4e Nieuwsbrief – januari 2006

Beste boeroes,
Hierbij ontvangen jullie de 4e Nieuwsbrief. Deze is bedoeld om de boeroes op de hoogte te houden van wat er gebeurt binnen de Stichting Boeroe Kon Makandra en onder de boeroes.

Op zondag 18 juni 2006 zal de jaarlijkse Boeroe Kon Makandra plaatsvinden te Stayokay te Soest. Hieronder staat nog wat meer informatie hierover. Dus noteer deze datum alvast in jullie agenda (zie ook de website voor meer informatie hierover:www.boeroes.nl).
In deze editie komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Activiteiten Stichting BKM
  • De toegevoegde informatie op de website
  • Stichting voor Surinaamse Genealogie in oktober 2005 te Almere
  • Interview BKM op 25 november 2005 Wereldomroep
  • Nieuwe Website van het Landsarchief in Suriname.

Activiteiten Stichting BKM

We zijn al bezig met de BKM in juni volgend jaar. Naar aanleiding van de laatste BKM hebben we heel veel leuke en positieve reacties mogen ontvangen. Toch was er een opmerking vaak te horen: “Waarom is het geen Surinaams eten?”. Bij het huren van de faciliteiten van Stayokay te Soest zijn we gebonden aan hun regels en mogelijkheden. Maar nu hebben we opnieuw getracht om na te gaan of het toch nog mogelijk zou zijn om aan de wens van Surinaams eten tegemoet te komen. We kunnen jullie alvast mededelen dat het er op lijkt dat het gaat lukken. Wat het precies gaat worden blijft een verrassing. We proberen weer een programma op te zetten dat jong en oud aan zijn trekken laat komen. Dus, noteer alvast, zondag 18 juni 2006.

Daisy van der Wiel (lid van BKM) vertrekt eind dit jaar naar Portugal. Ze gaat daar een catering runnen. Jullie kunnen haar daar ook gaan opzoeken als jullie naar Portugal op vakantie gaan. Het gevolg is wel dat haar taken binnen de Stichting door iemand anders zullen waargenomen worden.

Vaak wordt aan ons de vraag gesteld “hoeveel boeroes zijn er in Nederland en Suriname?”. Als iemand ons hiermee kan helpen, graag! Om een schatting te maken heeft Paul aan de hand van de stamboomgegevens bekeken hoeveel boeroes (nazaten)  nog in leven zijn. Hij komt in het totaal op circa 2500 mensen; hierin zitten ook de niet-boeroe partners opgenomen.

De afgelopen periode hebben een aantal gesprekken met Oom Andre Loor plaats-gevonden. Hij gaf aan dat de “Commissie 150 jaar boeroes in Suriname” na de viering van de herdenking 150 jaar niet ontbonden is. Zij gaan ook toekomstige herdenkingen organiseren. Verder is afgesproken interessante informatie over de boeroes (Verslagen van Tiedeman, Kappler, De Jong, Pieterse, Muller, koloniaalverslag, Expo fotos, etc), die Oom Andre bezit, te gaan digitaliseren. Dan kan de informatie worden opgeslagen en voor alle boeroes beschikbaar gemaakt worden.

Aan Oom Andre is gevraagd naar de inheemse vruchten die de boeroes in 1845 hebben gegeten, omdat er toen niets anders te eten was. Hij gaf aan dat het om de vrucht “Belladonna” in de volksmond “Moi wintji bobie” ging. Tijdens het bezoek aan Voorzorg op 9 juli 2005, (zie verslag op de website) is deze vrucht niet aangetroffen. Wel is een andere vrucht gevonden die we niet kennen. Helaas heeft nog niemand gereageerd hoe deze vrucht heet en of hij eetbaar is. Waarschijnlijk hebben de eerste boeroes deze vruchten ook gegeten. Graag info naar stichtingbkm@gmail.com

Verder zijn er geen graven gevonden tijdens het bezoek aan Voorzorg. Het blijkt dat tijdens de 100 jarige herdenking (dus in 1945) er ook een expeditie is geweest om overblijfselen te zoeken. Helaas is er geen verslaggeving van deze expeditie. Op de plantage Voorzorg zijn er voordat de boeroes kwamen nog andere bewoners geweest.

Tot 1830 was het een melaatsenkolonie. Daarna hebben er slaven gewoond en toen uiteindelijk de boeroes. Als er dus botten gevonden worden (voor het bloedonderzoek van Prof. De Vries) dan wil dat niet zeggen dat het ook echt botten van de boeroes zijn.

De toegevoegde informatie op de website

De stambomen op de website zijn bijgewerkt en de stamboom van de Veldkamp’s is toegevoegd. Deze stamboom is nog niet zover uitgewerkt als de andere stambomen: daarom graag reacties en aanvullingen.

De interviews van NCRV radio, die tijdens de BKM 2005 te Soest zijn opgenomen, zullen binnenkort op de website worden geplaatst onder Verhalen – Media.

De oude foto’s die tijdens de BKM 2005 te Soest zijn gescand, zijn gepubliceerd op de website. We hadden al veel namen van mensen op de foto,s doorgekregen maar niet van allemaal. Als jullie bekenden zien graag de namen doorgeven via  stichtingbkm@gmail.com

Een kopje met geboortes en overlijdensberichten van boeroes zal worden opgenomen onder Berichten in de website. De bedoeling is dat, als deze berichten worden opgestuurd of bekend worden gemaakt in de kranten, deze berichten ook zullen worden vermeld op onze webpagina om iedereen op de hoogte te houden. Informatie kan  naar ons op stichtingbkm@gmail.com.

Stamboomtentoonstelling oktober 2005 te Almere

Het Stadsarchief Almere organiseert ter gelegenheid van de Week van de Geschiedenisen de Landelijke Archievendag gedurende 3 weken – van 29 oktober t/m 19 november een tentoonstelling in het teken van “Bezoek de buren …..”. Hierbij is de Nederlandse Genealogische Vereniging betrokken, die  de Stichting voor Surinaamse Genealogie heeft uitgenodigd voor een kleine expositie “Voorouders uit alle windstreken: Surinaamse stambomen.”

Door BKM zijn twee grote panelen met de stamboom van de familie Tammenga plus een kleiner paneel met de foto van 1920 ter beschikking gesteld. Na afloop van deze tentoonstelling zal dit materiaal weer worden gebruikt in mei 2006  voor een tentoonstelling in de bibliotheek van Eindhoven.

postersbkm2005 postersbkm2005-2

Interview BKM op 25 november 2005 Wereldomroep Caraïben

De Caraïbische uitzending brengt u nieuws uit het Caraïbisch gebied en uit Nederland. Op 25 november 2005 wordt een interview van BKM uitgezonden. De tijd van de uitzending zal nog worden bekend gemaakt.

Nieuwe Website van het Landsarchief in Suriname

http://landsarchief.sr/

Onlangs is de nieuwe website van het Landsarchief in Suriname geopend. Onderdeel hiervan is een beeldbank met circa 5000 foto’s.