Boeroe Kon Makandra 2(a),  19 oktober 2003 – De Meern

Deelnemers BKM 2a

Deelnemers BKM 2a

Op de eerste Boeroe Kon Makandra in mei j.l. in Zoetermeer werd afgesproken een volgende bijeenkomst in het najaar te houden. Gekozen werd voor een locatie wat meer in het midden van het land en zo werd op zondag 19 oktober 2003 de tweede Boeroe Kon Makandra gehouden in een zaal van het AC-restaurant De Meern aan de A 12, een perfecte locatie.

In de Iriszaal stonden koffie, thee en plakken heerlijke cake al klaar. Sommige aanwezigen hadden familieleden meegebracht, die niet bij de eerste Boeroe Kon Makandra waren geweest en al snel ontstonden geanimeerde gesprekken.

Hierna gaven Gerbrand van Brussel en Frank Veldhuizen een toelichting op de huidige stand van zaken.

Er was veel aandacht voor de uitleg over de uitbreiding en verbetering van de website – prachtig te volgen op een groot scherm –  die aanzienlijk vergroot is en nu ruimte biedt voor heel veel foto’s. Zo is als kop van de homepage gekozen voor een groepsfoto gemaakt tijdens een reünie ter gelegenheid van 75 jaar boerenkolonisatie.

De uitkomsten van de gehouden enquête werden  eveneens geprojecteerd en besproken: veel mensen willen graag één of twee keer per jaar een feest met dansen; op de vraag naar de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan de organisatie hiervan, antwoordden veel mensen dat wel te willen, maar gaven tegelijkertijd aan weinig tijd te hebben! Druk, druk, druk!

Er werd uitvoerig stilgestaan bij de op de site geplaatste oude foto’s. Dit maakte veel los: herkenning van personen en gebouwen, correctie van onjuist genoteerde ligging van een boerderij, etc.

In de pauze werden de geanimeerde gesprekken voortgezet. Op tafels waren boeken en ander documentatiemateriaal ter inzage neergelegd, zoals het fotoboek “Suriname door het oog van Julius Muller”.  Hiervan werd veel gebruik gemaakt. Ook lagen er een aantal losse foto’s, die tot nieuwe contacten met andere aanwezigen leidden vanwege nu ontdekte gemeenschappelijke familieleden. Ook de grote print van de foto van 75 jaar kolonisatie leidde tot discussie over bekende en nog niet geïdentificeerde gezichten.

De pauze had best langer mogen duren, maar omwille van de tijd was nu de beurt aan Paul Droog. Hij was zo vriendelijk zijn – door de steeds uitvallende geluidsinstallatie – grotendeels onverstaanbare lezing van de vorige Boeroe Kon Makandra te herhalen, aangevuld met nieuw materiaal. Interessante details waren geprojecteerde kaarten van veranderend grondbezit, overzichten van bezit aan vee in een bepaald jaar (koeien, steenezels etc.), en grondbezit, uitgedrukt in hectares eigen en gehuurd land. Heel interessant.

Vervolgens liet Paul Droog het een en ander zien op gebied van stamboomonderzoek. Hij gebruikte daarvoor het computerprogramma ProGen, dat uitgaande van bijvoorbeeld Gerbrand van Brussel in een waaiervorm een steeds verder uitdijende reeks van ouders, grootouders, en overgrootouders kan vertonen. Opvallend was hoeveel gemeenschappelijke voorouders er in zo’n diagram ontdekt werden.

Na afloop werd er nog lang en gezellig nagepraat en werden door diverse aanwezigen adressen uitgewisseld. Te snel al bleek het 18.00 uur te zijn en werd er na een zeer geslaagde middag afscheid genomen met de afspraak en de hoop elkaar volgende keer opnieuw te treffen.

Foto’s van de 2e Boeroe Kon Makandra 19 oktober 2003

BKM2a-Picture 039 BKM2a-Picture 006 BKM2a-Picture 008 BKM2a-Picture 017 BKM2a-Picture 020 BKM2a-Picture 021 BKM2a-Picture 022 BKM2a-Picture 023 BKM2a-Picture 024