Enquete BKM

Enquete oktober/november 2013
Tussen 16 oktober en 7 november 2013 hebben we een enquete uitgezet onder degenen die in ons adressenbestand voor komen.
De resultaten zijn via deze link  in te zien.

Toekomstige bijeenkomsten

Mogelijke onderwerpen voor toekomstige bijeenkomsten:

Familie Van Ravenswaay
Er is een boek over de familie Van Ravenswaay uit Veenendaal geschreven. De eerste jaren van de kolonisatie zijn hierin vrij uitvoerig beschreven.

Familie Veldhuizen
De andere familie die uit Veenendaal afkomstig is. Over deze familie wordt onderzoek gedaan.

Familie Overeem
Er is al veel over deze familie uitgezocht. De persoon die ermee bezig is zal worden benaderd om hierover te vertellen.

Familie Rozenberg
Er is al een boekwerkje over samengesteld. Dit zou uitgebreid kunnen worden met meer wederwaardigheden uit Canada, mogelijk door een “Canade(e)s(e)” Boeroe?.

Op medisch gebied
Epidemieën in de eerste jaren, geruchten van “gifpillen” om epidemie in bedwang te houden.
Onderzoek naar resistentie/immuniteit tegen malaria bij boerenfamilies.
Voorkomen van reuma.
Onderzoek naar voorkomens van ziekten, en bevattelijkheid daarvan bij de verschillende Surinaamse bevolkingsgroepen (lopend bij Universiteit van Suriname).

Onderwijs, scholen
Zoals dat bij de boeren gebeurde, bijvoorbeeld een bepaalde school uitlichten.

Beroepen
Verschuiving van landbouw naar andere beroepen? Wanneer?
Opmerkelijke beroepen?

Lezingen bij de verschillende herdenkingen
Toonzetting, in historisch perspectief, wie betrokken waren bij de organisatie, etc.

Algemene Surinaamse onderwerpen
Jodensavanne, Joodse historie
Kontractarbeid, Javaans, Hindostaans
Plantages
Architectuur in Suriname.

Literatuur
Het uitnodigen van Surinaamse schrijvers.
Op internet is een stukje verschenen over een lezing van Cynthia MacLeod, die zij in Antwerpen heeft gegeven over de Joodse Surinamers, etc.
Opmerkelijke boeken (uitgegeven door Suralco) Kappler, Goudwinning, etc.

De uitwerking van bovengenoemde onderwerpen zal bepalen of er voldoende belangstelling voor gewekt kan worden.