Geschiedenis

Wij willen hier interessante verhalen over de geschiedenis van de Boeroe’s plaatsen.

Het “Wie-Wat-Waar” over de kolonisatiepoging van 1845-1853, haar nasleep en het (over)leven van de boeroes als groep in de Surinaamse samenleving is beschreven.

Vanaf de 17e eeuw tot heden is een overzicht gemaakt van de kolonisaties in Suriname, de belangrijke jaartallen van de kolonisaties in het algemeen en specifiek de jaartallen van gebeurtenissen tijdens de Boeroe kolonisatie.

Over het ontstaan van de vesting/plaats Groningen aan de Saramaccarivier heeft Philip Dikland een samenvatting gemaakt. Eventueel meer informatie hierover info@KDV.sr.com.

Twee brieven aan ds. Van den Brandhof uit 1844 en 1848 zijn door de Stichting Boeroe Kon Makandra en de Stichting Sranan Boeroe aangekocht en bij het Nationaal Archief  van Suriname (NAS) ter bewaring overhandigd. De brieven zijn getranscribeerd en geannoteerd en zijn nu op de site te lezen.

De Universiteitsbibliotheek van Leiden beheert het Archief Van den Brandhof. Daaruit  zijn de handgeschreven adressen (brieven) uit 1848 en 1849 aan de Gouverneur van de Kolonie, aan de Minister van Koloniën en aan de Koning  getranskribeerd en nu te lezen op Adres aan de Koning.

Over Anna Sophia Pannekoek, de vrouw van dominee Van den Brandhof, is in maart 2021 een roman verschenen: Het Papieren Paradijs. Over haar feitelijke geschiedenis heeft Marlies Medema een artikel geschreven.

In zijn tori heeft Jan Rozenberg het ook over plantage Nieuw Meerzorg, ook wel Jacopoe genoemd. Over deze plantage is nog veel meer te vertellen. Het verhaal is nog niet af, maar is interessant genoeg om alvast te plaatsen.

In een latere fase van de kolonisatie, in 1849, is een externe bestuurder aangetrokken: Hermanus van Genderen. Over zijn groepje kolonisten uit Friesland heeft Sjoerd Schaaf een artikel geschreven.

We zijn nog bezig materiaal te verzamelen over de Tammenga school.

Over de Boeroe’s zijn verschillende boeken en publicaties verschenen, zie Literatuur

De Bibliotheek van de Anton de Kom Universiteit heeft voor haar expositie over de boeroes in 2023 de video “Virtuele Expo 178 jaar Boerenkolonisatie in Suriname” geproduceerd: