Geschiedenis van de R.A. Tammenga school

In februari 1907 wordt de openbare lagere school 2e Rijweg gesticht en in maart 1907 wordt J.W. Zunder tot schoolhoofd benoemd. De school staat aan het einde van de Tweede Rijweg, op het kruispunt met de Verlengde Gemenelandsweg en de Kasabaholoweg.

Vooral boeroe kinderen en hindoestaanse kinderen gaan in die tijd naar deze school.

De school startte met 14 kinderen. In 1927 telde de school 203 kinderen.

Op 16 april 1921 krijgt de o.l.s. 2e Rijweg de naam R.A. Tammengaschool. E. Wong is dan hoofdonderwijzer. Andere onderwijzers zijn in 1921 L.H. Zichem, J.C.W. Leeuwin, L.A. Simons en als fröbelonderwijzeres mej. N. Johanns.

De school is genoemd naar  Reinbertus Aloysius Tammenga (1841-1922), de eerste boeroe die in de Staten van Suriname heeft gezeten (1897-1912) en die zich heeft ingezet voor het onderwijs aan de boeroe jeugd.

Bij het 20-jarig bestaan van de school, op 17 maart 1927,  wordt door de leerlingen gezongen:

Heden is het twintig jaar,
Dat deez school bestaat
Vreugd en leed en ook gevaar
Heeft ze meegemaakt,
Maar toch is het haar gelukt,
Steeds vooruit te gaan;
Daarom nu juichen wij
Allemaal te zaam:
„Leve de Rijweg-school,
„Leve, leve lang,
„Leve de Tammengaschool
„Leve, leve lang”

In 1930 dreigt de fröbelklas te worden opgeheven: door een amendement op de begroting voor 1931 wordt de fröbelklas toch behouden.

In de ontwerpbegroting van 1932 werden vanwege de kosten de districtsscholen teruggebracht tot “beperkt lager onderwijs”. Gewoon lager onderwijs voor de kinderen van de klein-landbouwers en plantage-arbeiders zou te ver voeren. De Tammengaschool, ook een districtsschool, en een aantal andere scholen werd hierbij uitgezonderd.

———————–

Wij zijn van plan om in de toekomst meer over deze school te vertellen.

Als iemand nog verhalen kent over deze school, dan willen we die verhalen graag ook opnemen.