Boeroe families Van Ravenswaay* / Van Rabenswaaij

*) In Suriname is de naam Van Ravenswaaij als Van Ravenswaay gespeld.

Met 48 personen is de groep Van Ravenswaaij fors vertegenwoordigd bij de kolonisatie: 9 gezinnen met 28 kinderen en een vrije arbeidster.

Ze zijn op 20 juni 1845 met het schip de “Suzanna Maria” in Suriname aangekomen, op Gerrit en Elisabeth van Ravenswaaij-Welgraven en hun gezin na die op 12 juli 1845 zijn aangekomen met het schip de “Antonia en Eugenie” .

– Drie broers Henri, Antoine en Gerrit van Ravenswaaij en hun zelfstandige gehuwde kinderen Hendrik en Hendrik.

– Broers en zus: Hendrik (van Willikhuizen), Anthonie, Gerrit, Steven en Clara van Rabenswaaij.

Zij zijn neven en nicht van elkaar. Hun gemeenschappelijke opa en oma zijn Hendrik van Ravenswaaij (1728-1806) en Klaartje Cornelia Metman (1730-1809). De parenteel van de Boeroe families Van Ravenswaaij / Van Rabenswaaij start daarom bij hen.

Opmerkelijk: In Suriname worden zij ingeschreven onder de naam Ravenswaay i.p.v. Ravenswaaij.

De vader van de drie broers, Hendrik, was samen met zijn broer Aalbert omstreeks 1788 naar Frankrijk gevlucht omdat zij Patriotten* waren. Hendrik verbleef in 1788 te St. Omer en van 1789-1796 in Eperleques waar hij tuinman en hovenier is. Daar zijn Henri Joseph en Antoine geboren. Later wordt Hendrik schipper te Veenendaal.

*) Het Patriottisme was een politieke stroming die tussen 1780 en 1800 de macht van Stadhouder Willem V wilde terugdringen. De Patriotten waren geïnspireerd door de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog van 1775-1783. Zij wilden een einde maken aan de corruptie van de regenten en meer bestuurlijke macht voor burgers.
In 1785 vluchtte stadhouder Willem V naar Gelderland.
In 1787 kwam het 20.000 man tellende Pruisische leger van Koning Frederik Willem II van Pruisen de Stadhouder Willem V en zijn vrouw Wilhelmina van Pruisen te hulp en daarmee kwam de stadhouder weer aan de macht. Eind 1787 en 1788 zijn duizenden burgers die zich als patriot hadden gemanifesteerd naar o.a. Frankrijk gevlucht.
Uiteindelijk is Stadhouder Willem V in 1895 met zijn gezin naar Engeland gevlucht toen de Fransen de Lage Landen binnenvielen.


Henri Joseph van Ravenswaaij (geb. 1790 te Eperlecque, Frankrijk -overl. 1860 te Ede). Getrouwd met Grietje van Zwanenburg (geb. 1813 te Bennekom – overl. 1845 te Groningen, Suriname). Zij nemen 6 kinderen mee naar Suriname, waarvan er 5 overlijden in de periode juni tot november 1845. Henri en zijn oudste (inwonende) kind Cornelis vertrekken weer naar Nederland, samen met zoon Hendrik en diens vrouw Aartje.

Antoine van Ravenswaaij (geb. 1795 te Eperlecque, Frankrijk – overl. 1845 te Groningen, Suriname), weduwnaar en heeft 5 kinderen, waarvan er 3 te Groningen, Suriname overlijden. De twee weeskinderen vertrekken later met hun oom Hendrik (Henri Joseph) terug naar Nederland.

Gerrit van Ravenswaaij (geb. 1805 te Stichts Veenendaal – overl. 1845 te Groningen, Suriname), gehuwd met Elisabeth Welgraven (geb. 1805 te Ederveen – overl. 1845 te Groningen, Suriname). Acht kinderen, waarvan er twee (een tweeling) tijdens de overtocht op zee worden geboren. Vier kinderen, onder wie de tweeling, overlijden te Groningen, Suriname.

Hendrik van Ravenswaaij (geb. 1817 te Stichts Veenendaal -overl. 1845 te Groningen, Suriname). Zoon van Antoine. Getrouwd met Anna Maria Roghair (geb. 1813 te Stichts Veenendaal – overl. 1845 te Groningen, Suriname). 2 kinderen, die beiden te Groningen, Suriname overleden zijn.

Hendrik van Ravenswaaij (geb. 1818 te Stichts Veenendaal – overl. 1853 te Stichts Veenendaal) en zoon van Henri Joseph. Gehuwd met Aartje van der Voort (geb. 1821 te Gelders Veenendaal – overl. 1866 te Gelders Veenendaal. Een kind, te Groningen, Suriname overleden. Het paar vertrekt in 1846 terug naar Nederland


Hendrik Willikhuizen van Ravenswaaij (geb. 1813 te Stichts Veenendaal – overl. 1851 te Paramaribo), zoon van Elisabeth Welgraven, gehuwd met Antonia van Gulik (geb. 1811 te Stichts Veenendaal – overl. 1883 te Stichts Veenendaal). Twee kinderen. Antonia vertrekt met beide kinderen terug naar Nederland.

Anthonie van Ravenswaaij (geb. 1814 te Stichts Veenendaal – overl. 1868 te Paramaribo), gehuwd met Jannigje Sukkel (geb. 1817 te Stichts Veenendaal – overl. 1845 te Groningen, Suriname). Vier kinderen, waarvan er 1 te Groningen overleden is. Anthonie hertrouwt met Jannetje van Baaren, de weduwe van zijn broer Steven.

Gerrit van Ravenswaaij (geb. 1818 te Gelders Veenendaal -overl. 1868 te Paramaribo), gehuwd met Woutertje van den Brink (geb. 1816 te Gelders Veenendaal – overl. 1851 te Paramaribo). Een kind.

Steven van Ravenswaaij (Rabenswaaij) (geb. 1820 te Gelders Veenendaal -overl. 1851 te Paramaribo), gehuwd met Jannetje van Baaren (geb. 1822 te Stichts Veenendaal – overl. 1860 te Paramaribo). Een kind, Gerrit. Jannetje trouwt na het overlijden van Steven met diens broer Anthonie.

Clara van Rabenswaaij (geb. 1822 te Gelders Veenendaal – overl. 1864 te Paramaribo)


De naam Van Ravenswaaij slaat op het dorp Ravenswaaij, tegenwoordig behorend tot de gemeente Maurik, in het midden van de Betuwe, tussen de rivieren de Lek en de Waal. In 1139 heette Ravenswaaij nog Ravenswade. In 1273 is er sprake van de ridders heer Johan en heer Surond van Ravenswade: er zal dus in die tijd ook een kasteel hebben gestaan. In het begin van de 15e eeuw is het kasteel waarschijnlijk ook al verdwenen. Tegenwoordig is er geen nageslacht van Ravenswade of Ravenswaaij meer in het dorp terug te vinden.

De Surinaamse Van Ravenswaaij’s komen uit Veenendaal. Rond 1840 lag Veenendaal deels in de provincie Utrecht (Stichts Veenendaal) met 3300 inwoners en deels in de provincie Gelderland (Gelders Veenendaal) met 1700 inwoners.

De naam Van Ravenswaaij duikt op in 1696, als een Albert van Ravenswaeij tot kerkmeester wordt gekozen.


Ter gelegenheid van 150 jaar boerenkolonisatie in Suriname (1995) heeft Corrie van Silfhout-van Ravenswaaij de geschiedenis van de boerenkolonisatie en een deel van de genealogie beschreven in het boek Van Ravenswaaij en Van Rabenswaaij, Surinamers met een Veens verleden.

omslag boek ravenswaaij

Het grootste deel van de parenteel van de Van Ravenswaaij’s / Van Rabenswaaij’s is overgenomen uit dit boek.