6e Nieuwsbrief – december 2006

Beste boeroes,
We zijn weer bijna aan het eind van het jaar 2006. Hierbij ontvangen jullie de 6eNieuwsbrief. Het is bedoeld om de boeroes op de hoogte te houden over wat er gebeurt binnen de “Stichting” Boeroe Kon Makandra en met de boeroes. De BKM op 18 juni 2006 was weer een groot succes.

Er waren deze keer een groot aantal boeroes die voor de eerste keer naar de BKM waren gekomen. Hierdoor is het adressenbestand van de BKM weer verder uitgebreid. Naar aanleiding van de zeer informatieve presentatie over “het verschil in reizen naar Suriname in 1845 en in deze tijd” door  Paul Droog waren er een aantal vragen gesteld. In dit schrijven wordt op een van de vragen antwoord gegeven. De vraag was “Transport van de schepen van de boeroes vanuit Amsterdam naar Den Helderen over de zeilen van de schepen”.  Verder is de Orga nu al bezig met de BKM in 2007, hieronder vindt je extra informatie. De Orga wenst jullie allen alvast een goed eind in 2006 (met veel legale pagaras) en een voorspoedig nieuwjaar en dat we elkaar weer mogen treffen op de BKM of op de website www.boeroes.nl.

In deze editie komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De stambomen op de website
  • Opvulling van de vacature
  • Transport van de schepen vanuit Amsterdam naar Den Helder
  • Boeroe Kon Makandra juni 2007
  • Reparatiewet AOW.

De stambomen op de website

Op de laatste BKM hebben we weer veel aanvullingen op de stambomen mogen ontvangen. Na update van de stambomen in juli zijn de stambomen onlangs opnieuw bijgewerkt. Er zijn nu dertien verschillende stambomen gepubliceerd op de site. De stambomen zijn fors uitgebreid; sommige zelfs met meer dan honderd personen. Hartelijke dank voor de aanvullingen en verbeteringen.

Opvulling vacature bestuur

Door het vertrek van Daisy naar Portugal was er een vacature in het bestuur ontstaan. In de tussentijd was de vacature niet opgevuld, maar gelukkig is Daisy weer terug uit Portugal en opnieuw aan het bestuur toegevoegd.

Portugal was een heel avontuur, dat ik (Daisy) niet had willen missen. Plannen en dromen zijn in realiteit anders gelopen, maar daarentegen heb ik ook weer nieuwe kennissen en vrienden gemaakt. Ook weet ik nu wat het is om te werken in een seizoensgebonden gebied. Maar ik had meer reden om terug te komen, dan om te blijven. Ik ben daarom ook blij weer bij de Orga te horen en ook hier weer de schouders eronder te zetten. Hoop jullie allen weer te zien op de volgende BKM!

Transport van de schepen vanuit Amsterdam naar Den Helder

In de lezing op de BKM over de reis vanuit Nederland, Amsterdam, naar Suriname was het onduidelijk hoe de zeilschepen vanuit Amsterdam via het Noordhollands Kanaal naar Den Helder zijn gegaan. Het idee was dat ze door paarden voortgetrokken werden. In de week na de BKM kregen we van Hans Hamerslag (Fam. Loor) onderstaande foto met tekst.

bkm-slepen-schepen

Het jagen van een schip

Het slepen (jagen) van schepen door het Noordhollands kanaal. Zoals je ziet wordt hier toch wel een behoorlijk groot schip gesleept. Wellicht niet zo groot als de Westindië-vaarders, maar uit dit plaatje is toch wel duidelijk op te maken dat het slepen met misschien wel 8 paarden, zoals door sommige aanwezigen werd verondersteld, sterk overdreven is. De trekkracht van een paard is ongeveer zo groot als die van 6 á 8 sterke mannen. Er werd langs het kanaal wel met paarden gesleept. Wanneer er 2 paarden nodig waren, werden deze in “tandem” ingespannen, d.w.z. achter elkaar, omdat de jaagpaden langs het kanaal zo smal waren dat voor meerdere paarden in span naast elkaar niet voldoende ruimte was. Deze fotografische plaat is uiteraard van na de uitvinding van de fotografie, ca.1890, maar geeft wel een beeld hoe dat toeging. Tevens is het een bewijs, dat ook in Nederland zeer zware arbeid voorkwam.

Via het Sleepvaart Museum weten we nu, dat het Noord-Hollands Kanaal in 1825 gereed kwam en dat in 1826 een raderstoomsleep-boot (dienst) werd ingezet. Pas na 1860 werden schepen uitgerust met de scheeps-schroef.

bkm-sleepboten

Raderstoomsleepbootdienst Noord-Hollands kanaal (vanaf 1826)

Onze voorouders zijn dus waarschijnlijk door zo’n radersleepboot van Amsterdam naar Den Helder voort getrokken.

bkm-zeilboot

Bark Nickerie, 1838

In de lezing werd een moderne versie het zeilboten getoond, met volgens Hans Hamerslag veel te veel zeil. Op een schilderij uit 1839 van de Bark Nickerie is een beter beeld van de zeilen te zien.

Hans Hamerslag meldde ons het volgende: Een van de grootste zeilschepen had ruim 6000 m2 zeil oppervlakte. En dan meestal twee stel.  Eén voor het varen met mooi weer en een stel veel zwaardere voor het gebruik tijdens slecht weer. Die zeilen werden gemaakt van zwaar katoen met een breedte van 2 voet. (61 cm) Die stroken werden aan elkaar genaaid met een dubbele naad, zo dicht mogelijk langs de rand om flapperen in de wind te voorkomen. Die (verticale) naden zijn altijd prominent te zien op afbeeldingen en foto’s van die schepen. Wanneer je dat omzet in meters naad kom je op ruim 20.000 meter. Zonder naaimachine konden door deze taaie stof met de hand maximaal 4 steken per minuut worden gemaakt. Circa 100 steken per meter. Dus reken maar tussen de 8.500 en 10.000 uren. Dus ca. 4 manjaren onafgebroken werken. Per stel. Je ziet daarom weinig of geen schepen met zulke grote zeiloppervlakten, van voor 1860. Dus voor de uitvinding van de naaimachine. (De eerste goed bruikbare machine Is van Singer 1851).

Boeroe Kon Makandra 2007

In 2007 wordt voor de 5e maal een Boeroe Kon Makandra gehouden. De uitnodiging zal in januari/februari 2007 verstuurd worden. We zoeken mensen die ons helpen bij de organisatie van deze dag. Heb je belangstelling laat het ons dan weten via het emailadres op de website.

Afgelopen BKM werd de Soest locatie als uitstekend beschouwd door de aanwezigen. Dat was voor ons de reden om ook voor 2007 weer de StayOkay in Soest te reserveren. Het is goed bereikbaar via het openbaar vervoer, ligt op een mooie plek en er is voldoende parkeergelegenheid. Graag willen wij een zomerse dag, na de Pinkster vrije dagen en voordat de vakantie-uittocht begint. Het voorstel is om de BKM2007 op 3 juni te houden. Reserveer die dag alvast in je agenda. Ook in 2007 zal er een maximum van 140 deelnemers zijn.

Reparatiewet AOW

Op de BKM2006 vroeg een van de aanwezige boeroes om in de Nieuwsbrief de volgende informatie op te nemen, die op de website van Zorg en Hoop heeft gestaan over de reparatiewet AOW.

“Veel Nederlanders van Surinaamse afkomst worden gekort op hun AOW uitkering. Dat komt omdat de gewoonde jaren in Suriname in principe niet meetellen voor de opbouw van de AOW. DE Commissie Gelijke Behandeling wijst echter op een reparatiewet uit 1985, die uitlegt dat de gewoonde jaren in Suriname voor 1957 wel meetellen als de persoon in 1957 15 jaar of ouder was. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) vergeet wel eens de opgebouwde AOW jaren in Suriname van voor 1957 mee te tellen.”

Ken je boeroes in je omgeving voor wie dit van toepassing is en ze blijken gekort te worden, dan kan bij de Sociale Verzekeringsbank  bezwaar aangetekend worden.

Het gaat jullie goed en we hopen jullie weer te zien op 3 juni 2007 in Soest,

Bestuur van Stichting Boeroe Kon Makandra

Gerbrand van Brussel, Paul Droog, Gerda Pieters, Frank Veldhuizen en Daisy van der Wiel