2e Nieuwsbrief – januari 2005

Beste boeroes,

Nog de beste wensen en wan boeng njoeng jari 2005 toegewenst. Hierbij ontvangen jullie de tweede Nieuwsbrief. Deze is bedoeld om de boeroes op de hoogte te houden over wat er gebeurt binnen de “Stichting” Boeroe Kon Makandra. Verder zal op zondag 5 juni 2005 de bijeenkomst 160 jaar boerenkolonisatie plaatsvinden, zie de website voor meer informatie www.boeroes.nl
In deze editie komen de volgende onderwerpen aan de orde:

– De oprichting van de stichting
– Vervolg bloedonderzoek door Prof. R. de Vries

– De Gelderlander
– De toegevoegde informatie aan de stambomen op de website

– Lezing bij Stichting voor Surinaamse Genealogie in maart 2005 te Utrecht.

Oprichting van de stichting

Vanaf 3 januari 2005 is het niet meer ‘Boeroe Kon Makandra’, maar “Stichting” Boeroe Kon Makandra. Op de website is er meer over het doel en de activiteiten van de stichting te lezen.

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:              Gerbrand van Brussel

Penningmeester:      Frank Veldhuizen

Secretaris:              Gerda Pieters

Bestuursleden:         Paul Droog en Daisy van der Wiel
Onder de vorm van een stichting zal het wellicht eenvoudiger worden om subsidies en/of sponsoring te verkrijgen voor toekomstige activiteiten.

Vervolg bloedonderzoek door Prof. R. de Vries

Naar aanleiding van de Boeroe Kon Makandra in juni 2004 en de enthousiaste ontvangst daarvan heeft Prof. De Vries het plan opgevat om zijn onderzoek weer op te pakken, omdat de wetenschap intussen zover gevorderd is dat hij denkt een aantal vragen die indertijd niet eens gesteld waren nu wel te kunnen beantwoorden.

Wat daarvoor nodig is, is allereerst een update van de stamboom die hij indertijd voor zijn onderzoek had gemaakt. Vervolgens is het nodig om bij een aantal van de boeroes die hij indertijd had geprikt (dat zullen er niet meer zoveel zijn) en een aantal “nieuwe” nakomelingen van de overlevenden van de epidemie wat bloed  af te nemen, in Nederland en Suriname.

Een research  verpleegkundige, die speciaal voor onderzoek wordt ingezet van de afdeling Infectieziekten van het LUMC ziekenhuis zal dit onderzoek onder zijn supervisie uitvoeren.

Door BKM is medewerking toegezegd aan dit onderzoek. Op het ogenblik zijn wij bezig met een inventarisatie en tijdens de BKM in juni te Soest zal hierover meer worden medegedeeld.

De Gelderlander

Paul Bolwerk is journalist bij het dagblad de Gelderlander en hij wil graag in contact komen met afstammelingen van boeroes uit de provincie Gelderland. Het doel is om in juni 2005 te komen met een bijlage verhaal over de historie van de boeroes. Daarbij zal uitgebreid worden stilgestaan bij de activiteiten in Nederland, en wellicht ook in Suriname, met betrekking tot het 160-jubileum van de vestiging van de
boeroe-kolonie in Suriname. Hij is zeer benieuwd, welke familieverhalen en -tradities nog verwijzen naar het boeroe-verleden en doet via deze nieuwsbrief een oproep aan boeroes voor een interview. Vrijwel alle boeroes hebben wel een voorouder die uit de provincie Gelderland afkomstig is, dus aarzel niet om contact met hem op te nemen! Zijn gegevens zijn:
Paul Bolwerk, Postbus 36, 6500 DA Nijmegen telefoon: 024-3650456/06-53720510 en email: p.bolwerk@gelderlander.wegener.nl

De Stambomen op de website

De stambomen op de website zijn geupdated en de stamboom van de familie is Rijsdijk toegevoegd. De trekker voor de stambomen van de Rijsdijks is Erick Rijsdijk.

Lezing bij Stichting voor Surinaamse Genealogie

op 12 maart 2005 te Utrecht

Door de Stichting Surinaamse Genealogie is aan Stichting BKM gevraagd om een lezing te verzorgen over onze activiteiten. De lezing vindt plaat op 12 maart te Utrecht. Voor meer informatie e-mailen naar stichtingbkm@gmail.com