De organisatie van Boeroe Kon Makandra

Per 18 januari 2015

Bestuur van de Stichting Boeroe Kon Makandra

 • Voorzitter:
  Gerbrand van Brussel M.Sc.
 • Penningmeester:
  ir. Frank Veldhuizen
 • Secretaris:
  Drs. Gerda Pieters
 • Bestuursleden:
  ir. Paul Droog
  Ricardo Loor

Het stichtingsbestuur wordt voor de evenementen bijgestaan door een Werkgroep. Lid daarvan was:

 Daisy van der Wiel

foto orga

Van links naar rechts: Gerbrand, Ricardo, Paul, Gerda, Daisy, en Frank