Ontario, Canada, zoon van Benny Edward van RAVENSWAAY (zie V.247) en Alice van EE (V.248), verpleegster.
Gehuwd te Ontario, Canada met Virginie (Virgie) PARENT (VI.552), geboren te Quebec, Canada.
Uit dit huwelijk:
1.
Aiden Luciën van RAVENSWAAY (VII.499), geboren te Ottawa, Canada.
2.
Gabrielle van RAVENSWAAY (VII.500), geboren te Ontarion, Canada.

VI.553
Isaac Reinier van RAVENSWAAY, geboren te Dunnville, Ontario, Canada, zoon van Benny Edward van RAVENSWAAY (zie V.247) en Alice van EE (V.248), verpleegster.
Gehuwd met Brenda EGGER (VI.554), geboren te Dunnville, Canada.
Uit dit huwelijk:
1.
Olivia van RAVENSWAAY (VII.501).
2.
Harold Reinier van RAVENSWAAY (VII.502).

V.250
Willy Gerhardine van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo, dochter van Reinier Edward van RAVENSWAAY (zie IV.67) en Helena (Lena) van den BERG (IV.68).
Gehuwd met Gerrit HEEG (V.249).
Uit dit huwelijk:
1.
Adam HEEG (VI.557).
Gehuwd met Cassandra JACK (VI.558).
2.
Helene HEEG (VI.559), 5 kinderen.
3.
Roger HEEG (VI.560), 4 kinderen.
4.
Kevin HEEG (VI.561), 4 kinderen.
5.
Mark HEEG (VI.562), 5 kinderen.
6.
Jonathan HEEG (VI.563), 2 kinderen.

V.251
Jan Rudolf van RAVENSWAAY, veehouder, geboren te Paramaribo, zoon van Reinier Edward van RAVENSWAAY (zie IV.67) en Helena (Lena) van den BERG (IV.68).
Gehuwd te Wainfleet, Ontario met Gretske SPIJKSMA (V.252), geboren te Longerhouw bij Bolsward, dochter van Jan SPIJKSMA en Grietje de HAAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Shawn James van RAVENSWAAY, geboren te Saint Catharines (zie VI.564).

VI.564
Shawn James van RAVENSWAAY, geboren te Saint Catharines, geadopteerd, zoon van Jan Rudolf van RAVENSWAAY (zie V.251) en Gretske SPIJKSMA (V.252).
Gehuwd met Kym SERVICE (VI.565).
Uit dit huwelijk:
1.
Eva Paige van RAVENSWAAY (VII.503), geboren te Ontario, Canada.

V.253
Alwin Maarten van RAVENSWAAY, veehouder, geboren te Paramaribo, zoon van Reinier Edward van RAVENSWAAY (zie IV.67) en Helena (Lena) van den BERG (IV.68).
Gehuwd (1) te Thornhill, Canada met Mary Lou HILL (V.254), geboren te Toronta, Ontario, Canada, dochter van John HILL en Gertrude Louise WILLETTS. {Zij is later gehuwd te Burlington, Ontario, Canada met Edward Wayne (Ed) MC CREADY.}
Gehuwd (2) te Dunnville, Ontario met Anne Marijke OVEREEM (VI.354), geboren te Nickerie. Anne immigreerde in 2009 in Dunnville, Ontario, Canada. Dochter van Hendrik Gijsbertus OVEREEM (V.124) en Louise Johanna TAMMENGA (zie V.125).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Louisa van RAVENSWAAY (VI.567), lerares, geboren te Port Perry, Ontario, Canada.
Gescheiden (1) te St. Catharines, Ontario, Canada van Jaco TEUNISSEN (VI.566).
Gehuwd (2) te Fonthill, Ontario, Canada met Daryl Scott PHILLIPS (VI.568).}
2.
Martin van RAVENSWAAY (VI.569), geboren te Port Perry, Ontario, Canada.
3.
Valerie van RAVENSWAAY (VI.571), geboren te Port Perry, Ontario, Canada.
Gehuwd te Stoney Creek, Ontario, Canasda met Aaron SHAW (VI.570), geboren te Dover, Ohio, USA.
4.
Dwayne van RAVENSWAAY (VI.572), geboren te Oshawa, Ontario, Canada, geadopteerd.
Gehuwd te Dunnville, Ontario, Canada met Emily (VI.573).

V.255
George Reinier van RAVENSWAAY, business manager, geboren te Paramaribo, zoon van Reinier Edward van RAVENSWAAY (zie IV.67) en Helena (Lena) van den BERG (IV.68).
Gehuwd te Niagara, Canada met Dorothea Ruth NEUMANN (V.256), gezinsverzorgster, geboren te Trinidad, Uruguay, dochter van Carl Franz NEUMANN en Hertha SCHMIDT.
Uit dit huwelijk:
1.
Darren George van RAVENSWAAY (VI.574), geboren te Saint Catharines, Ontario, Canada.
2.
Daisy Danielle van RAVENSWAAY (VI.575), geboren te Hamilton, Ontario, Canada.

V.258
Jeanette Yvonne van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo, dochter van Reinier Edward van RAVENSWAAY (zie IV.67) en Helena (Lena) van den BERG (IV.68).
Gehuwd (1) te Hamilton, Ontario, Canada, gescheiden van Raymond Scott AZULAY (V.257), geboren te Hamilton, Ontario, Canada, zoon van Roy AZULAY.
Samenwonend (2) met Stephen (V.259).
Samenwonend (3) met Henk HUIGEN (V.260).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Susan Jeanette AZULAY (VI.576).
2.
Michael Ray AZULAY (zie VI.577).

VI.577
Michael Ray AZULAY, zoon van Raymond Scott AZULAY (V.257) en Jeanette Yvonne van RAVENSWAAY (zie V.258).
Gehuwd te Ontario, Canada met Sandra LUZ (VI.578).
Uit dit huwelijk:
1.
Rainier AZULAY (VII.504).

V.261
Wim Johan van RAVENSWAAY, dieselmonteur, handelaar in groot materieel, geboren te Paramaribo, zoon van Reinier Edward van RAVENSWAAY (zie IV.67) en Helena (Lena) van den BERG (IV.68).
Gehuwd (1) te Attercliffe Station, Canada, gescheiden van Darlene Christina HOPPER (V.262), geboren te Pasley, Ontario, Canada, dochter van Myrrey HOPPER en Donna SCHULTZ.
Samenwonend (2) met Norma DUQUETTE (V.263).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Trevor van RAVENSWAAY (VI.579), geboren te Dunnville, Ontario, Canada.
2.
Chauntelle van RAVENSWAAY (VI.580), geboren te Grimsby, Ontario, Canada.
Uit de tweede relatie:
3.
Sarah Helene van RAVENSWAAY (VI.581), geboren te Hamilton.

V.264
Kenneth John van RAVENSWAAY, elektricien, geboren te Paramaribo, zoon van Reinier Edward van RAVENSWAAY (zie IV.67) en Helena (Lena) van den BERG (IV.68).
Gehuwd te Saint Anns, Canada met Vickie Georgina GALLEY (V.265), gezinsverzorgster, geboren te Niagara Falls, Canada, dochter van George Bernard GALLEY en Helen CANT.
Uit dit huwelijk:
1.
Krista Marie van RAVENSWAAY (VI.582), geboren te Grimsby, Ontario, Canada.
2.
Taylor James van RAVENSWAAY, geboren te Grimsby, Ontario, Canada (zie VI.583).
3.
Bailey Jane van RAVENSWAAY (VI.585), geboren te Grimsby, Ontario, Canada.

VI.583
Taylor James van RAVENSWAAY, geboren te Grimsby, Ontario, Canada, zoon van Kenneth John van RAVENSWAAY (zie V.264) en Vickie Georgina GALLEY (V.265), gezinsverzorgster.
Gehuwd met Rachael ZANTINGL (VI.584).
Uit dit huwelijk:
1.
Hailey Erma van RAVENSWAAY (VII.505).

V.266
Devert Anthony van RAVENSWAAY, elektricien, geboren te Paramaribo, zoon van Reinier Edward van RAVENSWAAY (zie IV.67) en Helena (Lena) van den BERG (IV.68).
Gehuwd te Saint catharines, Ontario, Canada met Dagmar URBANCOK (V.267), grafisch kunstenares, geboren te Bratislava, Slowakije, dochter van Michael URBANCOK.
Uit dit huwelijk:
1.
Dustin Anthony van RAVENSWAAY (VI.586), geboren te Grimsby, Ontario, Canada.
2.
Jasmine Lee van RAVENSWAAY (VI.587), geboren te Grimsby, Ontario, Canada.
3.
Candice Anne van RAVENSWAAY (VI.588), geboren te Grimsby, Ontario, Canada.

IV.70
Georgine Anthonia (Siene) van RAVENSWAAY, geboren op 21‑09‑1922 te Paramaribo, overleden op 07‑11‑2020 te Wognum op 98-jarige leeftijd, dochter van Gerrit Anthonie van RAVENSWAAY (zie III.20) en Harriëtte Antonia VELDKAMP (III.21).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 25‑08‑1954 te Paramaribo met Teunis Frederik LOOR, 37 jaar oud (IV.69), geboren op 21‑02‑1917 te Paramaribo, overleden op 18‑04‑1960 te Paramaribo op 43-jarige leeftijd, zoon van Gijsbertus LOOR, landbouwopzichter, en Cornelia Christina VELDHUIZEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Glenn M LOOR (V.268), geboren te Paramaribo.
2.
Cecil A LOOR (V.269).
3.
Astrid LOOR, geboren te Paramaribo (zie V.271).

V.271
Astrid LOOR, geboren te Paramaribo, dochter van Teunis Frederik LOOR (IV.69) en Georgine Anthonia (Siene) van RAVENSWAAY (zie IV.70).
Kind:
1.
Ryan (VI.589), zoon van Walter (V.270).

IV.71
Gerrit Bartholomeus van RAVENSWAAY, landbouwer, veehouder, geboren te Paramaribo. Emigreert naar Canada, 21 oktober 1973, zoon van Gerrit Anthonie van RAVENSWAAY (zie III.20) en Harriëtte Antonia VELDKAMP (III.21).
Gehuwd te Paramaribo met Johanna Gerhardina Wesselina BAKKER, 25 jaar oud (zie V.12).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen (zie onder V.12).

IV.73
Esseline Henriette van RAVENSWAAY, kippenfokster, geboren te Paramaribo, dochter van Gerrit Anthonie van RAVENSWAAY (zie III.20) en Harriëtte Antonia VELDKAMP (III.21).
Gehuwd te Paramaribo met Arthur A C BRANDON (IV.72), directeur Batco Suriname.
Uit dit huwelijk:
1.
Elisabeth Cathelijn BRANDON (V.273), geboren op 24‑09‑1946, overleden op 24‑10‑2016 te Geldrop op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd met André van WIJNGAARDEN (V.272), overleden.
2.
Anthony BRANDON (V.274).
3.
John Ernst BRANDON (V.275).
4.
Jennifer BRANDON, geboren te Paramaribo (zie V.276).
5.
Janet BRANDON (V.277).
6.
Brian BRANDON (V.278).

V.276
Jennifer BRANDON, geboren te Paramaribo, dochter van Arthur A C BRANDON (IV.72), directeur Batco Suriname, en Esseline Henriette van RAVENSWAAY (zie IV.73).
Gehuwd te Paramaribo met Henk GUMMELS (zie V.186).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder V.186).

IV.76
Hermine Gerhardine van RAVENSWAAY, vertegenwoordigster, geboren op 05‑08‑1930 te Paramaribo, overleden 2004, dochter van Gerrit Anthonie van RAVENSWAAY (zie III.20) en Harriëtte Antonia VELDKAMP (III.21).
Gehuwd te Paramaribo met Walther Lugène LOOR (IV.75), ambtenaar, geboren te Paramaribo, zoon van Gijsbertus LOOR, landbouwopzichter, en Cornelia Christina VELDHUIZEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Vernon Allan LOOR (V.279).
2.
Diana LOOR (V.280).
3.
Norbert Kurt LOOR (V.281).
4.
Roger David LOOR (zie V.282).

V.282
Roger David LOOR, zoon van Walther Lugène LOOR (IV.75), ambtenaar, en Hermine Gerhardine van RAVENSWAAY (zie IV.76).
Gehuwd met Monique Emerance ACHTHOVEN (V.283).
Uit dit huwelijk:
1.
Kiefer Ian LOOR (VI.590).
2.
Kaegan Brenna LOOR (VI.591).

IV.77
Rudi Erwin van RAVENSWAAY, metaalbewerker Hoogovens, geboren op 08‑04‑1932 te Paramaribo, overleden op 13‑12‑2016 te Amsterdam op 84-jarige leeftijd, begraven te Sint Barbara, Amsterdam, zoon van Gerrit Anthonie van RAVENSWAAY (zie III.20) en Harriëtte Antonia VELDKAMP (III.21).
Gehuwd te Paramaribo met Merceline Marie van AMSON (IV.78), geboren te Paramaribo, dochter van Herman van AMSON en Wilhelmina GORIS.
Uit dit huwelijk:
1.
Carmen Jeanet van RAVENSWAAY (V.285), geboren te Paramaribo.
Gehuwd te Groningen, Nederland met Joop van HOFWEGEN (V.284), hoofdboekhouder, geboren te Lemmer, Friesland.
2.
Alwin Gerrit Antonius van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo (zie V.286).
3.
Ingeborg van RAVENSWAAY (V.289), geboren te Paramaribo.
Gehuwd te Amsterdam met Rafiek AMIRKHAN (V.288), installatiemonteur, geboren te Paramaribo.
4.
Nancy van RAVENSWAAY (V.291), geboren te Paramaribo.
Gehuwd te Curaçao met Frank DOUGLAS (V.290), manager scheepvaartbedrijf, geboren te Curaçao.

V.286
Alwin Gerrit Antonius van RAVENSWAAY, vliegtuigtechnicus, geboren te Paramaribo, zoon van Rudi Erwin van RAVENSWAAY (zie IV.77) en Merceline Marie van AMSON (IV.78).
Gehuwd te Amsterdam met Marita Jachinta van FREDERICI (V.287), administratief medewerkster, geboren te Paramaribo, dochter van Rudy SYDON en Carmen Beatrix van FREDERICI.
Uit dit huwelijk:
1.
Andy Patrick Antonius van RAVENSWAAY (VI.592), geboren te Amsterdam.
2.
Mitchel Brain van RAVENSWAAY (VI.593), geboren te Amsterdam.
3.
Pam Jacintha van RAVENSWAAY (VI.594), geboren te Amsterdam.

III.23
Frederik Hendrik van RAVENSWAAY, landbouwer, veehouder, geboren op 16‑04‑1893 te Paramaribo, overleden op 04‑01‑1970 te Paramaribo op 76-jarige leeftijd, begraven te Annette's Hof, Paramaribo. Gedenkpenning 1920. Woonde aan de Verlengde Gemenelandsweg.
Uit Van Ravenswaaij en Van Rabenswaaij, C. van Silfhout-van Ravenswaaij:
"Frederik en Sophia gaan naast oudertlijk huis aan de 1e Rijweg wonen. Door uitbreiding van de stad moeten de boerderijen en landerijen van de familie Van Ravenswaaij plaats maken voor nieuwbouw. Aan de verkoop van de grond met als bestemming bouwgrond wil de familie niet meewerken, onteigening van het land aan de Steenbakkersgracht en de 1e Rijweg is het gevolg. Frederik koopt een stuk land van de familie Zweers aan de andere zijde van de 1e Rijweg. Hij bouwt daar een nieuw huis, ook zijn zuster Reinberdina komt naast hem wonen. Van de opbrengst uit de landbouw koopt hij later nog een boerderij in Kwatta. Frederik zit in hte bestuur van de VANK en is daar penningmeester. Hij ontvangt een Koninklijke onderscheiding, de Orde van Oranje-Nassau in goud op 70-jarige leeftijd."
, zoon van Hendrik van RAVENSWAAY (II.11), Landbouwer, en Cornelia TAMMENGA (zie II.12).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08‑07‑1920 te Paramaribo met Sophia Johanna TAMMENGA, 21 jaar oud (zie IV.28).
Uit dit huwelijk: 11 kinderen (zie onder IV.28).

III.25
Hillegonda Geertruida van RAVENSWAAY, geboren op 15‑01‑1895 te Paramaribo, overleden op 06‑02‑1972 te Paramaribo op 77-jarige leeftijd, begraven te Annette's Hof, Paramaribo. Op de grafsteen staat "van Ravenswaay". Dochter van Hendrik van RAVENSWAAY (II.11), Landbouwer, en Cornelia TAMMENGA (zie II.12).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17‑12‑1919 met Jan Gijsbert van DIJK, 22 jaar oud (III.24), boer, jager, geboren op 31‑12‑1896 te Paramaribo, overleden op 03‑09‑1987 te Paramaribo op 90-jarige leeftijd, begraven te Annette's Hof, Paramaribo. In Memoriam Jan Gijsbert van Dijk (De West, 7 september 1987).
Vandaag moet ons een ere saluut aan Jan Gijsbert van Dijk, die op 31 december aanstaande zijn 91ste levensjaar zou ingaan, uit de pen. Op 3 september j.l. verwisselde hij het ondermaanse voor het eeuwige. Jan Gijsbert van Dijk waren zijn officiële namen. Maar over het algemeen stond hij bekend en werd hij zelden anders aangeduid als "Janvandijk".
Vijf jaar geleden ging het licht in zijn beide ogen uit, wat een zware domper legde op zijn levensavond. Voor hem speciaal zwaar omdat hij, ofschoon oud in jaren, zich nog jong in vitaliteit meende. Werken was zijn lust en zijn leven. Een deugd die tot zijn betere eigenschappen behoorde en die hem naar een goede oudedagsvoorziening voerde. Van Dijk stamde uit de eerste Surinaamse generatie Hollandse kolonisten, midden in de naweeen van de mislukte kolonisatie. Hij moest er met zijn lotgenoten in opgroeien en trachten de misere te boven te komen. Van hem mag gezegd worden, dat hij wonderwel slaagde.
De toekomst had voor plattelandskinderen uit de generatie waartoe Van Dijk behoorde, weinig te bieden. Ze moesten proberen zelfstandigheid te bereiken door hulp in de familieboerderij of als knecht daarbuiten. Van Dijk was het type dat op nogal luidruchtige wijze lucht gaf aan zijn ergernis over de gang van zaken.
Behalve de lange dagen op het veld om met de houwer in de hand onkruid weg te werken of om met spade en hak de grond bouwrijp te maken, te planten, te verzorgen en te oogsten, het vee in conditie te houden, te melken en de producten rond te brengen, was Janvandijk in de wildseizoenen ook beroepsjager. Er was in zijn glansperiode niet een nimrod, die zich in bepaalde onderdelen van de jacht met Janvandijk kon meten. Hij kon urenlang boeiend vertellen over zijn belevenissen tijdens de jachtpartijen. Al waren het soms sterke verhalen. Misschien met een vleugje fantasie gegarneerd om de smaak te behouden.
Zaterdagmiddag voerden familieleden, kennissen en vrienden Janvandijk naar zijn laatste rustplaats, de Begraafplaats Annette'shof.
Janvandijk stelde in zijn bijna driekwart eeuw van arbeiden, het voorbeeld, dat men niet vooruitkomt met te klagen, maar de ondernemersgeest te voeden door het stellen van daden. In die overtuiging ging hij heen, betreurd door onder andere drie zonen en een dochter. Twee zonen, zijn jongste dochter en zijn echtgenote gingen hem voor in het graf.
Zoon van Gijsbert van DIJK, Landbouwer, en Johanna Margaretha STOLK.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrijkus Gijsbert van DIJK, geboren op 11‑09‑1920 te Paramaribo (zie IV.79).
2.
Frederik H van DIJK (IV.81), geboren 1922 te Paramaribo, overleden 1930 te Paramaribo. In Suriname Koloniaal Nieuws en advertentieblad van 29 mei 1923: overleden Frederik Hendrik van Dijk, 11 maanden. Is dat deze F H van Dijk?
3.
Hugo Lucien van DIJK, geboren te Paramaribo (zie IV.82).
4.
Cornelia Hermine (Zus) van DIJK, geboren op 15‑12‑1925 te Paramaribo (zie IV.85).
5.
Gijsbert (Gijs) van DIJK, geboren te Paramaribo (zie IV.86).
6.
Edmund Hendrijkus van DIJK, geboren op 14‑01‑1931 te Paramaribo (zie IV.88).
7.
Ewald Rudi van DIJK, geboren op 25‑09‑1933 te Paramaribo (zie IV.89).
8.
Reinberdina Hillegonda (Reina) van DIJK, geboren op 29‑07‑1936 te Paramaribo (zie IV.92).

IV.79
Hendrijkus Gijsbert van DIJK, geboren op 11‑09‑1920 te Paramaribo, overleden op 04‑06‑1981 te Rozenburg, Nederland op 60-jarige leeftijd, zoon van Jan Gijsbert van DIJK (III.24), boer, jager, en Hillegonda Geertruida van RAVENSWAAY (zie III.25).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19‑12‑1946 te District Suriname met Esseline Johanna LOOR, 27 jaar oud (IV.80), geboren op 09‑05‑1919 te Paramaribo, overleden op 02‑01‑2008 te Apeldoorn op 88-jarige leeftijd, begraven op 08‑01‑2008 te Schiedam, dochter van Dirk LOOR, Landbouwer, en Jacomina Katharina (Mientje) VELDHUIZEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Lucie Eilain van DIJK, geboren te Paramaribo (zie V.293).
2.
Jan Henk van DIJK, geboren te Paramaribo (zie V.294).
3.
Wim Gijsbertus van DIJK, geboren te Paramaribo (zie V.296).
4.
Henna Elsbeth van DIJK, geboren te Paramaribo (zie V.298).
5.
Annelies Hetty van DIJK, geboren te Paramaribo (zie V.299).
6.
Hendrijkus Gijsbert (Henk) van DIJK, geboren te Paramaribo (zie V.300).
7.
Marijke Johanna van DIJK, geboren te Paramaribo (zie V.303).

V.293
Lucie Eilain van DIJK, geboren te Paramaribo, dochter van Hendrijkus Gijsbert van DIJK (zie IV.79) en Esseline Johanna LOOR (IV.80).
Gehuwd te Den Haag, gescheiden te . Echtgenoot is Cornelis Johannes Marinus ZAAIJER (V.292).
Uit dit huwelijk:
1.
Daphne Alexandra ZAAIJER (VI.595), geboren te Voorburg.
2.
Miranka Natasha ZAAIJER (VI.596), geboren te Apeldoorn.
3.
Sabrina Manon ZAAIJER (VI.597), geboren te Apeldoorn.

V.294
Jan Henk van DIJK, geboren te Paramaribo, zoon van Hendrijkus Gijsbert van DIJK (zie IV.79) en Esseline Johanna LOOR (IV.80).
Gehuwd met Gerda JESSURUN (V.295).
Uit dit huwelijk:
1.
Barbara van DIJK (zie VI.598).
2.
Angelique van DIJK (VI.599).
3.
Bryan van DIJK (VI.600). Judoer, Ned. kampioen 2006; 3e Europ. Kampioenschappen in Finland 2006.

VI.598
Barbara van DIJK, dochter van Jan Henk van DIJK (zie V.294) en Gerda JESSURUN (V.295).
Kind:
1.
Joshua van DIJK (VII.506).

V.296
Wim Gijsbertus van DIJK, geboren te Paramaribo, zoon van Hendrijkus Gijsbert van DIJK (zie IV.79) en Esseline Johanna LOOR (IV.80).
Gehuwd te Amersfoort met Geertje Anna (Gea) RUITER (V.297), geboren te Amersfoort, dochter van Hendrik RUITER en Winnie Arika MARTEAU.
Uit dit huwelijk:
1.
Ramona Natascha van DIJK, geboren te Amersfoort (zie VI.602).
2.
Nicole Michelle van DIJK, geboren te Amersfoort (zie VI.604).

VI.602
Ramona Natascha van DIJK, geboren te Amersfoort, dochter van Wim Gijsbertus van DIJK (zie V.296) en Geertje Anna (Gea) RUITER (V.297).
Gehuwd te Nijkerk met Bart Walter van der GEEST (VI.601), geboren te Utrecht, zoon van Jacobus Joseph van der GEEST en Geertje Wijpke HOEKSTRA.
Uit dit huwelijk:
1.
Sanne Julia van der GEEST (VII.507), geboren te Amersfoort.

VI.604
Nicole Michelle van DIJK, geboren te Amersfoort, dochter van Wim Gijsbertus van DIJK (zie V.296) en Geertje Anna (Gea) RUITER (V.297).
Samenwonend met Vincent ENGELS (VI.603), geboren te Amersfoort, zoon van Theo ENGELS en Jolanda LUTJENS.
Uit deze relatie:
1.
Marly Bo ENGELS (VII.508), geboren te Amersfoort.
2.
Zenna Vincent ENGELS (VII.509), geboren te Amersfoort.

V.298
Henna Elsbeth van DIJK, geboren te Paramaribo, dochter van Hendrijkus Gijsbert van DIJK (zie IV.79) en Esseline Johanna LOOR (IV.80).
Gehuwd te Suriname met Hans Jacob OVEREEM (zie VI.349).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder VI.349).

V.299
Annelies Hetty van DIJK, geboren te Paramaribo, dochter van Hendrijkus Gijsbert van DIJK (zie IV.79) en Esseline Johanna LOOR (IV.80).
Kinderen:
1.
Chantal Nicole SAMY (VI.605), geboren te Paramaribo.
2.
Charlene Rochelle SAMY (VI.606), geboren te Paramaribo.

V.300
Hendrijkus Gijsbert (Henk) van DIJK, geboren te Paramaribo, zoon van Hendrijkus Gijsbert van DIJK (zie IV.79) en Esseline Johanna LOOR (IV.80).
Gehuwd te Rozenburg met Martina (Tiny) SPAANS (V.301), geboren te Maassluis.
Uit dit huwelijk:
1.
Dave van DIJK (VI.607), geboren te Rozenburg.
2.
Roël van DIJK (VI.608), geboren te Rozenburg.

V.303
Marijke Johanna van DIJK, geboren te Paramaribo, dochter van Hendrijkus Gijsbert van DIJK (zie IV.79) en Esseline Johanna LOOR (IV.80).
Gehuwd te Schiedam met Josephus Antonius Cornelis (Jos) LUIJTEN (V.302), geboren te Dordrecht, zoon van Johan Jozef LUIJTEN en Helena Maria JANSSENS.
Uit dit huwelijk:
1.
Tara LUIJTEN (VI.609), geboren te Schiedam.
2.
Naomi LUIJTEN (VI.610), geboren te Schiedam.

IV.82
Hugo Lucien van DIJK, Landbouwer, geboren te Paramaribo, zoon van Jan Gijsbert van DIJK (III.24), boer, jager, en Hillegonda Geertruida van RAVENSWAAY (zie III.25).
Samenwonend met Edmé Norine FRÄSER (IV.83).
Uit deze relatie:
1.
Ilse van DIJK (V.304).
2.
Shirley van DIJK (V.305).
3.
Hein van DIJK (V.306).

IV.85
Cornelia Hermine (Zus) van DIJK, geboren op 15‑12‑1925 te Paramaribo, overleden sep 2014 te Paramaribo, gecremeerd op 17‑09‑2014 te Dr Sophie Redmondstraat, dochter van Jan Gijsbert van DIJK (III.24), boer, jager, en Hillegonda Geertruida van RAVENSWAAY (zie III.25).
Ondertrouwd op 16‑05‑1950 te District Suriname, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03‑06‑1950 te District Suriname met George Gijsbert LOOR, 35 jaar oud (IV.84), geboren op 04‑04‑1915 te Paramaribo, overleden op 15‑08‑2017 te Paramaribo op 102-jarige leeftijd, gecremeerd op 19‑08‑2017 te Algemeen Crematorium, dr. Sophie Redmondstraat. Gepensioneerde van het Ministerie van LVV, als bedrijfsleider 's Lands Boerderij. Ridder in de ere-orde van de Gele Palm (nov. 2000). Zoon van Gijsbertus LOOR, landbouwopzichter, en Cornelia Christina VELDHUIZEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Hans Andries LOOR (V.307), geboren op 13‑07‑1952, overleden op 27‑12‑1998 te Paramaribo op 46-jarige leeftijd, begraven te Annette's Hof, Paramaribo.
2.
Peter LOOR (V.308).

IV.86
Gijsbert (Gijs) van DIJK, geboren te Paramaribo, 2 dochters in ieder geval, zoon van Jan Gijsbert van DIJK (III.24), boer, jager, en Hillegonda Geertruida van RAVENSWAAY (zie III.25).
Gehuwd met Else‑Marie (Else) TIMMER (IV.87), geboren op 14‑08‑1935, overleden op 09‑03‑2014 te Paramaribo op 78-jarige leeftijd, gecremeerd op 13‑03‑2014 te Paramaribo, dochter van Harry Hendrikus TIMMER, slager, en Elize Geertruida van DIJK.
Uit dit huwelijk:
1.
Mariane (Marjan) van DIJK (V.309), geboren op 10‑08‑1955 te Paramaribo, overleden op 20‑04‑2015 te Paramaribo op 59-jarige leeftijd, gecremeerd op 24‑04‑2015 te Dr. Sophie Redmondstraat, Paramaribo.
2.
Harry van DIJK, geboren te Paramaribo (zie V.310).
3.
Thea van DIJK, geboren te Paramaribo (zie V.312).
4.
Sonja van DIJK (V.313), geboren te Paramaribo.

V.310
Harry van DIJK, geboren te Paramaribo, zoon van Gijsbert (Gijs) van DIJK (zie IV.86) en Else‑Marie (Else) TIMMER (IV.87).
Gehuwd met Avelien (Aafje) GILHUIS (V.311).
Uit dit huwelijk:
1.
Else Adriana van DIJK (VI.611), geboren te Purmerend.
2.
Herman Gijsbert van DIJK (VI.612), geboren te Purmerend.

V.312
Thea van DIJK, geboren te Paramaribo, dochter van Gijsbert (Gijs) van DIJK (zie IV.86) en Else‑Marie (Else) TIMMER (IV.87).
Kinderen:
1.
Gene Philip van DIJK (VI.613), geboren te Paramaribo.
2.
Christopher Collin van DIJK (VI.614), geboren 28 juni te Paramaribo.

IV.88
Edmund Hendrijkus van DIJK, geboren op 14‑01‑1931 te Paramaribo, overleden op 29‑01‑2010 te Paramaribo op 79-jarige leeftijd, begraven op 05‑02‑2010 te Paramaribo, Annette's Hof, zoon van Jan Gijsbert van DIJK (III.24), boer, jager, en Hillegonda Geertruida van RAVENSWAAY (zie III.25).
Gehuwd te Suriname met Sophia Johanna (Sophie) GUMMELS (zie V.176).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder V.176).

IV.89
Ewald Rudi van DIJK, inseminator, geboren op 25‑09‑1933 te Paramaribo, overleden op 01‑04‑1985 op 51-jarige leeftijd, zoon van Jan Gijsbert van DIJK (III.24), boer, jager, en Hillegonda Geertruida van RAVENSWAAY (zie III.25).
Gehuwd te Paramaribo met Nansje Jinke STIENSTRA (IV.90), verpleegster, geboren te Paramaribo, woonde in Suriname en Canada, dochter van Gosse STIENSTRA, militair, en Jacoba Margaretha (Koosje) VELDKAMP.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan van DIJK (V.314).
2.
Martin van DIJK (V.315).
3.
Ronald van DIJK (V.316).

IV.92
Reinberdina Hillegonda (Reina) van DIJK, geboren op 29‑07‑1936 te Paramaribo, overleden op 31‑12‑1976 te Paramaribo op 40-jarige leeftijd, begraven te Annette's Hof, Paramaribo, op grafsteen staat Remberdina ... Dochter van Jan Gijsbert van DIJK (III.24), boer, jager, en Hillegonda Geertruida van RAVENSWAAY (zie III.25).
Gehuwd met Luciën Anthonie RIJSDIJK (IV.91), Landmeter, geboren op 02‑12‑1932, overleden op 05‑05‑2005 te Paramaribo op 72-jarige leeftijd, gecremeerd op 09‑05‑2005 te Paramaribo, zoon van Willem Frederik RIJSDIJK, agent van politie, en Wilhelmina Gijsbertha (Mien) ROZENBERG.
Uit dit huwelijk:
1.
Edward Luciën RIJSDIJK (V.317), geboren te Paramaribo.
2.
Astrid Hillegonda RIJSDIJK, geboren te Paramaribo (zie V.319).
3.
John Willem RIJSDIJK, geboren te Paramaribo (zie V.320).
4.
Susan Wilhelmina RIJSDIJK (V.323), geboren te Paramaribo.
Gehuwd met D SOHANSINGH (V.322).

V.319
Astrid Hillegonda RIJSDIJK, geboren te Paramaribo, dochter van Luciën Anthonie RIJSDIJK (IV.91), Landmeter, en Reinberdina Hillegonda (Reina) van DIJK (zie IV.92).
Gehuwd met James Henry (Jim) DEESE (V.318), geboren te Washington DC, USA, zoon van James Henry DEESE.
Uit dit huwelijk:
1.
James Henry III (Jimmy) DEESE (VI.615), geboren te Orlando, Florida, USA.
2.
Jessica Rebecca DEESE (VI.616), geboren te Orlando, Florida, USA.

V.320
John Willem RIJSDIJK, geboren te Paramaribo, zoon van Luciën Anthonie RIJSDIJK (IV.91), Landmeter, en Reinberdina Hillegonda (Reina) van DIJK (zie IV.92).
Gehuwd met Ria Gerda TALENS (V.321), geboren te Paramaribo, dochter van Gezienes Egbert TALENS en Margaretha Wilma (Greta) van BRUSSEL.
Uit dit huwelijk:
1.
Jurgen John RIJSDIJK, geboren te Paramaribo (zie VI.617).
2.
Daniël Luciën RIJSDIJK, geboren te Paramaribo (zie VI.619).

VI.617
Jurgen John RIJSDIJK, geboren te Paramaribo, zoon van John Willem RIJSDIJK (zie V.320) en Ria Gerda TALENS (V.321).
Gehuwd met Karin ROBLES (VI.618).
Uit dit huwelijk:
1.
Liam Jurgen RIJSDIJK (VII.510).

VI.619
Daniël Luciën RIJSDIJK, geboren te Paramaribo, zoon van John Willem RIJSDIJK (zie V.320) en Ria Gerda TALENS (V.321).
Gehuwd met Franka BEEMS (VI.620), dochter van Olrik BEEMS en Vanessa de VRIES.
Uit dit huwelijk:
1.
Eva Helena RIJSDIJK (VII.511).

III.26
Marie Antoinette van RAVENSWAAY, geboren op 13‑01‑1897 te Paramaribo, overleden op 23‑03‑1987 te Paramaribo op 90-jarige leeftijd, begraven te Annette's Hof, Paramaribo, dochter van Hendrik van RAVENSWAAY (II.11), Landbouwer, en Cornelia TAMMENGA (zie II.12).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 30‑10‑1929 te Paramaribo met Jacobus Willem Adriaan Marien (Koos) TAMMENGA, 32 jaar oud (zie IV.26).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder IV.26).

III.27
Albertus Steven (Bert) van RAVENSWAAY, landbouwer, geboren op 29‑12‑1898 te Paramaribo, overleden op 19‑08‑1983 te Paramaribo op 84-jarige leeftijd. Uit Van Ravenswaaij en Van Rabenswaaij, C. van Silfhout-van Ravenswaaij:
"Albertus heeft ook een boerderij aan de 1e Rijweg. Na de onteigening van de grond koopt hij een boerderij op Kwatta. Al zijn kinderen verlaten Suriname en de boerderij en landerijen worden verkocht. Albertus ontvangt een Koninklijke onderscheiding, de Orde van Oranje-Nassau in goud, op 30 april 1969."
, zoon van Hendrik van RAVENSWAAY (II.11), Landbouwer, en Cornelia TAMMENGA (zie II.12).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18‑10‑1922 te Paramaribo met Sophia Johanna KREVER, 20 jaar oud (III.28), geboren op 16‑01‑1902 te Totness, Coronie, overleden op 11‑07‑1996 te Den Haag op 94-jarige leeftijd, dochter van Willem Valentijn KREVER, werktuigkundige, en Lieze Antonia BAKKER.
Uit dit huwelijk:
1.
Jannetje Antonia van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo (zie IV.94).
2.
Willem Hendrik van RAVENSWAAY, geboren op 25‑03‑1925 te Paramaribo (zie IV.95).
3.
Albertus Cornelis (Albert) van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo (zie IV.97).
4.
Anna Maria van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo (zie IV.100).
5.
Arnoud Emile (Noutie) van RAVENSWAAY (IV.101), geboren op 23‑11‑1930 te Paramaribo, overleden op 31‑10‑2010 op 79-jarige leeftijd. Overleden ten gevolgen van een verkeersongeluk.
6.
Hans Adriaan van RAVENSWAAY, geboren op 24‑09‑1933 te Paramaribo (zie IV.102).
7.
Hendrijkes Johan (Dick) van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo (zie IV.104).
8.
Anton Gerrit van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo (zie IV.106).
9.
Robby Otmar van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo (zie IV.108).

IV.94
Jannetje Antonia van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo, dochter van Albertus Steven (Bert) van RAVENSWAAY (zie III.27) en Sophia Johanna KREVER (III.28).
Gehuwd te Paramaribo met Wilhelmus SMITS, 34 jaar oud (IV.93), geboren op 18‑05‑1911 te Puiflijk, overleden op 05‑09‑1990 te Den Haag op 79-jarige leeftijd. Het gezin vertrekt in 1946 uit Suriname.
Uit dit huwelijk:
1.
Lieza S A M SMITS (V.325).
Gehuwd met Theo JANSSEN (V.324).
2.
Maria S A (Marijke) SMITS (V.326).
3.
Albertus J W (Albert) SMITS (V.327).

IV.95
Willem Hendrik van RAVENSWAAY, automonteur, geboren op 25‑03‑1925 te Paramaribo, overleden op 28‑08‑2005 te Columbus, Georgia, USA op 80-jarige leeftijd. Vertrekt in 1947 naar Amerika, zoon van Albertus Steven (Bert) van RAVENSWAAY (zie III.27) en Sophia Johanna KREVER (III.28).
Gehuwd te Phoenix City, Alabama, USA met Ruth Marion BANKS (IV.96), geboren te Colombus, USA, dochter van Singleton Franklin BANKS en Mary Elisabeth THOMAS.
Uit dit huwelijk:
1.
Steven Dwan van RAVENSWAAY (V.328), vrachtwagenchauffeur, geboren te Columbus, Georgia, USA.

IV.97
Albertus Cornelis (Albert) van RAVENSWAAY, vliegtuigmonteur, geboren te Paramaribo. Is in 1946 naar de USA vertrokken, zoon van Albertus Steven (Bert) van RAVENSWAAY (zie III.27) en Sophia Johanna KREVER (III.28).
Gehuwd te Secaucus, USA met Joan Mary BARNETT (IV.98), geboren te Union City, USA, dochter van John Warren BARNETT en Henora Cecillia DIGGENS.
Uit dit huwelijk:
1.
Karen Alberta van RAVENSWAAY (V.329), geboren te Jersey City, USA.
2.
Kristin Sophia van RAVENSWAAY (V.330), geboren te Jersey City, USA.
3.
Kevin Albert van RAVENSWAAY (V.331), geboren te Jersey City, USA.
4.
Kathy Nora van RAVENSWAAY (V.332), geboren te Jersey City, USA.

IV.100
Anna Maria van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo. Vertrekt in 1948 naar Den Haag. Dochter van Albertus Steven (Bert) van RAVENSWAAY (zie III.27) en Sophia Johanna KREVER (III.28).
Gehuwd te Den Haag met Hendrik BOVET (IV.99), boordwerktuigkundige, geboren te Den Haag, zoon van Wijmpje van den BOR.
Uit dit huwelijk:
1.
Astrid Johanna (zie V.334).
2.
Hendrik Albertus BOVET (V.335).
3.
Richard René BOVET (zie V.336).

V.334
Astrid Johanna, dochter van Hendrik BOVET (IV.99), boordwerktuigkundige, en Anna Maria van RAVENSWAAY (zie IV.100).
Gehuwd te Alkmaar met Peter ORIJ (V.333).
Uit dit huwelijk:
1.
Joost ORIJ (VI.621).
2.
Suzanne ORIJ (VI.622).
3.
Paul ORIJ (VI.623).

V.336
Richard René BOVET, zoon van Hendrik BOVET (IV.99), boordwerktuigkundige, en Anna Maria van RAVENSWAAY (zie IV.100).
Gehuwd (1), gescheiden van June (V.337).
Gehuwd (2) met Marianne (V.338).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Stacey BOVET (VI.624).
2.
Marie‑Claire BOVET (VI.625).
Uit het tweede huwelijk:
3.
David BOVET (VI.626).

V.340
Marianne Francisca BOVET, dochter van Hendrik BOVET (IV.99), boordwerktuigkundige, en Anna Maria van RAVENSWAAY (zie IV.100).
Gehuwd te Heemstede met Ronald DEGENAARS (V.339).
Uit dit huwelijk:
1.
Megan DEGENAARS (VI.627).
2.
Luke DEGENAARS (VI.628).

IV.102
Hans Adriaan van RAVENSWAAY, tuinder, geboren op 24‑09‑1933 te Paramaribo, overleden op 01‑01‑2017 te Zoetermeer op 83-jarige leeftijd, begraven op 09‑01‑2017 te Algemene Begraafplaats Buytenparklaan, Zoetermeer, zoon van Albertus Steven (Bert) van RAVENSWAAY (zie III.27) en Sophia Johanna KREVER (III.28).
Gehuwd te District Suriname, gescheiden van Edith Eline VELDKAMP (IV.103), geboren te Paramaribo, dochter van Johannes Marinus VELDKAMP en Johanna Carolina STOLK.
Uit dit huwelijk:
1.
Steven Harno van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo (zie V.341).
2.
Sjoerd Wilfred van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo (zie V.343).
3.
Theo Hans van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo (zie V.345).
4.
Jane Yvonne van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo (zie V.348).
5.
Allen John van RAVENSWAAY (V.349), geboren te Leidschendam.

V.341
Steven Harno van RAVENSWAAY, taxichauffeur, geboren te Paramaribo, zoon van Hans Adriaan van RAVENSWAAY (zie IV.102) en Edith Eline VELDKAMP (IV.103).
Gehuwd te Zoetermeer met Daniëla Michaela MARIN (V.342), geboren te Sinaia, Roemenië, werkzaam in een restaurant, dochter van Ion MARIN en Maria INSTRATE.
Uit dit huwelijk:
1.
Stephany Joany van RAVENSWAAY (VI.629), geboren te Zoetermeer.
2.
Anthony Alexander van RAVENSWAAY (VI.630), geboren te Zoetermeer.
3.
Mihai van RAVENSWAAY (VI.631).

V.343
Sjoerd Wilfred van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo, zoon van Hans Adriaan van RAVENSWAAY (zie IV.102) en Edith Eline VELDKAMP (IV.103).
Samenwonend met Farai Barbara Vita BWAROVA (V.344), geboren te Harare, Zimbabwe.
Uit deze relatie:
1.
Phylicia Farisai van RAVENSWAAY (VI.632).

V.345
Theo Hans van RAVENSWAAY, kantoorbediende, geboren te Paramaribo, zoon van Hans Adriaan van RAVENSWAAY (zie IV.102) en Edith Eline VELDKAMP (IV.103).
Gehuwd, gescheiden van Helouise Sabita BABOERAM (V.346), geboren te District Suriname.
Uit dit huwelijk:
1.
Sergi Luíz Leon van RAVENSWAAY (VI.633), geboren te Zoetermeer.
2.
Gina Sabita Shanaya van RAVENSWAAY (VI.634), geboren te Zoetermeer.

V.348
Jane Yvonne van RAVENSWAAY, geboren te Paramaribo, werkzaam bij MacDonald, dochter van Hans Adriaan van RAVENSWAAY (zie IV.102) en Edith Eline VELDKAMP (IV.103).
Gehuwd met Joâo Paolo SIMôS PEREIRA (V.347), geboren te Lissabon, Portugal.
Uit dit huwelijk:
1.
Cheyenne Kayleigh Jane SIMôS PEREIRA (VI.635), geboren te Zoetermeer.

IV.104
Hendrijkes Johan (Dick) van RAVENSWAAY, automonteur, geboren te Paramaribo. Vertrekt in 1956 naar Nederland, zoon van Albertus Steven (Bert) van RAVENSWAAY (zie III.27) en Sophia Johanna KREVER (III.28).
Gehuwd te Den Haag met Louise Cornelia van der STEEN (IV.105), geboren te Den Haag, dochter van Wilhelmus Antonius van der STEEN en Geertruida Wilhelmina OOSTERUM.
Uit dit huwelijk:
1.
Roy Albertus van RAVENSWAAY, geboren te Den Haag (zie V.350).
2.
Lilian Irma van RAVENSWAAY, geboren te Den Haag (zie V.354).
3.
Alwin Bernard van RAVENSWAAY, geboren te Den Haag (zie V.355).
4.
Nadia Vivien van RAVENSWAAY, geboren te Den Haag (zie V.358).

V.350
Roy Albertus van RAVENSWAAY, veiligheidsbeambte, geboren te Den Haag, zoon van Hendrijkes Johan (Dick) van RAVENSWAAY (zie IV.104) en Louise Cornelia van der STEEN (IV.105).
Gehuwd (1) te Loosduinen, gescheiden van Astrid DUSINK (V.351), geboren te Den Haag, dochter van Leonardus Johannes DUSINK en Jantje POSTMA.
Samenwonend (2) met Vonnie (V.352).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Mick Leroy van RAVENSWAAY, geboren te Den Haag (zie VI.636).
2.
Mandy Ashley van RAVENSWAAY (VI.638), geboren te Den Haag.

VI.636
Mick Leroy van RAVENSWAAY, Verwarmingstechnieker, geboren te Den Haag, zoon van Roy Albertus van RAVENSWAAY (zie V.350) en Astrid DUSINK (V.351).
Samenwonend met Merle Micha VUURENS (VI.637), geboren te Den Haag, dochter van Rob VUURENS en Patricia.
Uit deze relatie:
1.
Mason Mark Leroy van RAVENSWAAY (VII.512), geboren te Den Haag.

V.354
Lilian Irma van RAVENSWAAY, secretaresse, geboren te Den Haag, dochter van Hendrijkes Johan (Dick) van RAVENSWAAY (zie IV.104) en Louise Cornelia van der STEEN (IV.105).
Gehuwd te Zoetermeer met Richard Laurens BOOGAARD (V.353), computer technicus, geboren te Den Haag, zoon van Adriaan Laurens BOOGAARD en Anna Maria van der BOL.
Uit dit huwelijk:
1.
Aimée Dominique BOOGAARD (VI.639).
2.
Ivor Timon BOOGAARD (VI.640).

V.355
Alwin Bernard van RAVENSWAAY, geboren te Den Haag, zoon van Hendrijkes Johan (Dick) van RAVENSWAAY (zie IV.104) en Louise Cornelia van der STEEN (IV.105).
Gehuwd met Catheleyne ANGEVAARE (V.356).
Uit dit huwelijk:
1.
Philine Elisabeth Louise van RAVENSWAAY (VI.641).

V.358
Nadia Vivien van RAVENSWAAY, geboren te Den Haag, dochter van Hendrijkes Johan (Dick) van RAVENSWAAY (zie IV.104) en Louise Cornelia van der STEEN (IV.105).
Gehuwd met Ruud van RIJN (V.357).
Uit dit huwelijk:
1.
Eva van RIJN (VI.642).
2.
Hugo van RIJN (VI.643).

IV.106
Anton Gerrit van RAVENSWAAY, ambtenaar, geboren te Paramaribo. In 1960 naar Nederland vertrokken. Zoon van Albertus Steven (Bert) van RAVENSWAAY (zie III.27) en Sophia Johanna KREVER (III.28).
Gehuwd met Petronella Catharina BRONSTIJN (IV.107), geboren te Den Haag.
Uit dit huwelijk:
1.
Saskia van RAVENSWAAY, geboren te Den Haag (zie V.360).
2.
Erica van RAVENSWAAY (V.361), geboren te Rijswijk.

V.360
Saskia van RAVENSWAAY, geboren te Den Haag, dochter van Anton Gerrit van RAVENSWAAY (zie IV.106) en Petronella Catharina BRONSTIJN (IV.107).
Gehuwd te Stichts-Veenendaal met Jan van KOOTEN (V.359), geboren te Stichts-Veenendaal.
Uit dit huwelijk:
1.
Tamara van KOOTEN (VI.644).
2.
Olga van KOOTEN (VI.645).
3.
Youri van KOOTEN (VI.646).

IV.108
Robby Otmar van RAVENSWAAY, ambtenaar, geboren te Paramaribo, zoon van Albertus Steven (Bert) van RAVENSWAAY (zie III.27) en Sophia Johanna KREVER (III.28).
Gehuwd met Maria HOL (IV.109), geboren te Houten.
Uit dit huwelijk:
1.
Ross van RAVENSWAAY, geboren te Amsterdam (zie V.362).
2.
Randy van RAVENSWAAY (V.365), administratief medewerkster, geboren te Amsterdam.
Gehuwd met Michael VAESSEN (V.364), applicatiebeheerder, zoon van Jan VAESSEN en Ans HOFMAN.

V.362
Ross van RAVENSWAAY, geboren te Amsterdam, zoon van Robby Otmar van RAVENSWAAY (zie IV.108) en Maria HOL (IV.109).
Gehuwd te Baarn met Daniëlle Ingrid Maria SPEE (V.363), dochter van Hendricus Petrus Maria SPEE en Maria Gertrudis Josepha A. van GIERSBERGEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Bastiaan Nathaniël van RAVENSWAAIJ (VI.647), geboren te Nieuwegein.
2.
Jeroen van RAVENSWAAIJ (VI.648), geboren te Nieuwegein.
3.
Mark Benjamin van RAVENSWAAIJ (VI.649), geboren te Nieuwegein.
4.
Stijn Gabriël van RAVENSWAAIJ (VI.650), geboren te Nieuwegein.


Homepage | E-mail | Top