16e BKM 2023 – Virtueel

Op 21 juni j.l. , precies 178 jaar nadat de eerste boerenkolonisten te Voorzorg aankwamen, hebben wij onze jaarlijkse BKM weer gehouden.
Deze was via Facebook live te volgen waarbij er gelegenheid was om via de chat vragen te stellen of opmerkingen te plaatse.

De lopende en afgeronde projecten werden toegelicht:
• onze bijdrage aan de 2024 kalender van de Stichting Suriname Kalender;
• de lopende contacten met verschillende stichtingen en groepen die zich bezighouden met de Surinaamse geschiedenis, cultuur of anderzijds;
• de handgeschreven documenten uit het digitale archief van dominee Van den Brandhof samen met de Stichting Sranan Boeroe omzetten in getypte tekst. Hierdoor kan het archief beter uitgeplozen worden;
• het werk aan de genealogische database die onze stichting onderhoudt. Er komen nog steeds gegevens binnen en er worden op aanvraag kwartierstaten gegenereerd;
• ook zijn wij druk bezig met het verzamelen van verhalen van toen: Heb je een vader, moeder, oma, opa, oom of tante die graag tori’s vertelt? Neem het op met je mobieltje. Mogelijk kunnen we die tori toevoegen op de site.
Naast het bespreken van de lopende zaken hadden wij 3 gasten die elk een zeer interessante bijdrage hadden.

Martin Loor

Martin Loor, bestuurslid van de Stichting Sranan Boeroe heeft op maandag 19 juni j.l. bij het Nationaal Archief Suriname een lezing gehouden:
Boerenkolonisatie 1845 in Suriname – idealisme of serieuze volksplanting, met als ondertitel Het plan van drie dominees en de moeizame voorbereidingen – beschouwing vanuit authentieke bronnen.
Deze bronnen zijn afkomstig uit het “Van den Brandhof”-archief. Bij ons gaf Martin een verkorte versie van die lezing over het ontstaan van de kolonisatie.

In de voorbereiding wordt vooral heel enthousiast geschreven over een Europese boeren kolonisatie erg goed voor Nederland en vooral voor Suriname is, ja eigenlijk noodzakelijk. En de kosten zijn niet zo belangrijk, want de voordelen en dus de opbrengsten zijn enorm. Een onderbouwing van de kosten en baten lijkt er niet te zijn. Martin gaf nog aan dat er sprake was van voorschotten aan de kolonisten bij vertrek uit Nederland, maar heeft niets terug kunnen vinden over het terugbetalen van die voorschotten. Wel zijn voorschotten bij vertrek van Groningen naar de stad gegeven: die voorschotten zijn allemaal ruim terugbetaald. Een zeer interessante lezing die een dieper inzicht gaf in o.a. de gang van zaken al vanaf 1840 en de verhoudingen tussen de leiding van de kolonisatie en de kolonisten.

Opname presentatie van Martin Loor

Ton Groot Haar

Ton Groot Haar gaf een update over de status van zijn project Fotoboek Grote Boom. Uitgelegd wordt dat het een foto vertelling wordt over de boeroe’s, over boeroe’s toen en nu, in Suriname en elders en hoe de groep boeroe’s zich in verschillende opzichten ontwikkeld heeft. Naast een fotoboek hoopt hij met de foto’s ook een tentoonstelling te kunnen maken. Hij zal daarvoor volgend jaar ook naar Suriname gaan. Wij kijken uit naar het verloop.

Opname  presentatie Ton Groot Haar

Anke Welten

Anke Welten heeft in het verleden een scriptie over de boeroe’s geschreven, waarover ze al op de BKM van 2007 heeft verteld. Ze werkt nu aan een artikel over de boeroe’s voor het Historisch Nieuwsblad. Anke vertelde waar het artikel in grote lijnen over gaat en wij hadden een kort prettig interview met haar.

Opname presentatie Anke Welten

Volgende BKM’s

Verder bespraken wij de intentie on in 2024 weer een fysieke BKM te hebben vooruitlopend op de BKM van het komende jubileumjaar 2025 waarin wij een grote bijeenkomst willen houden. Een bijeenkomst zoals wij die in het verleden gewend waren: met informatie, spel, lekker eten, dansen, bingo en gewoon samen een hele fijne dag hebben!

Dit alles was via Facebook Live te volgen wat qua beeld niet van heel hoge kwaliteit was (vanwege een indirecte stream) maar de eigen opname van deze bijeenkomst, deze is wel van hoge kwaliteit, zal binnenkort gedeeld worden.

Met dank aan de gasten, de Stichting Sranan Boeroe en de kijkers blikken we terug op een leuke en leerrijke bijeenkomst en kijken uit naar de volgende!
Tang boeng!