De Ware Tijd, augustus 2007

FAO stimuleert hogere melkproductie

Door Fenny Zandgrond

Foto Anthony Janki – De Ware Tijd

FAO stimuleert hogere melkproductie 800Paramaribo – Met het project Improving Small Farmers Dairy Production is de voedselorganisatie van de Verenigde Naties, de FAO, gestart met het verhogen van de melkproductie in Suriname. Als pilot is het district Wanica gekozen waarvoor de FAO 9.600 US dollar heeft geschonken aan materiaal voor kunstmatige inseminatie. Voorzitter van de Veehoudersbond, Henk van Brussel, geeft aan dat de kweek van het Jersey-runderras wordt gestimuleerd daar uit onderzoek gebleken is dat dit onder de klimatologische omstandigheden in Suriname goed gedijt als melkvee.

In het filiaal van het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij te Houttuin is gistermorgen een workshop gehouden waarin kleine melkveeboeren geschoold zijn in een succesvolle kunstmatige inseminatie die voldoende melkproductie levert. Van Brussel geeft desgevraagd aan dat het FAO-project uiteindelijk erin moet resulteren dat met de Jersey, de melkproductie in Suriname over vijf jaar met 5.000 liter per dag klimt. De productie van rauwe melk is 20.000 liter per dag. Het pilotproject in Wanica duurt twee jaar. Bezitters van 1 tot 15 koeien zijn tijdens de workshop onderricht in het tijdig ontdekken van de vruchtbare periode van de koe die een cyclus heeft van 21 dagen. Deze periode, genoemd: het tochtigen van de koe, duurt 15 tot 18 uren. Voor de inseminatie is het belangrijk dat de weerstemperatuur laag is.

De hulp van de inseminatoren van LVV kan worden ingeroepen tegen betaling van SRD 50 per keer, inclusief zaad van het Jersey-ras. Van Brussel legt uit dat uit deze vergoeding SRD 20 als betaling wordt afgedragen, terwijl het resterende bedrag in een revolving fund wordt gestort om na dit pilotdistrict het project ook in de overige regio’s in het land uit te voeren.

De bondsvoorzitter geeft verder aan dat in Suriname de Jersey al op kleine schaal aanwezig is, naast onder meer de Holstein, de Zebu en de Kriyoro. Ook bij deze beesten wordt het zaad van de Jersey geïnsemineerd met een bevredigend resultaat voor de melkproductie.